เว็บจีคลับ เว็บรับแทงบอล แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ GOAL889

เว็บจีคลับ เว็บรับแทงบอล ล่วงหน้าสำหรับ Bi-Lo Holdingsข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน โดยทั่วไป คำว่า “เชื่อ” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “ประมาณการ” “คาดการณ์” “โครงการ” “จะ” “อาจ” “อาจ”

“วางแผน” “มีศักยภาพ” “น่าจะเป็นไปได้” ,” “เป้าหมาย,” “เป้าหมาย,” “วัตถุประสงค์,” “มุมมอง,” “แสวงหา” และการแสดงออกที่คล้ายกันระบุข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งโดยทั่วไปแล้วไม่ใช่ประวัติศาสตร์

ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าสะท้อนถึงความคาดหวังในปัจจุบันของเรา โดยอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และไม่ใช่การรับประกันประสิทธิภาพ แม้ว่าเราเชื่อว่าความคาดหวังที่สะท้อนให้เห็นในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้านั้นอยู่บนพื้นฐานของสมมติฐานที่สมเหตุสมผล แต่การคาดการณ์เหล่านี้อาจ

พิสูจน์ได้ว่าไม่ถูกต้อง เนื่องจากข้อความดังกล่าวมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งหลายๆ อย่างอยู่นอกเหนือความสามารถของเราในการควบคุมหรือคาดการณ์ หากความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง หรือความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนอื่นๆ ที่เราไม่รู้จักในปัจจุบัน หรือที่เราเห็นว่าไม่มีสาระ

สำคัญ เป็นรูปธรรม หรือหากสมมติฐานพื้นฐานพิสูจน์ได้ว่าไม่ถูกต้อง ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ ประมาณการ หรือที่คาดการณ์ไว้ . ด้วยเหตุผลเหล่านี้, เราขอเตือนคุณอย่าใช้ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าซึ่งพูดเฉพาะ ณ วันที่จัดทำขึ้นเท่านั้น ยกเว้นตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับ

กำหนด เราไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ เพื่อสะท้อนเหตุการณ์หรือสถานการณ์หลังจากวันที่ทำขึ้นหรือเพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

Deutsche Bank ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นธนาคารรับฝากสำหรับโครงการ American Depositary Receipt Program ระดับ III ที่สนับสนุนโดย 500.com Limited27 พฤศจิกายน 2556 12:47 น. เวลามาตรฐานตะวันออกนิวยอร์ก & ฮ่องกง & ปักกิ่ง–( บิสิเนส ไวร์ )–22 ส.ค. 2562

Deutsche เว็บจีคลับ Bank ประกาศแต่งตั้งเป็นธนาคารรับฝากเงินสำหรับการระดมทุนที่ได้รับการสนับสนุนระดับ III โครงการ American Depositary Receipt (ADR) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กของ 500.com Limited ( 500.com).

“เรามีความยินดีที่ได้รับเลือกจาก 500.com เป็นธนาคารผู้รับฝากหลักทรัพย์ การแต่งตั้งครั้งใหม่นี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ Deutsche Bank ที่มีต่อลูกค้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยการใช้ประโยชน์จากบริการเพิ่มมูลค่าที่กำหนดเองของเรา 500.com จะสามารถปรับปรุงกลยุทธ์นักลงทุนสัมพันธ์และฐานผู้ถือหุ้นได้”

ทวีตนี้500.com (NYSE:WBAI) เป็นผู้ให้บริการลอตเตอรีกีฬาออนไลน์ชั้นนำในประเทศจีนโดยมีส่วนแบ่งตลาดใหญ่ที่สุดในช่วงหกเดือนแรกของปี 2556 และส่วนแบ่งการตลาดใหญ่เป็นอันดับสองในปี 2555 ในแง่ของปริมาณการซื้อผลิตภัณฑ์ลอตเตอรีกีฬา ไปที่รายงาน iResearch บริษัททำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมและ

ประมวลผลคำสั่งซื้อลอตเตอรีจากบัญชีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนและได้รับรายได้ส่วนหนึ่งจากค่าบริการ บริษัทนำเสนอชุดบริการลอตเตอรีออนไลน์ ข้อมูล เครื่องมือผู้ใช้ และสถานที่ชุมชนเสมือนจริงแบบครบวงจรแก่ผู้ใช้*

Mrugank Paranjape หัวหน้าฝ่าย Trust & Securities Services และ Cash Management สำหรับสถาบันการเงิน Global Transaction Banking ที่ Deutsche Bank กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกจาก 500.com เป็นธนาคารผู้รับฝากเงิน การแต่งตั้งครั้งใหม่นี้ตอกย้ำความมุ่ง

มั่นของ Deutsche Bank ที่มีต่อลูกค้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยการใช้ประโยชน์จากบริการเพิ่มมูลค่าที่กำหนดเองของเรา 500.com จะสามารถปรับปรุงกลยุทธ์นักลงทุนสัมพันธ์และฐานผู้ถือหุ้นได้”

*ที่มา: 500.com Limited (พฤศจิกายน 2556)เกี่ยวกับ Deutsche Bank Trust & Securities Services

ธุรกิจ Trust & Securities Services ของ Deutsche Bank ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Global Transaction Banking เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการชั้นนำของทรัสตี ตัวแทน ผู้รับฝากเงิน นายทะเบียน การจัดการ SPV และบริการที่เกี่ยวข้องสำหรับโครงสร้างทางการเงินและธุรกรรมที่หลากหลาย เป็นผู้รับฝากเงิน

ชั้นนำสำหรับใบรับฝากของอเมริกาและทั่วโลก โดยให้บริการที่มีมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทที่ระดมทุนในตลาดต่างประเทศหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก NASDAQ ลอนดอน ลักเซมเบิร์ก สิงคโปร์หรือ NASDAQ ดูไบโดยใช้ใบเสร็จรับเงิน นอกจากนี้ยังมีบริการจัดการกองทุนรวมและกองทุนทางเลือก และให้บริการดูแลหลักทรัพย์ การหักบัญชี และบริการให้ยืมโดยตัวแทนจากเครือข่ายทั่วโลกซึ่งครอบคลุมตลาดมากกว่า 30 แห่ง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.adr.db.com หรือwww.tss.db.com

ประกาศนี้ปรากฏเป็นเพียงเรื่องของการบันทึกเท่านั้น การประกาศนี้ได้รับการอนุมัติและ/หรือแจ้งโดย Deutsche Bank AG New York

American Depositary Receipts ได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาปี 1933 (“พระราชบัญญัติ”) บริการด้านการ

ลงทุนหรือการลงทุนที่อยู่ภายใต้ประกาศนี้ไม่สามารถใช้ได้กับลูกค้ารายย่อยตามที่กำหนดโดย UK Financial Services Authority ประกาศนี้ได้รับการอนุมัติและ/หรือแจ้งโดย Deutsche Bank AG New York บริการที่อธิบายไว้ในประกาศนี้จัดทำโดย Deutsche Bank Trust Company Americas

(Deutsche Bank) หรือโดยบริษัทในเครือและ/หรือบริษัทในเครือตามการจดทะเบียนและระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่นที่เหมาะสม Deutsche Bank ได้แนบประกาศที่แนบมาพร้อมนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลอย่างเคร่งครัด ไม่มีการเรียกร้องหรือแถลงการณ์ และไม่รับประกันหรือเป็นตัวแทนในทางใดทางหนึ่ง

เกี่ยวกับความถูกต้องหรือครบถ้วนของรายละเอียดในที่นี้หรือในที่นี้ ประกาศนี้ปรากฏเป็นเพียงเรื่องของการบันทึกเท่านั้น การประกาศนี้และข้อมูลในที่นี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอหรือการชักชวนโดย Deutsche Bank หรือผู้ออกหลักทรัพย์หรือนิติบุคคลอื่นใดสำหรับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ และไม่เป็นการชักชวน

บุคคลใดๆ ในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การชักชวนจะผิดกฎหมาย ห้ามคัดลอกหรือทำซ้ำส่วนหนึ่งส่วนใดของประกาศนี้ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Deutsche Bank ผลลัพธ์ในอดีตไม่ได้บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในอนาคต ลิขสิทธิ์© พฤศจิกายน 2013 Deutsche

Bank AG สงวนลิขสิทธิ์. การประกาศนี้และข้อมูลในที่นี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอหรือการชักชวนโดย Deutsche Bank หรือผู้ออกหลักทรัพย์หรือนิติบุคคลอื่นใดสำหรับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ และไม่เป็นการชักชวนบุคคลใดๆ ในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การชักชวนจะผิดกฎหมาย ห้ามคัดลอกหรือทำซ้ำส่วนหนึ่ง

ส่วนใดของประกาศนี้ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Deutsche Bank ผลลัพธ์ในอดีตไม่ได้บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในอนาคต ลิขสิทธิ์© พฤศจิกายน 2013 Deutsche Bank AG สงวนลิขสิทธิ์. การประกาศนี้และข้อมูลในที่นี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอหรือการชักชวน

โดย Deutsche Bank หรือผู้ออกหลักทรัพย์หรือนิติบุคคลอื่นใดสำหรับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ และไม่เป็นการชักชวนบุคคลใดๆ ในเขตอำนาจศาลใดๆ

ที่การชักชวนจะผิดกฎหมาย ห้ามคัดลอกหรือทำซ้ำส่วนหนึ่งส่วนใดของประกาศนี้ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Deutsche Bank ผลลัพธ์ในอดีตไม่ได้บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในอนาคต ลิขสิทธิ์© พฤศจิกายน 2013 Deutsche Bank AG สงวนลิขสิทธิ์.

Fitch ยืนยัน South Florida Stadium LLC Revs ที่ ‘BBB’ (อ้างอิง); Outlook มีเสถียรภาพ
27 พฤศจิกายน 2556 12:13 น. เวลามาตรฐานตะวันออก
นิวยอร์ก–( บิสิเนส ไวร์ )–23 ก.ค. ฟิทช์เรทติ้งส์ยืนยันอันดับเครดิต ‘BBB’ ของตราสารหนี้ที่คงค้างในฟลอริดา: Miami-Dade County Industrial Development Authority’s (IDA) ดังต่อไปนี้:

— พันธบัตรรายได้ IDA ที่ต้องเสียภาษี 145 ล้านดอลลาร์ ซีรีส์ปี 2549 และ 2550 (โครงการ Dolphins Stadium)

– 76.3 ล้านดอลลาร์ในพันธบัตรรายได้ IDA ที่ได้รับการยกเว้นภาษี ซีรีส์ 1985 A, B, C และ D

แนวโน้มอันดับเครดิตพันธบัตรทั้งหมดมีเสถียรภาพ

ตัวขับเคลื่อนการจัดอันดับที่สำคัญ

ความแข็งแกร่งทางการเงินของ NFL: ความแข็งแกร่งของรูปแบบทางการเงินของ National Football League (NFL) ได้รับการเน้นย้ำโดยสัญญาโทรทัศน์ระดับชาติระยะยาว ส่วนแบ่งรายได้ที่แข็งแกร่ง ประวัติการดำเนินงานที่อนุรักษ์นิยมและการเข้าร่วมและระดับผู้ชมที่มั่นคง ความมั่นคงอย่างมากยังมาจากความสัมพันธ์การทำงานร่วมกันระหว่างสหภาพผู้เล่น NFL และ NFL ตามที่แสดงโดยข้อตกลงการเจรจาต่อรองร่วม (CBA) ในปัจจุบันที่ดำเนินไปจนถึงปี 2564

แฟรนไชส์ที่โดดเด่นทางประวัติศาสตร์และตลาดที่แข็งแกร่ง: Miami Dolphins รักษาฐานแฟนคลับและองค์กรที่มั่นคงและเคยเล่นในไมอามีตั้งแต่ปี 1966 อย่างไรก็ตาม ผลงานของทีมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้กดดันให้มีการเข้าร่วมเกมในแต่ละวันและการต่ออายุผลิตภัณฑ์ที่นั่งระดับพรีเมียม เช่นเดียวกับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา ธรรมชาติความบันเทิงของกีฬาและความเปราะบางต่อภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและประสิทธิภาพของทีมถือเป็นความเสี่ยงในการทำธุรกรรมนี้ ระดับความมั่งคั่งและข้อมูลประชากรที่มั่นคงของ Miami-Dade County นั้นอยู่ในเกณฑ์ดี

คำมั่นสัญญาเกี่ยวกับรายได้ในวงกว้าง: เปอร์เซ็นต์ของหลักประกันมีภาระผูกพันตามสัญญาและประกอบด้วยรายได้จากห้องชุดหรูหรา รายได้จากที่นั่งคลับ การโฆษณาและการสนับสนุนสนามกีฬา สัมปทาน; ค่าเช่าสนามกีฬาประจำปี ที่จอดรถและรายได้อื่นๆ รายได้จากห้องชุด ที่นั่งคลับ สปอนเซอร์ และข้อตกลงการโฆษณามีความเสี่ยงในการต่ออายุและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เมื่อรวมกับประสิทธิภาพของทีมที่ขาดความดแจ่มใส จุดราคา และเงื่อนไขการต่ออายุอาจถูกกดดัน

หนี้ที่มีอัตราผันแปรและความเสี่ยงของโปรไฟล์หนี้ที่เพิ่มสูงขึ้น: หนี้ที่มีอัตราผันแปรทำให้เครดิตมีความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงในการรีไฟแนนซ์ ความเสี่ยงเหล่านี้ได้รับการบรรเทาบางส่วนด้วยความยืดหยุ่นทางการเงินที่เพียงพอพร้อมความสามารถในการชำระหนี้เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2551 ที่ 3.2 เท่า อย่างไรก็ตาม หากรายได้ที่จำนำไม่เติบโตต่อในระดับที่ผ่านมา อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้อาจถูกกดดันในระยะใกล้ เนื่องจากสถานะการชำระหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นและค่าตัดจำหน่ายที่รวดเร็ว

การต่ออายุโครงสร้างพื้นฐาน: South Florida Stadium, LLC, (Sun Life Stadium) ซึ่งได้รับการปรับปรุงล่าสุดในปี 2550 เป็นสถานที่กลางแจ้งที่โดดเด่นที่สุดในพื้นที่ไมอามี กลุ่มเจ้าของปัจจุบันยังคงลงทุนในสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อปรับปรุงประสบการณ์พัดลมโดยรวมและรักษา Sun Life เป็นสถานที่แข่งขัน

ความอ่อนไหวในการให้คะแนน

–ตัวชี้วัดทางการเงินที่ดีต่อสุขภาพอย่างยั่งยืน: ฝ่ายบริหารไม่สามารถเพิ่มรายได้สุทธิในระยะกลางและคงระดับความยืดหยุ่นทางการเงินในอดีต ซึ่งรวมถึงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้และการก่อหนี้ที่ลดลง อาจส่งผลให้อันดับเครดิตติดลบได้

–การเข้าร่วมที่อ่อนแอและ/หรือการต่ออายุสัญญารายได้: การลดลงในการเข้าร่วมและ/หรือการต่ออายุที่อ่อนแอซึ่งนำไปสู่ความยืดหยุ่นทางการเงินที่ลดลงอาจกดดันอันดับเครดิต

–สัญญา COI ระยะสั้น: เปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นของรายได้ที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาระยะยาวที่เปลี่ยนไปเป็นการต่ออายุระยะสั้นอาจนำไปสู่ความผันผวนทางการเงินในแต่ละปีและแรงกดดันต่ออัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้เนื่องจากค่าตัดจำหน่ายเงินต้นเพิ่มขึ้นในระยะเวลาอันใกล้

— ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย: การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในโปรไฟล์หนี้ที่มีอัตราผันแปร 100% ที่ไม่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงในปัจจุบันอาจนำไปสู่การดำเนินการจัดอันดับเครดิต Fitch ตั้งข้อสังเกตว่ากระแสเงินสดของ SFSC แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นต่อความอ่อนไหวที่กดดันอย่างมากที่ใช้กับอัตราดอกเบี้ย โดยได้รับความช่วยเหลือจากข้อกำหนดในการปรับปรุงกองทุนรักษาเสถียรภาพในกรณีที่ผลงานไม่ดี

ความปลอดภัย

South Florida Stadium, LLC (aka Sun Life Stadium) เป็นผู้รับภาระหนี้ทั้งหมด Sun Life Stadium เดิมชื่อ Land Shark Stadium และก่อนหน้านั้น Dolphin Stadium, Pro Player Stadium และ Joe Robbie Stadium รายได้สุทธิของ Dolphin Stadium และการคืนภาษีการขายของรัฐมูลค่า 2 ล้านดอลลาร์ (ซึ่งจะหมดอายุในปี 2565) เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

อัปเดตเครดิต

ความแข็งแกร่งของ NFL: ความแรงของ NFL โดยรวมให้ความเสถียรหลักสำหรับ SFSC ผลิตภัณฑ์ลีกยังคงเป็นหนึ่งในรายการกีฬาและเป็นที่ต้องการมากที่สุดในบรรดาสี่ลีกกีฬาหลักของสหรัฐฯ สัญญาโทรทัศน์ระดับประเทศปัจจุบัน ซึ่งต่อสัญญาสี่ฉบับในฤดูใบไม้ร่วงปี 2554 มีค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์เฉลี่ยระหว่างปี 2557 ถึง 2564 ที่ 155.9 ล้านดอลลาร์ต่อสโมสร เพิ่มขึ้นจาก 99.6 ล้านดอลลาร์ต่อสโมสรระหว่างฤดูกาล 2555-2556

หากมีการสรุปผล การระงับข้อพิพาทเบื้องต้นมูลค่า 765 ล้านดอลลาร์ที่เอ็นเอฟแอลเข้าถึงได้นั้นเกี่ยวข้องกับคดีความกระทบกระเทือนจากการถูกกระทบกระแทกต่างๆ ที่นำโดยผู้เล่นฟุตบอลที่เกษียณอายุแล้วมากกว่า 4,500 คน จะให้ความมั่นใจด้านต้นทุนเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเงินระยะใกล้ถึงระยะกลางของเอ็นเอฟแอล ในขอบเขตที่ผู้เล่นเลือกไม่ยอมรับข้อตกลงขั้นสุดท้าย อาจมีคดีที่เกี่ยวข้องกับการกระทบกระเทือนต่อเอ็นเอฟแอลเพิ่มเติม ความเสี่ยงในระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับการถูกกระทบกระแทกอาจส่งผลกระทบทั้งคุณภาพของการเล่น ตลอดจนการสนับสนุนของแฟนๆ และองค์กร CBA ใหม่มีมาตรการมากมายที่มุ่งป้องกันการบาดเจ็บสาหัส จัดหาผู้เล่นที่เกษียณอายุ และมีส่วนร่วมในการวิจัย และอื่นๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลีก โปรดดูที่การเปิดตัวของ Fitch ในหัวข้อ ‘ Fitch Rates NFL Venture’s G-4 Notes ‘A+’; ยืนยันโดดเด่น; Outlook Stable’ ลงวันที่ 22 ต.ค. 2556

แฟรนไชส์และการตลาด: Miami Dolphins เล่นฟุตบอล NFL ในเซาท์ฟลอริดาตั้งแต่ปี 1970 โดยก่อตั้งขึ้นในปี 1966 ในฐานะแฟรนไชส์ของ American Football League (AFL) ซันไลฟ์สเตเดียมเป็นบ้านของทีมมาตั้งแต่ปี 2530 เป็นที่รู้จักครั้งแรกในชื่อโจ รอบบี้สเตเดียม สถานที่นี้ยังเป็นเจ้าภาพของทีมฟุตบอลของมหาวิทยาลัยไมอามีเฮอริเคนอีกด้วย เมเจอร์ลีกเบสบอลส์ (MLB, Trust Securitization จัดอันดับ ‘A’) Florida Marlins ซึ่งปัจจุบันคือ Miami Marlins ได้เล่นเกมสุดท้ายของพวกเขาใน Sun Life Stadium ในปี 2011 โดยได้ย้ายไปอยู่ที่สนามกีฬาแห่งใหม่ใกล้ตัวเมืองไมอามีบนพื้นที่ของ Orange เดิม ชาม.

Miami-Dade County สนับสนุนเศรษฐกิจในวงกว้างและหลากหลายซึ่งค่อนข้างขึ้นอยู่กับการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับละตินอเมริกา ผลกระทบของการลดลงของตลาดที่อยู่อาศัยส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจของเคาน์ตี แม้ว่ามูลค่าประเมินที่ต้องเสียภาษี (TAV) ของทรัพย์สินจะไม่ลดลงมากเท่ากับในส่วนอื่นๆ ของรัฐ อัตราการว่างงานสูงกว่าค่าเฉลี่ย แต่ลดลงอย่างมากในเดือนสิงหาคม 2556 เป็น 7.3% จาก 8.9% ในเดือนสิงหาคม 2555 และ 10.5% จากเดือนสิงหาคม 2554 ท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของกำลังแรงงานโดยเฉลี่ยต่อปีโดยรวม

ตลอดระยะเวลาเกือบ 26 ปีของการเปิดสนามนี้ ฝ่ายบริหารได้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการทำตลาดที่นั่งระดับพรีเมียมและผลิตภัณฑ์โฆษณา ล่าสุดในปี 2010 ท่ามกลางจุดสิ้นสุดของภาวะถดถอย มีการลงนามในข้อตกลงสิทธิ์การตั้งชื่อฉบับใหม่กับ Sun Life Financial Services Company, Inc. (ผู้ออกตราสารหนี้ระยะยาว [IDR] ของ ‘A’) ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขึ้นโดยรวม ในรายรับจากผู้สนับสนุนสนามกีฬาในปีนั้น 61% เป็น 14.3 ล้านดอลลาร์จาก 8.9 ล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปในลีกกีฬาสำคัญๆ รายได้ตามสัญญา (COI) ต้องเผชิญกับแรงกดดันด้านราคาและการต่ออายุปริมาณอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ แรงกดดันต่อระดับการใช้จ่ายตามดุลยพินิจของบุคคลและองค์กร และในบางกรณี ทีมภาคสนามที่ไม่ค่อยสดใส ประสิทธิภาพ. สนามกีฬาซันไลฟ์ก็ไม่มีข้อยกเว้น เนื่องจากมีประสบการณ์การต่ออายุช่วงสายที่สั้นลงเรื่อยๆ แม้ว่าประสิทธิภาพของทีมจะส่งผลต่อแนวโน้มนี้ แต่อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้วิวัฒนาการไปสู่สัญญาระยะสั้นนั้นเกี่ยวกับแผนการปรับปรุงสนามกีฬาในปัจจุบัน ในกระบวนการย้ายที่นั่งระดับพรีเมียมที่มีมูลค่าต่ำกว่าให้ใกล้กับสนามมากขึ้น ฝ่ายบริหารไม่ได้เสนอสัญญาระยะยาวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่นั่งซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามแผนการปรับปรุง อย่างไรก็ตาม ความผันผวนปีต่อปีอย่างต่อเนื่องอาจส่งแรงกดดันต่อความสามารถในการชำระหนี้ในปัจจุบันได้ลดลง

ผลการดำเนินงานปีต่อปี (YoY) ประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ดีขึ้น รายได้ค่าพรีเมียมที่นั่งคลับในขณะที่ยังไม่กลับสู่ระดับสูงสุดก่อนภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ 14.2 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 44% เมื่อเทียบปีต่อปีจนถึงเดือนตุลาคม 2556 สัญญาที่นั่งคลับสำหรับฤดูกาล 2556 มีทั้งหมด 6,127 ที่นั่ง เพิ่มขึ้น 8.2% จากฤดูกาลที่แล้วและที่ ราคาเฉลี่ยที่สูงขึ้นประมาณ 3% อีกครั้ง ที่นั่งใหม่ส่วนใหญ่เป็นสัญญา 1 ปี ซึ่งคิดเป็น 78% ของจำนวนที่นั่งทั้งหมด เทียบกับ 49% ในปีที่แล้ว ในทำนองเดียวกัน พรีเมี่ยมสวีทระดับพรีเมียมได้เพิ่มขึ้น 26% YoY ผู้บริหารระบุว่า จนถึงเดือนตุลาคม มีการขายชุดเกม 191 ชุด คิดเป็น 191 ชุดเมื่อเทียบเต็มฤดูกาล ตัวเลขนี้เปรียบเทียบกับชุดเกมแต่ละชุด 119 ชุดในฤดูกาล 2012 (60. เพิ่มขึ้น 5% YoY) โดยเหลือเกมเหย้าอีกสามเกม ปัจจุบัน SFSC ยังคงรักษาสัญญาห้องชุดแบบหลายปีไว้อีก 1 สัญญาเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แม้ว่าจะมีราคาเฉลี่ยต่อที่นั่งซึ่งต่ำกว่าประมาณ 4% ข้อตกลงผู้สนับสนุนและการโฆษณายังแสดงการปรับปรุง YoY โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 3% และจำนวนสัญญาที่ลงนามหรือรอดำเนินการสูงถึง 92 จาก 77

จำนวนผู้เข้าชมเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 8% เป็น 62,065 จาก 57,379 ในฤดูกาล 2012 โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ 82.5% ในฤดูกาลนี้ เทียบกับระดับต่ำสุดในลีก 76.3% ในฤดูกาลที่แล้ว รายได้ Gameday กำลังติดตามการเพิ่มขึ้นเหล่านี้ โดยรายได้จากสัมปทานและที่จอดรถเพิ่มขึ้น 40% และ 31% YoY ตามลำดับ แหล่งที่มาของรายได้ที่เพิ่มขึ้นอีกแหล่งหนึ่งคือรายได้จากกิจกรรมอื่นๆ เนื่องจากตอนนี้ Marlins ไม่ได้เล่นเกมเหย้า 81 เกมใน Sun Life แล้ว จึงมีการออกเดทฟรีเพื่อจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมฟุตบอล และอื่นๆ อีกมากมาย แม้ว่าจะมีความผันผวนมากกว่าแหล่งรายได้ตามสัญญา แต่แหล่งที่มาเหล่านี้มีศักยภาพในการสร้างรายได้ในปริมาณที่ใกล้เคียงกันสำหรับสนามกีฬาโดยมีการสึกหรอน้อยลงและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยรวมน้อยกว่ากรณีที่ Marlins เป็นผู้เช่า

หากผู้บริหารสามารถเพิ่มรายได้สุทธิของสนามกีฬาให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานในอดีต ข้อมูลเครดิตของ SFSC จะมีความยืดหยุ่นทางการเงินเพียงพอเพื่อรองรับการชำระหนี้ที่เพิ่มขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ที่สอดคล้องกับระดับอันดับเครดิต ‘BBB’ แม้ว่าจะมีผลกระทบรุนแรงในดอกเบี้ยระยะสั้น ราคา. ตามรายละเอียดด้านล่าง ฟิทช์ได้เน้นย้ำถึงกระแสเงินสดเพื่อวัดความเสี่ยงด้านลบต่อผู้ถือหุ้นกู้

การวิเคราะห์ทางการเงินและแผนการลงทุน: Sun Life Stadium ใช้รายได้จากพันธบัตรในปี 2549 และ 2550 เพื่อเป็นทุนส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงบางอย่าง การก่อสร้างและการปรับปรุงที่เสร็จสมบูรณ์ยังคงดำเนินต่อไปด้วยความทันสมัยและสร้างสรรค์ของสนามกีฬาด้วยการเพิ่มป้ายบอกคะแนนความละเอียดสูงใหม่สองรายการ บอร์ดริบบิ้นดิจิตอล 360 องศา; พื้นที่สัมปทานใหม่รวมถึงบาร์และร้านอาหาร การปรับปรุงห้องชุด; พื้นที่ค้าปลีกเพิ่มเติม พื้นที่โต้ตอบของพัดลมและพื้นที่ต้อนรับองค์กรใหม่ นับตั้งแต่เปิดตัว Sun Life Stadium ได้เสร็จสิ้นการปรับปรุงและปรับปรุงเมืองหลวงจำนวนมากเพื่อรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกของสนามกีฬา

ความเป็นเจ้าของยังคงประเมินตัวเลือกเงินทุนสำหรับการปรับปรุงสนามกีฬาอีกแห่ง แต่จากข้อมูลของฝ่ายบริหาร ไม่มีการวางแผนที่จะออกตราสารหนี้ที่จะมีความเท่าเทียมกับพันธบัตร SFSC ที่มีอยู่ แผนการปรับปรุงมุ่งเน้นไปที่โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงเพื่อรักษาประสบการณ์ของแฟน ๆ ในวันเล่นเกม และดังที่ได้กล่าวมาแล้วจะเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงและย้ายที่นั่งระดับพรีเมียมและอาจทำให้ราคาสูงขึ้น

ในขณะที่ฝ่ายบริหารได้สร้างผลกำไรจากการดำเนินงานที่มั่นคงและแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นทางการเงินในอดีต ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและความผันผวนของผลงานภาคสนามอาจจำกัดประสิทธิภาพในอนาคต ดังที่กล่าวไว้ ความเสี่ยงระยะกลางเพิ่มเติมคือประวัติหนี้สินที่เพิ่มขึ้นของ Sun Life Stadium Fitch ประมาณการว่าข้อกำหนดในการชำระหนี้ประจำปีที่เกี่ยวข้องกับพันธบัตรที่คงค้างอาจเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 25 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2017 จาก 15 ล้านดอลลาร์ในปี 2014 การเติบโตของรายได้ในเชิงบวกอย่างต่อเนื่องและการจัดการค่าใช้จ่ายที่ดีจะมีความสำคัญในการรักษาความยืดหยุ่นทางการเงินที่จำเป็นสำหรับปี 2015 และ 2017 การรีไฟแนนซ์ของบันทึกย่อและสำหรับตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับการจัดอันดับปัจจุบัน

ในสถานการณ์กรณีพื้นฐานของ Fitch ระดับการเข้าพักและระดับราคาที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันนั้นสอดคล้องกับระดับในอดีต เนื่องจาก Sun Life Stadium ได้แสดงอำนาจการกำหนดราคาและคุณลักษณะของอุปสงค์ที่เพียงพอ ภายใต้สถานการณ์นี้ Fitch ประมาณการอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้จะเฉลี่ย 1.6 เท่าในช่วง 9 ปีข้างหน้า เนื่องจากการชำระเงินต้นจะเพิ่มขึ้น โดยครอบคลุมตลอดอายุหนี้เฉลี่ย 2.7 เท่า ในกรณีการให้คะแนนของ Fitch ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์อื่นๆ ของสนามที่ได้รับการจัดอันดับโดย Fitch ความละเอียดอ่อนถูกนำไปใช้กับการต่ออายุรายได้ตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่สนามกีฬา ทำให้ EBITDA ลดลงตลอดอายุหนี้ 1.9% ส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ตามรายรับจำนำอยู่ที่ 1 เฉลี่ย 4x ในอีกเก้าปีข้างหน้าและ 1.6 เท่าตลอดอายุของหนี้ Fitch ตั้งข้อสังเกตว่ากองทุนรักษาเสถียรภาพของ SFSC เสนอการป้องกันข้อเสียเพิ่มเติมในสถานการณ์ข้างต้น โดยมีกลไกการระดมทุนที่จะช่วยเพิ่มความครอบคลุมได้ดีกว่า 2.0 เท่าโดยเฉลี่ยตลอดอายุหนี้

สอดคล้องกับ ‘เกณฑ์สำหรับความเครียดจากอัตราดอกเบี้ยในธุรกรรมทางการเงินที่มีโครงสร้างและพันธบัตรที่ครอบคลุม’ ของ Fitch ยังได้ใช้สถานการณ์จำลองด้านลบเพื่อทดสอบความอ่อนไหวของกระแสเงินสดของกรณีการให้คะแนนที่มีรายละเอียดข้างต้น ว่ามีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ภายใต้สมมติฐาน SFSC จะจ่ายดอกเบี้ยเฉลี่ย 8.5% ตลอดอายุของหนี้ปัจจุบัน ซึ่งตัดจำหน่ายเต็มจำนวนภายในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2575 ภายใต้สถานการณ์สมมตินี้ แม้ว่ารายได้สุทธิของการชำระหนี้จะแสดงให้เห็นแรงกดดันในระยะกลางเรื่องค่าตัดจำหน่าย เพิ่มขึ้น กลไกที่มีอยู่เพื่อเพิ่มเงินทุนของกองทุนรักษาเสถียรภาพในระดับที่ลดลงของความสามารถในการชำระหนี้ที่จ่ายให้ผู้ถือตราสารหนี้เฉลี่ย 1.8x ภาระผูกพันในการชำระหนี้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ‘ www.fitchratings.comเกณฑ์ที่ใช้บังคับและการวิจัยที่เกี่ยวข้องเกณฑ์การจัดอันดับโครงสร้างพื้นฐานและการเงินโครงการ’ (11 กรกฎาคม 2555);

กณฑ์การให้คะแนนสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา ลีก และทีมของสหรัฐฯ’ (9 ส.ค. 2555)หลักเกณฑ์สำหรับอัตราดอกเบี้ยในการทำธุรกรรมทางการเงินที่มีโครงสร้างและพันธบัตรที่มีการคุ้มครอง’ (25 ม.ค. 2556เกณฑ์ที่ใช้บังคับและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง:

เกณฑ์การจัดอันดับโครงสร้างพื้นฐานและการเงินโครงการhttp://www.fitchratings.com/creditdesk/reports/report_frame.cfm?rpt_id=682867

เกณฑ์การให้คะแนนสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา ลีก และทีมของสหรัฐฯ

http://www.fitchratings.com/creditdesk/reports/report_frame.cfm?rpt_id=685897

หลักเกณฑ์การเน้นย้ำด้านอัตราดอกเบี้ยในธุรกรรมการเงินที่มีโครงสร้าง

http://www.fitchratings.com/creditdesk/reports/report_frame.cfm?rpt_id=695535

การเปิดเผยเพิ่มเติมสถานะการชักชวนhttp://www.fitchratings.com/gws/en/disclosure/solicitation?pr_id=809691

การจัดอันดับเครดิตของ FITCH ทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อจำกัดและข้อจำกัดบางประการ โปรดอ่านข้อ จำกัด และข้อปฏิเสธความรับผิดชอบเหล่านี้ได้โดยไปที่ลิงก์นี้: HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS นอกจากนี้ คำจำกัดความของการจัดอันดับและข้อกำหนดการใช้การให้คะแนนดังกล่าวยังมีอยู่บนเว็บไซต์สาธารณะของหน่วยงาน ‘ WWW.FITCHRATINGS.COM’. การจัดอันดับที่เผยแพร่ หลักเกณฑ์ และวิธีการมีอยู่จากเว็บไซต์นี้ตลอดเวลา จรรยาบรรณของ FITCH การรักษาความลับ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไฟร์วอลล์ในเครือ การปฏิบัติตามข้อกำหนด และนโยบายและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ นั้นมีให้จากส่วน ‘หลักจรรยาบรรณ’ ของเว็บไซต์นี้ FITCH อาจให้บริการอื่นที่ได้รับอนุญาตแก่บุคคลที่ได้รับการจัดอันดับหรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดของบริการนี้สำหรับการให้คะแนนซึ่งนักวิเคราะห์ลูกค้าเป้าหมายอยู่ในหน่วยงานที่ลงทะเบียนในสหภาพยุโรป สามารถพบได้ในหน้าสรุปกิจการสำหรับผู้ออกบัตรรายนี้บนเว็บไซต์ของ Fitch

FitLife Brands เตรียมนำเสนอที่งาน LD Micro Conference วันที่ 5 ธันวาคม 2556LD MICRO 2013
27 พฤศจิกายน 2556 11:33 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออกโอมาฮา, เนบ.–( บิสิเนส ไวร์ )– 21 ก.ค. FitLife Brands, Inc.

(“FitLife”) (OTCBB: FTLF ) ผู้ให้บริการระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นนวัตกรรมและเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะสำหรับผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ ซึ่งออกวางตลาดภายใต้ชื่อแบรนด์ NDS Nutrition Products™ (“NDS”) ( www.ndsnutrition.com ), PMD® ( www.pmdsports.com ),

SirenLabs® ( www.sirenlabs.com ) และ CoreActive® ( www.coreactivenutrition.com) ประกาศในวันนี้ว่าจะนำเสนอในการประชุม LD Micro Conference ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2556 การประชุมจะจัดขึ้นที่โรงแรม Luxe ในลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย การนำเสนอของ FitLife มีกำหนดจะเริ่มเวลา 16:30 น. PST (19:30 น. EST)

เว็บคาสต์ที่อยู่อาศัยและที่เก็บถาวรของงานนำเสนออาจเข้าถึงได้ในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ของเว็บไซต์ของ บริษัทwww.fitlifebrands.com

เกี่ยวกับแบรนด์ FitLife แบรนด์FitLife เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นนวัตกรรมและเป็นกรรมสิทธิ์สำหรับผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ FitLife ทำการตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกว่า 50 ชนิดเพื่อส่งเสริมโภชนาการการกีฬา ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น การลดน้ำหนัก และสุขภาพโดยทั่วไปผ่านสถานที่ตั้งแฟ

รนไชส์ ​​GNC® ในประเทศและต่างประเทศ บริษัท ซึ่งเพิ่งเปลี่ยนชื่อจาก Bond Labs, Inc. เป็น FitLife Brands, Inc. มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่โอมาฮา รัฐเนแบรสกา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ใหม่ของเราที่www.fitlifebrands.comสองเหตุการณ์ระดมทุนเพื่อน้ำเพื่อประชาชระดมทุนเพื่อน้ำเพื่อประชาชนกว่า 40,000 เหรียญ

27 พฤศจิกายน 2556 11:28 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออกริดจ์วูด นิวเจอร์ซี–( บิสิเนส ไวร์ )–14 ก.ค. 2559 แม้ว่าชาวอเมริกันจำนวนมากจะมองว่าน้ำดื่มสะอาดมีขายในสหรัฐอเมริกา แต่สิ่งนี้ไม่เป็นความจริงสำหรับคนยากจนจำนวนมากทั่วโลก ทุกๆ วัน ผู้คนกว่า 6,000 คนเสียชีวิตเพราะพวกเขาไม่มีน้ำ

ดื่มสะอาดและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลที่เพียงพอ ในการตอบสนองต่อประเด็นเร่งด่วนนี้ คณะกรรมการ Water for People ของ American Water Works Association New Jersey (AWWA NJ) ได้ระดมเงินด้วยสองเหตุการณ์ล่าสุด

“เงินที่ระดมได้ช่วยชุมชนในการรับมือกับความท้าทายด้านการพัฒนาของพวกเขา ฉันอยากจะยกย่องทุกคนสำหรับการสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาสาสมัครที่กระตือรือร้นในนิวเจอร์ซีย์ซึ่งทำงานตลอดทั้งปี แบ่งปันแรงบันดาลใจที่เป็น Water for People”

ทวีตนี้ในเดือนกันยายน AWWA NJ ได้จัดการจับคู่ไวน์ที่ Laurita Winery ในรัฐนิวอียิปต์ รัฐนิวเจอร์ซีย์ ค่ำคืนประกอบด้วยชั่วโมงค็อกเทล อาหารค่ำสี่คอร์ส และการประมูลแบบเงียบ ผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 200 คนเสนอราคาสินค้าที่หลากหลาย รวมทั้งของที่ระลึกเกี่ยวกับกีฬา รายการที่มีลายเซ็น ไวน์ บัตรกำนัลร้าน

อาหาร และกอล์ฟสี่คน รายได้จากการประมูลทั้งหมดบริจาคให้กับ Water for People ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาไม่แสวงหาผลกำไรระดับสากลที่มุ่งมั่นในการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งจะเพิ่มการเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัยในชุมชนที่กำลังพัฒนา

“งาน ‘เปลี่ยนน้ำเป็นไวน์’ เป็นคืนที่สำคัญมาก” AWWA NJ Chair Dennis Ciemniecki กล่าว “เงินที่ระดมได้ช่วยชุมชนในการรับมือกับความท้าทายด้านการพัฒนาของพวกเขา ฉันอยากจะยกย่องทุกคนสำหรับการสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาสาสมัครที่กระตือรือร้นในนิวเจอร์ซีย์ซึ่งทำงานตลอดทั้งปี แบ่งปันแรงบันดาลใจที่เป็น Water for People”

นอกจากการประมูลและงานเลี้ยงอาหารค่ำแล้ว ผู้เข้าร่วมยังได้มีโอกาสฟัง Joe Goodwill อาสาสมัคร Water for People กล่าว Goodwill ซึ่งเป็นอาสาสมัครขององค์กรมาตั้งแต่ปี 2008 ได้เสร็จสิ้นการเดินทางของ World Water Corps สามครั้ง ซึ่งเขาได้ติดตามและประเมินการตรวจสอบน้ำและจุดสุขาภิบาลที่มีอยู่ เขายังเป็นผู้นำโครงการพิเศษเพื่อประเมินความยั่งยืนของตัวกรองกำจัดสารหนู Goodwill ปัจจุบันเป็นผู้สมัครระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์

เหตุการณ์ที่สองมีขึ้นเล็กน้อยทางกายภาพ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2013 สมาชิกในทีมเจ็ดคนพากันออกไปที่ถนนและวิ่งเป็นระยะทาง 26.2 ไมล์ และทั้งห้าเขตของนครนิวยอร์กซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ING NYC Marathon สมาชิกในทีมสามคนเป็นอาสาสมัคร คนอื่นๆ เป็นนักวิ่งตัวยงที่ต้องการวิ่งมาราธอนเพื่อการ

กุศล สมาชิกในทีมมาจากทั่วทุกมุมโลกและทั่วประเทศ ฟิลิปปินส์ แคนาดา แมสซาชูเซตส์ นิวยอร์ก นิวเจอร์ซีย์ และโคโลราโด เป็นส่วนหนึ่งของทีม สมาชิกในทีมใช้ Crowdrise เพื่อระดมทุนและบรรลุเป้าหมายการระดมทุนขั้นต่ำ และในกระบวนการนี้ได้ช่วยเผยแพร่ข้อความของพวกเขาเองว่าเหตุใดพวกเขาจึงเลือกวิ่งเพื่อ Water for People

สมาชิกในทีมได้รับการฝึกฝนและระดมทุนมานานกว่าสิบหกสัปดาห์ขณะเตรียมตัวสำหรับการวิ่งมาราธอน มันเป็นวันที่หนาวเย็นและมีลมแรง แต่สมาชิกในทีมทุกคนวิ่งได้ดีและสวมเสื้อวิ่งพร้อมข้อความต่อไปนี้: “ ลองนึกภาพถ้าคุณไม่มีน้ำในตอนนี้…..ทั่วโลก 783 ล้านคนไม่มี โดยรวมแล้ว จะบริจาคเงินกว่า 11,000 ดอลลาร์ให้กับ Water for People อันเป็นผลมาจากความพยายามในการระดมทุนของสมาชิกในทีม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWWA NJ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา: www.njawwa.org หรือโทร Mona Cavalcoli ผู้จัดการแผนกที่ (866) 436-1120

G-III Apparel Group ประกาศวันที่สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 255727 พฤศจิกายน 2556 08:30 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออกนิวยอร์ก–( บิสิเนส ไวร์ )–16 ก.ค. 2556 G-III Apparel Group, Ltd. (NASDAQ:GIII) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทจะเปิดเผยผลประกอบ

การประจำไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2557 ก่อนที่ตลาดจะเปิดในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556 ฝ่ายบริหารจะ จัดการประชุมทางโทรศัพท์เพื่อหารือเกี่ยวกับผลลัพธ์ในเวลา 8.30 น. ET ในวันเดียวกัน ตามด้วยช่วงคำถามและคำตอบสำหรับชุมชนการลงทุน

สามารถรับชมการถ่ายทอดสดทางเว็บของการโทรได้ที่ir.g-iii.com ในส่วน “กิจกรรมและการนำเสนอ” หากต้องการรับสาย โปรดโทรฟรี 1-888-771-4371 หรือ 1-847-585-4405 (ระหว่างประเทศ) รหัสผ่านคือ 36202854

หากต้องการฟังการเล่นซ้ำทางโทรศัพท์ของการประชุมทางโทรศัพท์ โทรฟรี 1-888-843-7419 หรือ 1-630-652-3042 (ระหว่างประเทศ) และป้อนรหัสผ่าน 36202854 การเล่นซ้ำจะเริ่มตั้งแต่เวลา 11.00 น. ET ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556 และสิ้นสุดจนถึง 23:59 น. ET 10 ธันวาคม 2556 รับชมย้อนหลังได้ทางเว็บคาสต์ที่เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเกี่ยวกับ G-III Apparel Group, Ltd.

G-III เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชั้นนำของแจ๊กเก็ต, ชุดเดรส, ชุดกีฬา, ชุดว่ายน้ำ, ชุดสตรีและชุดทำงานสตรี ตลอดจนรองเท้า กระเป๋าเดินทาง และกระเป๋าถือสตรี เครื่องหนังขนาดเล็ก และอุปกรณ์สำหรับรับลมหนาว ภายใต้ตราสินค้าที่ได้รับอนุญาตจากแบรนด์ของตนเอง และแบรนด์ฉลากส่วนตัว G-III

จำหน่ายชุดว่ายน้ำ ชุดรีสอร์ท และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องภายใต้แบรนด์ Vilebrequin ของตัวเอง G-III ยังจำหน่ายแจ๊กเก็ต ชุดเดรส ชุดทำงาน และกระเป๋าถือภายใต้แบรนด์ Andrew Marc และ Marc New York ของตัวเอง และได้อนุญาตให้แบรนด์เหล่านี้คัดเลือกบุคคลที่สามในบางหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์

G-III มีใบอนุญาตแฟชั่นภายใต้ Calvin Klein, Kenneth Cole, Cole Haan, Guess?, Tommy Hilfiger, Jones New York, Jessica

Simpson, Sean John, Vince Camuto, Ivanka Trump, แบรนด์ Nine West, Ellen Tracy, Kensie, Mac & Jac, Levi’s และ Dockers

ผ่านธุรกิจกีฬาของทีม G-III มีใบอนุญาตกับ National Football League, National Basketball Association, Major League

Baseball, National Hockey League, Touch by Alyssa Milano และวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมากกว่า 100 แห่งในสหรัฐอเมริกา แบรนด์อื่นๆ ของ G-III ได้แก่ G-III Sports โดย Carl Banks, Eliza J, Black Rivet, Jessica Howard และ Winlit G-III ยังดำเนินการร้านค้า

ปลีกภายใต้ชื่อ Wilsons Leather, Bass, GH Bass & Co., Vilebrequin, Calvin Klein Performance และ Andrew Marc เมเจอร์ลีกเบสบอล, ลีกฮอกกี้แห่งชาติ, Touch by Alyssa Milano และวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมากกว่า 100 แห่งในสหรัฐฯ แบรนด์อื่นๆ ของ G-III ได้แก่

G-III Sports โดย Carl Banks, Eliza J, Black Rivet, Jessica Howard และ Winlit G-III ยังดำเนินการร้านค้าปลีกภายใต้ชื่อ Wilsons Leather, Bass, GH Bass & Co., Vilebrequin, Calvin Klein Performance และ Andrew Marc เมเจอร์ลีกเบสบอล, ลีกฮอกกี้

แห่งชาติ, Touch by Alyssa Milano และวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมากกว่า 100 แห่งในสหรัฐฯ แบรนด์อื่นๆ ของ G-III ได้แก่ G-III Sports

โดย Carl Banks, Eliza J, Black Rivet, Jessica Howard และ Winlit G-III ยังดำเนินการร้านค้าปลีกภายใต้ชื่อ Wilsons Leather, Bass, GH Bass & Co., Vilebrequin, Calvin Klein Performance และ Andrew Marc

คำชี้แจงเกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจของ G-III หรือผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจในอนาคต รายได้ที่คาดการณ์ ค่าใช้จ่าย หรือรายการทางการเงินอื่นๆ การแนะนำผลิตภัณฑ์และแผนงานและวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง และข้อความเกี่ยวกับสมมติฐานที่ทำขึ้นหรือการคาดการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ เงื่อนไข ผลการดำเนิน

งาน หรือเรื่องอื่นๆ ในอนาคต เป็น “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้ามีความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การพึ่งพาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาต การพึ่งพาผู้ผลิตจากต่างประเทศ ความ

เสี่ยงในการทำธุรกิจในต่างประเทศ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสินเชื่อในปัจจุบัน ธรรมชาติของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม รวมถึงความต้องการและรสนิยมของลูกค้าที่เปลี่ยนไป ความเข้มข้นของลูกค้า ฤดูกาล ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจค้าปลีก การยอมรับของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลกระทบของผลิตภัณฑ์

และราคาที่แข่งขันได้ การพึ่งพาการจัดการที่มีอยู่ การหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการและสภาวะเศรษฐกิจทั่วไป ตลอดจนความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารของ G-III ที่ยื่นต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. G-III ถือว่าไม่มีภาระผูกพันในการอัปเดตข้อมูลในรุ่นนี้

CDON Group AB: Members.com เปิดตัวในเนเธอร์แลนด์02 ธันวาคม 2556 02:12 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออกสตอกโฮล์ม–( บิสิเนส ไวร์ )–ข่าวสารเกี่ยวกับกฎระเบียบ:

“สมาชิกทำผลงานได้ดีในกลุ่มนอร์ดิกตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อสองปีที่แล้ว สมาชิกเป็นส่วนเสริมที่สำคัญสำหรับธุรกิจของ Nelly.com และเมื่อมีการเปิดตัว Nelly.com ในตลาดใหม่ การขยายทางภูมิศาสตร์ของสมาชิกนอกกลุ่มประเทศนอร์ดิกเป็นขั้นตอนต่อไปตามธรรมชาติในการพัฒนาสมาชิก”

ทวีตนี้CDON Group AB (publ)(STO:CDON) กลุ่มอีคอมเมิร์ซชั้นนำในกลุ่มนอร์ดิกส์ ประกาศว่า บริษัทในเครือ NLY Scandinavia AB ได้เปิดตัวMembers.com สำหรับการช้อปปิ้ง ในเนเธอร์แลนด์

สมาชิกเป็นคลับช้อปปิ้งที่ลูกค้าทุกวันสามารถเพลิดเพลินกับข้อเสนออีคอมเมิร์ซลดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียง นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2554 การจัดประเภทสมาชิกได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากจุดเริ่มต้นที่เน้นเสื้อผ้าแฟชั่น ปัจจุบันไซต์นี้ยังมีผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในบ้าน การเดินทาง ประสบการณ์ และผลิตภัณฑ์กีฬาอีกด้วย ปัจจุบันสมาชิกใช้งานได้ในสวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ และตอนนี้ในเนเธอร์แลนด์

Paul Fischbein ประธานและซีอีโอของ CDON Group กล่าวว่า “สมาชิกมีผลงานที่ดีในกลุ่มนอร์ดิกตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อสองปีที่แล้ว สมาชิกเป็นส่วนเติมเต็มที่สำคัญให้กับธุรกิจของ Nelly.com และเมื่อเปิดตัว Nelly.com ในตลาดใหม่ ภูมิศาสตร์ของสมาชิก การขยายตัวนอกกลุ่มประเทศนอร์ดิกเป็นขั้นตอนต่อไปตามธรรมชาติในการพัฒนาสมาชิก”

ข้อมูลในประกาศนี้คือข้อมูลที่ CDON Group AB จำเป็นต้องเปิดเผยภายใต้พระราชบัญญัติการซื้อขายเครื่องมือทางการเงินของสวีเดน และ/หรือพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลนี้เผยแพร่เมื่อเวลา 08.00 น. CET วันที่ 2 ธันวาคม 2556เกี่ยวกับ CDON Group

CDON Group เป็นกลุ่มอีคอมเมิร์ซชั้นนำในภูมิภาคนอร์ดิก นับตั้งแต่เริ่มต้นในปี 2542 กลุ่มบริษัทได้ขยายและขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ และปัจจุบันเป็นผู้เล่นอีคอมเมิร์ซชั้นนำในสถานบันเทิง ( CDON.com และLekmer.com ) แฟชั่น ( Nelly.com และMembers.com ) กีฬาและสุขภาพ

Gymgrossisten.com , Bodystore.com และMilebreaker.com ) และ บ้านและสวน ( Tretti.com และRum21.se). ในปี 2555 กลุ่มสร้างรายได้ 4.5 พันล้าน SEK หุ้นของกลุ่ม CDON จดทะเบียนใน NASDAQ OMX Stockholm Mid-cap list ภายใต้ชื่อย่อ “CDON”

ข้อมูลนี้นำเสนอโดย Cision http://news.cision.comCyber ​​Monday เริ่มต้นเร็วขึ้น—Amazon ประกาศสองข้อเสนอแบบจำกัดเวลาอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนบน Kindle Fire Tablets
ส่วนลด 50 ดอลลาร์สำหรับแท็บเล็ตยอดนิยมของเราสองเครื่อง

Kindle Fire HDX 7”—ปกติ $229—ตอนนี้เหลือเพียง $179

ราคาที่ก้าวล้ำตอนนี้ที่ต่ำกว่า— Kindle Fire HD 16 GB ใหม่ทั้งหมดตอนนี้เพียง $119

01 ธันวาคม 2556 20:06 น. เวลามาตรฐานตะวันออกซีแอตเทิล–( BUSINESS WIRE )–(NASDAQ:AMZN)—วันนี้ Amazon ได้ประกาศข้อเสนอพิเศษสองประการสำหรับแท็บเล็ต Kindle Fire เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงช่วง Cyber ​​Monday ลูกค้าจะได้รับส่วนลด 50 ดอลลาร์สำหรับแท็บเล็ต Fire ยอดนิยม

สองเครื่องของเรา: เพียง $119 สำหรับ Kindle Fire HD 16 GB ใหม่ทั้งหมด ปกติ $169 (ลดเกือบ 30%) และเพียง 179 ดอลลาร์สำหรับ Kindle Fire HDX 7” ปกติ 229 ดอลลาร์ (ลดมากกว่า 20%) ข้อตกลงเหล่านี้มีอยู่ใน Amazon.com จนกว่าสินค้าจะหมด ลูกค้าสามารถสั่งซื้อไฟ HD 16 GB ที่www.amazon.com/firehd16GB และการใช้ไฟ HDX 7” ที่www.amazon.com/hdx-7

“แท็บเล็ต Fire ใหม่เป็นแท็บเล็ตที่ดีที่สุดที่เราเคยสร้างมา—รีวิวจากสื่อและการตอบรับจากลูกค้าเป็นไปในเชิงบวกอย่างท่วมท้น”

ทวีตนี้
Neil Lindsay รองประธาน Amazon Kindle กล่าวว่า “แท็บเล็ต Fire ใหม่เป็นแท็บเล็ตที่ดีที่สุดที่เราเคยสร้างมา บทวิจารณ์จากสื่อและการตอบรับจากลูกค้าเป็นไปในเชิงบวกอย่างท่วมท้น” “เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะสามารถมอบส่วนลด 50 ดอลลาร์ให้กับ Kindle Fire HDX 7” และ Kindle Fire HD 16GB รุ่นใหม่สำหรับ Cyber ​​​​Monday”

Kindle Fire HDX 7” ใหม่มาพร้อมจอแสดงผล HDX สุดพิเศษอันน่าทึ่ง โปรเซสเซอร์ Quad-core 2.2 GHz หน่วยความจำสองเท่า และแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นานถึง 11 ชั่วโมง รวมถึงคุณสมบัติใหม่พิเศษ เช่น X-Ray สำหรับเพลง หน้าจอที่สอง , การดาวน์โหลด Prime Instant Video และปุ่ม Mayday แบบใหม่ที่ปฏิวัติวงการ

Kindle Fire HD ใหม่ทั้งหมดประกอบด้วยจอแสดงผล HD, โปรเซสเซอร์ประสิทธิภาพสูง, ลำโพงคู่, คุณสมบัติพิเศษ และคุณประโยชน์ทั้งหมดของระบบนิเวศของ Amazon ในราคาสุดคุ้ม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและรายการเต็มรูปแบบของข้อเสนอ Amazon Cyber Monday, เยี่ยมชมwww.amazon.com/cybermondayเกี่ยวกับ Amazon.com

Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) ซึ่งเป็นบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500 ซึ่งตั้งอยู่ในซีแอตเทิล เปิดทำการบนเวิลด์ไวด์เว็บในเดือนกรกฎาคม 2538 และปัจจุบันเสนอตัวเลือกที่ใหญ่ที่สุดในโลก Amazon.com, Inc. มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลางมากที่สุดในโลก ซึ่งลูกค้าสามารถค้นหา

และค้นพบสิ่งที่พวกเขาอาจต้องการซื้อทางออนไลน์ และพยายามเสนอราคาที่ต่ำที่สุดให้แก่ลูกค้า Amazon.com และผู้ขายรายอื่นๆ นำเสนอสินค้าใหม่ ปรับปรุงใหม่ และใช้แล้วนับล้านรายการในหมวดหมู่ต่างๆ เช่น หนังสือ ภาพยนตร์ เพลง และเกม; ดาวน์โหลดแบบดิจิทัล; อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์;

บ้านและสวน; ของเล่น เด็กและทารก; ร้านขายของชำ; เครื่องแต่งกาย รองเท้า และเครื่องประดับ; สุขภาพและความงาม; กีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง; และเครื่องมือ ยานยนต์และอุตสาหกรรม Amazon Web Services ช่วยให้ลูกค้านักพัฒนาของ Amazon สามารถเข้าถึงบริการโครงสร้างพื้นฐานในระบบคลา

วด์โดยอิงจากแพลตฟอร์มเทคโนโลยีแบ็คเอนด์ของ Amazon เอง ซึ่งนักพัฒนาสามารถใช้เพื่อเปิดใช้งานธุรกิจแทบทุกประเภท Kindle Paperwhite คือ e-reader ที่ขายดีที่สุดในโลกและล้ำหน้าที่สุด นำเสนอเทคโนโลยีการแสดงผลใหม่ที่มีความเปรียบต่างสูง ไฟในตัวรุ่นถัดไป โปรเซสเซอร์ที่เร็วขึ้น

เทคโนโลยีการสัมผัสล่าสุด และคุณสมบัติใหม่สุดพิเศษที่ออกแบบตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับผู้อ่าน Kindle ซึ่งเป็น Kindle ที่เบาที่สุดและเล็กที่สุด มีฟอนต์ที่ได้รับการปรับปรุงและเปลี่ยนหน้าได้เร็วขึ้น Kindle Fire HDX ใหม่มาพร้อมจอแสดงผล HDX ขนาด 7” หรือ 8.9” อันน่าทึ่ง โปรเซสเซอร์ Quad-core

2.2 GHz หน่วยความจำเพิ่มขึ้น 2 เท่า และอายุการใช้งานแบตเตอรี่ 11 ชั่วโมง รวมถึงคุณสมบัติใหม่สุดพิเศษของ Fire OS 3.0 รวมถึง X-Ray สำหรับเพลง, Second Screen, การดาวน์โหลด Prime Instant Video และปุ่ม Mayday ที่ปฏิวัติวงการ Kindle Fire HD โฉมใหม่มาพร้อมจอแสดงผล HD โปรเซสเซอร์ประสิทธิภาพสูง และลำโพงคู่ในราคาสุดคุ้ม

Amazon และบริษัทในเครือดำเนินการเว็บไซต์ ได้แก่ www.amazon.com , www.amazon.co.uk , www.amazon.de , www.amazon.co.jp ,

www.amazon.fr , www.amazon.ca , www. amazon.cn , www.amazon.it , www.amazon.es , www.amazon.com.br ,

www.amazon.in , www.amazon.com.mxและ www.amazon.com.au ตามที่ใช้ในที่นี้ “Amazon.com” “เรา” “ของเรา” และคำที่คล้ายกันรวมถึง Amazon.com, Inc. และบริษัทในเครือ เว้นแต่บริบทจะระบุเป็นอย่างอื่นแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า

การประกาศนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 และมาตรา 21E ของกฎหมายตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากการคาดการณ์ของฝ่ายบริหาร ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนซึ่งรวมถึง

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน การจัดการการเติบโต ผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการและเทคโนโลยี ความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในผลการดำเนินงาน การขยายตัวระหว่างประเทศ ผลของกระบวนการทางกฎหมายและการเรียกร้อง การปฏิบัติตามและข้อมูล การเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ ฤดูกาล ข้อตกลงทางการค้า การเข้าซื้อกิจการและธุรกรรมเชิงกลยุทธ์ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การหยุดชะงักของระบบ สินค้าคงคลัง กฎระเบียบของรัฐบาลและการเก็บภาษี การชำระเงินและการฉ้อโกง

โอซิริสให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการพิจารณาคดีที่เสนอโดย CMS
29 พฤศจิกายน 2556 11:30 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออก
โคลัมเบีย, แมริแลนด์–( บิสิเนส ไวร์ )–25 ค.ศ. 2019 Osiris Therapeutics, Inc. (NASDAQ: OSIR) บริษัทสเต็มเซลล์ชั้นนำที่มุ่งเน้นการพัฒนาและทำการตลาดผลิตภัณฑ์ด้านศัลยกรรมกระดูก เวชศาสตร์การกีฬา และการดูแลบาดแผล ประกาศในวันนี้ว่าเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน , 2013, ศูนย์บริการ Medicare และ Medicaid (CMS) ได้ออกคำตัดสินที่เสนอสำหรับการคืนเงินทดแทนผิวหนังในการตั้งค่าผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล CMS ตัดสินใจจัดแพคเกจการชำระเงินคืนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการดูแลบาดแผลขั้นสูงด้วยขั้นตอนการผ่าตัดที่เกี่ยวข้องกันในระบบสองระดับ

“เราอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะได้ส่วนแบ่งการตลาดในตลาดที่มีบาดแผลเรื้อรัง”

ทวีตนี้
การพิจารณาคดีที่เสนอหมายความว่าวิธีการชำระเงินปัจจุบันสำหรับ Grafix ® จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่อธิบายไว้ในการพิจารณาคดีที่เสนอในทันที Grafix จะคงสถานะการส่งผ่านข้อมูลในปัจจุบันและอาจดำเนินต่อไปจนถึงปลายปี 2015 Grafix จะได้รับการยกเว้นจากกฎปัจจุบันและพร้อมให้บริการสำหรับผู้ป่วยในการตั้งค่าแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลและศูนย์การผ่าตัดผู้ป่วยนอกภายใต้ระบบการชำระเงินการจำแนกประเภทการชำระเงินสำหรับผู้ป่วยนอกในปัจจุบัน เมื่อสถานะการส่งผ่านช่วงเปลี่ยนผ่านหมดอายุ Osiris คาดว่า Grafix จะได้รับเงินคืนโดยเป็นส่วนหนึ่งของอัตราแพ็คเกจในระดับที่สูงกว่าของระบบสองระดับ

Frank Czworka ผู้จัดการทั่วไปของ Wound Care for Osiris กล่าวว่า “เราอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะได้ส่วนแบ่งการตลาดในตลาดแผลเรื้อรัง “ประสิทธิภาพที่ท่วมท้นแสดงให้เห็นในการศึกษาแบบหลายศูนย์ที่มีการควบคุม สุ่มตัวอย่าง รวมกับข้อเสนอ Grafix ที่หลากหลายของเรา มอบโซลูชั่นทางคลินิกและคุ้มค่าสำหรับผู้ป่วย แพทย์ และผู้ชำระเงินของเรา”

เกี่ยวกับ Grafix

Grafix เป็นเซลล์เมทริกซ์ของมนุษย์ที่มีเซลล์ต้นกำเนิดที่มีชีวิตสำหรับบาดแผลเฉียบพลันและเรื้อรัง เป็นเมมเบรนที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกัน ซึ่งให้แหล่งที่มาของ MSCs ที่มีชีวิตคุณภาพสูงและปัจจัยการเจริญเติบโตไปยังบริเวณที่เป็นแผลโดยตรง Grafix ผลิตโดย BioSmart TM Intelligent Tissue Processing ของเยื่อหุ้มรกของมนุษย์ กระบวนการผลิตยังคงความสมบูรณ์ของเมทริกซ์นอกเซลล์ ความอยู่รอดของ MSC ของทารกแรกเกิด และปัจจัยการเจริญเติบโตทางชีวภาพ

เกี่ยวกับโอซิริส เทอราพีติคส์

Osiris Therapeutics, Inc. เป็นบริษัทสเต็มเซลล์ชั้นนำ โดยได้พัฒนายาสเต็มเซลล์ที่ได้รับการรับรองรายแรกของโลก นั่นคือ remestemcel-L สำหรับการปลูกถ่ายอวัยวะเมื่อเทียบกับโรคโฮสต์ ผลิตภัณฑ์ของ Osiris ได้แก่ Grafix และ Ovation ® สำหรับบาดแผลเฉียบพลันและเรื้อรัง Cartiform ®กระดูกอ่อนที่ใช้การได้สำหรับการซ่อมแซมกระดูกอ่อน และผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Osiris คือ OvationOS TMซึ่งเป็นเมทริกซ์กระดูกที่ทำงานได้ Osiris เป็นบริษัทครบวงจรที่มีความสามารถในการวิจัย พัฒนา การผลิต และการจัดจำหน่าย Osiris ได้พัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาที่ครอบคลุมเพื่อปกป้องเทคโนโลยีของบริษัทและผลประโยชน์ทางการค้า

โอซิริส Grafix, Ovation และ Cartiform เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของโอซิริส Therapeutics, Inc ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถพบได้บนเว็บไซต์ของ บริษัท ฯ , www.Osiris.com (โอซีอาร์-จี)แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าประกอบด้วยข้อความเกี่ยวกับความคาดหวัง ความเชื่อ แผน วัตถุประสงค์ ความตั้งใจ สมมติฐาน และข้อความอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ คำหรือวลีเช่น “คาดการณ์” “เชื่อ” “ดำเนินต่อไป” “ต่อเนื่อง”

“ประมาณการ” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “อาจ” “วางแผน” “มีศักยภาพ” “คาดการณ์” ” โครงการ” หรือคำหรือวลีที่คล้ายคลึงกัน หรือเชิงลบของคำหรือวลีเหล่านั้น อาจระบุข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า แต่การไม่มีคำเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องหมายความว่าข้อความดังกล่าวไม่ได้มีลักษณะเป็นการคาดการณ์

ล่วงหน้า ตัวอย่างของข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้: ความพยายามในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา การทดลองทางคลินิกของเราและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่คาดการณ์ไว้ และความสามารถของเราในการดำเนินการตามข้อกำหนดเหล่านี้ให้สำเร็จ ความสำเร็จ

ของผู้สมัครผลิตภัณฑ์ของเราในการพัฒนา สถานะของกระบวนการกำกับดูแลสำหรับผลิตภัณฑ์และตัวเลือกผลิตภัณฑ์ของเรา การดำเนินการตามกลยุทธ์องค์กรของเรา ผลประกอบการทางการเงินของเรา กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราและค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ไว้ รวมถึงระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้และ

กลยุทธ์ทางคลินิกสำหรับผลิตภัณฑ์ Biosurgery ที่วางตลาด (รวมถึง Grafix, Ovation, OvationOS และ Cartiform) และผลิตภัณฑ์ Biosurgery ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ความต้องการเงินสดของเรา สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และกรรมสิทธิ์อื่นๆ ความปลอดภัยและความสามารถของ

ผลิตภัณฑ์ของเราและผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการตอบสนองความต้องการทางการแพทย์ ความสามารถของเราในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่วางตลาดหรือตัวเลือกผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่เพียงพอ และหากได้รับการอนุมัติหรือผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการ ค่าใช้จ่ายของเราในการปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบของรัฐบาล แผนการขายและการตลาดของเรา แผนของเราเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวก ประเภทของกรอบการกำกับดูแลที่เราคาดว่าจะนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปได้ของเรา และผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของเรา ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการขาย

สินทรัพย์ ceMSC ของเราและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องที่พิจารณาโดยข้อตกลงในการซื้อกับ Mesoblast รวมถึงความเสี่ยงในการทำธุรกรรมทางธุรกิจโดยทั่วไป ความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์กับลูกค้า ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้ามีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทั้งที่ทราบและไม่ทราบ และอยู่บน

พื้นฐานของสมมติฐานที่อาจไม่ถูกต้องซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์หรือโดยนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ผลลัพธ์ที่แท้จริงของเราอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าด้วยเหตุผลหลายประการ รวมถึงปัจจัยที่อธิบายไว้ในส่วน “ปัจจัยเสี่ยง” ในรายงานประจำปีของเราในแบบฟอร์ม 10-K และรายงานประจำงวดอื่นๆ ที่ยื่นในแบบฟอร์ม 10-Q กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา ดังนั้น คุณไม่ควรพึ่งพาข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เกินควร

นิวยอร์ก–( บิสิเนส ไวร์ )– ค.ศ. 2017 การเผยแพร่ต่อไปนี้มุ่งเน้นไปที่ Black Friday, Small Business Saturday และ Cyber ​​​​Monday:

นิวยอร์ก – ซื้อ Macys.com เพื่อรับข้อเสนอ Cyber ​​​​Monday ที่ดีที่สุดทางออนไลน์ ที่มา: Macy’s

LOS ANGELES – แบรนด์ความบันเทิงหลายแพลตฟอร์ม The Beatrix Girls ระเบิดฉากดนตรี เปิดตัว EP ห้าแทร็กในช่องเพลงหลักทั้งหมดที่มา: The Beatrix Girls

นิวยอร์ก – เว็บรับแทงบอล การวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงเกือบครึ่งจะใช้จ่ายน้อยลงในช่วงเทศกาลวันหยุดนี้และแผนไตรมาสหนึ่งเพื่อ “รับของขวัญ”ที่มา: Lippe Taylor

นิวยอร์ก— Barnes & Noble ประกาศข้อเสนอพิเศษในวัน Black Friday สำหรับของขวัญวันหยุดสุดฮ็อตรวมถึง NOOK Simple Touch® ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในราคาต่ำสุดเพียง 39 ดอลลาร์ ที่มา: Barnes & Noble

ROCHESTER, NY– รายละเอียดอินโฟกราฟิก Paychex ความรับผิดชอบร่วมกันของนายจ้าง: เหตุใดความล้มเหลวในการดำเนินการตอนนี้จึงอาจหมายถึงธุรกิจที่มีความเสี่ยงที่มา: Paychex

น็อกซ์วิลล์, Tenn.– Regal Entertainment Group ประกาศข้อเสนอบัตรของขวัญ Cyber ​​Monday ที่มา: Regal Entertainment Group

ลอสแองเจลิส– เพื่อเป็นเกียรติแก่ธุรกิจขนาดเล็กในวันเสาร์ ระบบเสมือนจริงเตือน SMB อย่างไม่สิ้นสุด: ‘ช็อปขนาดเล็ก’ – และซื้อคอมพิวเตอร์คลาวด์ออนไลน์ที่มา: เสมือนไร้ขีดจำกัด

ARLINGTON, Va.– เทคโนโลยีและเสื้อผ้าคาดว่าจะมียอดซื้อในวัน Black Friday สำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์วันขอบคุณพระเจ้าจากการสำรวจ CEA Pre-Black Fridayที่มา: CEaLOS ANGELES– ช็อปครั้งแรกที่ศูนย์การค้า Westfield! ที่มา: The Westfield Group

LINCOLNSHIRE, Ill.– Quill.com ให้ข้อแก้ตัวแก่ธุรกิจในการซื้อของใน Cyber ​​​​Monday ที่มา: Quill.comซานโฮเซ่ แคลิฟอร์เนีย– NanoTech Entertainment (NTEK) เสนอข้อตกลง Black Friday สำหรับ nanoSigns ที่มา: NanoTechชิคาโก– Groupon มอบเงิน 100 ล้านดอลลาร์แก่ลูกค้าใน Groupon Bucks สำหรับ Black Friday ที่มา: Groupon

เมืองแห่งอุตสาหกรรม แคลิฟอร์เนีย– ข่าวด่วน: เว็บจีคลับ เว็บรับแทงบอล หัวข้อยอดนิยมเปลี่ยนวัน Black Friday เป็น “Burgundy Friday” ที่มา: หัวข้อน่าสนใจARLINGTON, Va.– ความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อการใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นมุ่งหน้าสู่วันหยุดสุดสัปดาห์ Black Friday ตามดัชนี CEAที่มา: CEAมินนีแอโพลิส– Target ประกาศข้อเสนอ Cyber ​​​​Monday และการออมดิจิทัลแบบใหม่ในช่วงเทศกาลวันหยุดนี้ Source: TargetSTAMFORD, Conn.– H