เว็บจีคลับ เว็บรับแทงบอล แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ GOAL889

เว็บจีคลับ เว็บรับแทงบอล ล่วงหน้าสำหรับ Bi-Lo Holdingsข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน โดยทั่วไป คำว่า “เชื่อ” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “ประมาณการ” “คาดการณ์” “โครงการ” “จะ” “อาจ” “อาจ”

“วางแผน” “มีศักยภาพ” “น่าจะเป็นไปได้” ,” “เป้าหมาย,” “เป้าหมาย,” “วัตถุประสงค์,” “มุมมอง,” “แสวงหา” และการแสดงออกที่คล้ายกันระบุข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งโดยทั่วไปแล้วไม่ใช่ประวัติศาสตร์

ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าสะท้อนถึงความคาดหวังในปัจจุบันของเรา โดยอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และไม่ใช่การรับประกันประสิทธิภาพ แม้ว่าเราเชื่อว่าความคาดหวังที่สะท้อนให้เห็นในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้านั้นอยู่บนพื้นฐานของสมมติฐานที่สมเหตุสมผล แต่การคาดการณ์เหล่านี้อาจ

พิสูจน์ได้ว่าไม่ถูกต้อง เนื่องจากข้อความดังกล่าวมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งหลายๆ อย่างอยู่นอกเหนือความสามารถของเราในการควบคุมหรือคาดการณ์ หากความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง หรือความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนอื่นๆ ที่เราไม่รู้จักในปัจจุบัน หรือที่เราเห็นว่าไม่มีสาระ

สำคัญ เป็นรูปธรรม หรือหากสมมติฐานพื้นฐานพิสูจน์ได้ว่าไม่ถูกต้อง ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ ประมาณการ หรือที่คาดการณ์ไว้ . ด้วยเหตุผลเหล่านี้, เราขอเตือนคุณอย่าใช้ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าซึ่งพูดเฉพาะ ณ วันที่จัดทำขึ้นเท่านั้น ยกเว้นตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับ

กำหนด เราไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ เพื่อสะท้อนเหตุการณ์หรือสถานการณ์หลังจากวันที่ทำขึ้นหรือเพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

Deutsche Bank ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นธนาคารรับฝากสำหรับโครงการ American Depositary Receipt Program ระดับ III ที่สนับสนุนโดย 500.com Limited27 พฤศจิกายน 2556 12:47 น. เวลามาตรฐานตะวันออกนิวยอร์ก & ฮ่องกง & ปักกิ่ง–( บิสิเนส ไวร์ )–22 ส.ค. 2562

Deutsche เว็บจีคลับ Bank ประกาศแต่งตั้งเป็นธนาคารรับฝากเงินสำหรับการระดมทุนที่ได้รับการสนับสนุนระดับ III โครงการ American Depositary Receipt (ADR) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กของ 500.com Limited ( 500.com).

“เรามีความยินดีที่ได้รับเลือกจาก 500.com เป็นธนาคารผู้รับฝากหลักทรัพย์ การแต่งตั้งครั้งใหม่นี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ Deutsche Bank ที่มีต่อลูกค้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยการใช้ประโยชน์จากบริการเพิ่มมูลค่าที่กำหนดเองของเรา 500.com จะสามารถปรับปรุงกลยุทธ์นักลงทุนสัมพันธ์และฐานผู้ถือหุ้นได้”

ทวีตนี้500.com (NYSE:WBAI) เป็นผู้ให้บริการลอตเตอรีกีฬาออนไลน์ชั้นนำในประเทศจีนโดยมีส่วนแบ่งตลาดใหญ่ที่สุดในช่วงหกเดือนแรกของปี 2556 และส่วนแบ่งการตลาดใหญ่เป็นอันดับสองในปี 2555 ในแง่ของปริมาณการซื้อผลิตภัณฑ์ลอตเตอรีกีฬา ไปที่รายงาน iResearch บริษัททำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมและ

ประมวลผลคำสั่งซื้อลอตเตอรีจากบัญชีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนและได้รับรายได้ส่วนหนึ่งจากค่าบริการ บริษัทนำเสนอชุดบริการลอตเตอรีออนไลน์ ข้อมูล เครื่องมือผู้ใช้ และสถานที่ชุมชนเสมือนจริงแบบครบวงจรแก่ผู้ใช้*

Mrugank Paranjape หัวหน้าฝ่าย Trust & Securities Services และ Cash Management สำหรับสถาบันการเงิน Global Transaction Banking ที่ Deutsche Bank กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกจาก 500.com เป็นธนาคารผู้รับฝากเงิน การแต่งตั้งครั้งใหม่นี้ตอกย้ำความมุ่ง

มั่นของ Deutsche Bank ที่มีต่อลูกค้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยการใช้ประโยชน์จากบริการเพิ่มมูลค่าที่กำหนดเองของเรา 500.com จะสามารถปรับปรุงกลยุทธ์นักลงทุนสัมพันธ์และฐานผู้ถือหุ้นได้”

*ที่มา: 500.com Limited (พฤศจิกายน 2556)เกี่ยวกับ Deutsche Bank Trust & Securities Services

ธุรกิจ Trust & Securities Services ของ Deutsche Bank ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Global Transaction Banking เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการชั้นนำของทรัสตี ตัวแทน ผู้รับฝากเงิน นายทะเบียน การจัดการ SPV และบริการที่เกี่ยวข้องสำหรับโครงสร้างทางการเงินและธุรกรรมที่หลากหลาย เป็นผู้รับฝากเงิน

ชั้นนำสำหรับใบรับฝากของอเมริกาและทั่วโลก โดยให้บริการที่มีมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทที่ระดมทุนในตลาดต่างประเทศหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก NASDAQ ลอนดอน ลักเซมเบิร์ก สิงคโปร์หรือ NASDAQ ดูไบโดยใช้ใบเสร็จรับเงิน นอกจากนี้ยังมีบริการจัดการกองทุนรวมและกองทุนทางเลือก และให้บริการดูแลหลักทรัพย์ การหักบัญชี และบริการให้ยืมโดยตัวแทนจากเครือข่ายทั่วโลกซึ่งครอบคลุมตลาดมากกว่า 30 แห่ง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.adr.db.com หรือwww.tss.db.com

ประกาศนี้ปรากฏเป็นเพียงเรื่องของการบันทึกเท่านั้น การประกาศนี้ได้รับการอนุมัติและ/หรือแจ้งโดย Deutsche Bank AG New York

American Depositary Receipts ได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาปี 1933 (“พระราชบัญญัติ”) บริการด้านการ

ลงทุนหรือการลงทุนที่อยู่ภายใต้ประกาศนี้ไม่สามารถใช้ได้กับลูกค้ารายย่อยตามที่กำหนดโดย UK Financial Services Authority ประกาศนี้ได้รับการอนุมัติและ/หรือแจ้งโดย Deutsche Bank AG New York บริการที่อธิบายไว้ในประกาศนี้จัดทำโดย Deutsche Bank Trust Company Americas

(Deutsche Bank) หรือโดยบริษัทในเครือและ/หรือบริษัทในเครือตามการจดทะเบียนและระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่นที่เหมาะสม Deutsche Bank ได้แนบประกาศที่แนบมาพร้อมนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลอย่างเคร่งครัด ไม่มีการเรียกร้องหรือแถลงการณ์ และไม่รับประกันหรือเป็นตัวแทนในทางใดทางหนึ่ง

เกี่ยวกับความถูกต้องหรือครบถ้วนของรายละเอียดในที่นี้หรือในที่นี้ ประกาศนี้ปรากฏเป็นเพียงเรื่องของการบันทึกเท่านั้น การประกาศนี้และข้อมูลในที่นี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอหรือการชักชวนโดย Deutsche Bank หรือผู้ออกหลักทรัพย์หรือนิติบุคคลอื่นใดสำหรับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ และไม่เป็นการชักชวน

บุคคลใดๆ ในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การชักชวนจะผิดกฎหมาย ห้ามคัดลอกหรือทำซ้ำส่วนหนึ่งส่วนใดของประกาศนี้ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Deutsche Bank ผลลัพธ์ในอดีตไม่ได้บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในอนาคต ลิขสิทธิ์© พฤศจิกายน 2013 Deutsche

Bank AG สงวนลิขสิทธิ์. การประกาศนี้และข้อมูลในที่นี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอหรือการชักชวนโดย Deutsche Bank หรือผู้ออกหลักทรัพย์หรือนิติบุคคลอื่นใดสำหรับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ และไม่เป็นการชักชวนบุคคลใดๆ ในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การชักชวนจะผิดกฎหมาย ห้ามคัดลอกหรือทำซ้ำส่วนหนึ่ง

ส่วนใดของประกาศนี้ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Deutsche Bank ผลลัพธ์ในอดีตไม่ได้บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในอนาคต ลิขสิทธิ์© พฤศจิกายน 2013 Deutsche Bank AG สงวนลิขสิทธิ์. การประกาศนี้และข้อมูลในที่นี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอหรือการชักชวน

โดย Deutsche Bank หรือผู้ออกหลักทรัพย์หรือนิติบุคคลอื่นใดสำหรับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ และไม่เป็นการชักชวนบุคคลใดๆ ในเขตอำนาจศาลใดๆ

ที่การชักชวนจะผิดกฎหมาย ห้ามคัดลอกหรือทำซ้ำส่วนหนึ่งส่วนใดของประกาศนี้ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Deutsche Bank ผลลัพธ์ในอดีตไม่ได้บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในอนาคต ลิขสิทธิ์© พฤศจิกายน 2013 Deutsche Bank AG สงวนลิขสิทธิ์.

Fitch ยืนยัน South Florida Stadium LLC Revs ที่ ‘BBB’ (อ้างอิง); Outlook มีเสถียรภาพ
27 พฤศจิกายน 2556 12:13 น. เวลามาตรฐานตะวันออก
นิวยอร์ก–( บิสิเนส ไวร์ )–23 ก.ค. ฟิทช์เรทติ้งส์ยืนยันอันดับเครดิต ‘BBB’ ของตราสารหนี้ที่คงค้างในฟลอริดา: Miami-Dade County Industrial Development Authority’s (IDA) ดังต่อไปนี้:

— พันธบัตรรายได้ IDA ที่ต้องเสียภาษี 145 ล้านดอลลาร์ ซีรีส์ปี 2549 และ 2550 (โครงการ Dolphins Stadium)

– 76.3 ล้านดอลลาร์ในพันธบัตรรายได้ IDA ที่ได้รับการยกเว้นภาษี ซีรีส์ 1985 A, B, C และ D

แนวโน้มอันดับเครดิตพันธบัตรทั้งหมดมีเสถียรภาพ

ตัวขับเคลื่อนการจัดอันดับที่สำคัญ

ความแข็งแกร่งทางการเงินของ NFL: ความแข็งแกร่งของรูปแบบทางการเงินของ National Football League (NFL) ได้รับการเน้นย้ำโดยสัญญาโทรทัศน์ระดับชาติระยะยาว ส่วนแบ่งรายได้ที่แข็งแกร่ง ประวัติการดำเนินงานที่อนุรักษ์นิยมและการเข้าร่วมและระดับผู้ชมที่มั่นคง ความมั่นคงอย่างมากยังมาจากความสัมพันธ์การทำงานร่วมกันระหว่างสหภาพผู้เล่น NFL และ NFL ตามที่แสดงโดยข้อตกลงการเจรจาต่อรองร่วม (CBA) ในปัจจุบันที่ดำเนินไปจนถึงปี 2564

แฟรนไชส์ที่โดดเด่นทางประวัติศาสตร์และตลาดที่แข็งแกร่ง: Miami Dolphins รักษาฐานแฟนคลับและองค์กรที่มั่นคงและเคยเล่นในไมอามีตั้งแต่ปี 1966 อย่างไรก็ตาม ผลงานของทีมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้กดดันให้มีการเข้าร่วมเกมในแต่ละวันและการต่ออายุผลิตภัณฑ์ที่นั่งระดับพรีเมียม เช่นเดียวกับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา ธรรมชาติความบันเทิงของกีฬาและความเปราะบางต่อภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและประสิทธิภาพของทีมถือเป็นความเสี่ยงในการทำธุรกรรมนี้ ระดับความมั่งคั่งและข้อมูลประชากรที่มั่นคงของ Miami-Dade County นั้นอยู่ในเกณฑ์ดี

คำมั่นสัญญาเกี่ยวกับรายได้ในวงกว้าง: เปอร์เซ็นต์ของหลักประกันมีภาระผูกพันตามสัญญาและประกอบด้วยรายได้จากห้องชุดหรูหรา รายได้จากที่นั่งคลับ การโฆษณาและการสนับสนุนสนามกีฬา สัมปทาน; ค่าเช่าสนามกีฬาประจำปี ที่จอดรถและรายได้อื่นๆ รายได้จากห้องชุด ที่นั่งคลับ สปอนเซอร์ และข้อตกลงการโฆษณามีความเสี่ยงในการต่ออายุและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เมื่อรวมกับประสิทธิภาพของทีมที่ขาดความดแจ่มใส จุดราคา และเงื่อนไขการต่ออายุอาจถูกกดดัน

หนี้ที่มีอัตราผันแปรและความเสี่ยงของโปรไฟล์หนี้ที่เพิ่มสูงขึ้น: หนี้ที่มีอัตราผันแปรทำให้เครดิตมีความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงในการรีไฟแนนซ์ ความเสี่ยงเหล่านี้ได้รับการบรรเทาบางส่วนด้วยความยืดหยุ่นทางการเงินที่เพียงพอพร้อมความสามารถในการชำระหนี้เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2551 ที่ 3.2 เท่า อย่างไรก็ตาม หากรายได้ที่จำนำไม่เติบโตต่อในระดับที่ผ่านมา อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้อาจถูกกดดันในระยะใกล้ เนื่องจากสถานะการชำระหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นและค่าตัดจำหน่ายที่รวดเร็ว

การต่ออายุโครงสร้างพื้นฐาน: South Florida Stadium, LLC, (Sun Life Stadium) ซึ่งได้รับการปรับปรุงล่าสุดในปี 2550 เป็นสถานที่กลางแจ้งที่โดดเด่นที่สุดในพื้นที่ไมอามี กลุ่มเจ้าของปัจจุบันยังคงลงทุนในสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อปรับปรุงประสบการณ์พัดลมโดยรวมและรักษา Sun Life เป็นสถานที่แข่งขัน

ความอ่อนไหวในการให้คะแนน

–ตัวชี้วัดทางการเงินที่ดีต่อสุขภาพอย่างยั่งยืน: ฝ่ายบริหารไม่สามารถเพิ่มรายได้สุทธิในระยะกลางและคงระดับความยืดหยุ่นทางการเงินในอดีต ซึ่งรวมถึงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้และการก่อหนี้ที่ลดลง อาจส่งผลให้อันดับเครดิตติดลบได้

–การเข้าร่วมที่อ่อนแอและ/หรือการต่ออายุสัญญารายได้: การลดลงในการเข้าร่วมและ/หรือการต่ออายุที่อ่อนแอซึ่งนำไปสู่ความยืดหยุ่นทางการเงินที่ลดลงอาจกดดันอันดับเครดิต

–สัญญา COI ระยะสั้น: เปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นของรายได้ที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาระยะยาวที่เปลี่ยนไปเป็นการต่ออายุระยะสั้นอาจนำไปสู่ความผันผวนทางการเงินในแต่ละปีและแรงกดดันต่ออัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้เนื่องจากค่าตัดจำหน่ายเงินต้นเพิ่มขึ้นในระยะเวลาอันใกล้

— ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย: การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในโปรไฟล์หนี้ที่มีอัตราผันแปร 100% ที่ไม่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงในปัจจุบันอาจนำไปสู่การดำเนินการจัดอันดับเครดิต Fitch ตั้งข้อสังเกตว่ากระแสเงินสดของ SFSC แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นต่อความอ่อนไหวที่กดดันอย่างมากที่ใช้กับอัตราดอกเบี้ย โดยได้รับความช่วยเหลือจากข้อกำหนดในการปรับปรุงกองทุนรักษาเสถียรภาพในกรณีที่ผลงานไม่ดี

ความปลอดภัย

South Florida Stadium, LLC (aka Sun Life Stadium) เป็นผู้รับภาระหนี้ทั้งหมด Sun Life Stadium เดิมชื่อ Land Shark Stadium และก่อนหน้านั้น Dolphin Stadium, Pro Player Stadium และ Joe Robbie Stadium รายได้สุทธิของ Dolphin Stadium และการคืนภาษีการขายของรัฐมูลค่า 2 ล้านดอลลาร์ (ซึ่งจะหมดอายุในปี 2565) เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

อัปเดตเครดิต

ความแข็งแกร่งของ NFL: ความแรงของ NFL โดยรวมให้ความเสถียรหลักสำหรับ SFSC ผลิตภัณฑ์ลีกยังคงเป็นหนึ่งในรายการกีฬาและเป็นที่ต้องการมากที่สุดในบรรดาสี่ลีกกีฬาหลักของสหรัฐฯ สัญญาโทรทัศน์ระดับประเทศปัจจุบัน ซึ่งต่อสัญญาสี่ฉบับในฤดูใบไม้ร่วงปี 2554 มีค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์เฉลี่ยระหว่างปี 2557 ถึง 2564 ที่ 155.9 ล้านดอลลาร์ต่อสโมสร เพิ่มขึ้นจาก 99.6 ล้านดอลลาร์ต่อสโมสรระหว่างฤดูกาล 2555-2556

หากมีการสรุปผล การระงับข้อพิพาทเบื้องต้นมูลค่า 765 ล้านดอลลาร์ที่เอ็นเอฟแอลเข้าถึงได้นั้นเกี่ยวข้องกับคดีความกระทบกระเทือนจากการถูกกระทบกระแทกต่างๆ ที่นำโดยผู้เล่นฟุตบอลที่เกษียณอายุแล้วมากกว่า 4,500 คน จะให้ความมั่นใจด้านต้นทุนเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเงินระยะใกล้ถึงระยะกลางของเอ็นเอฟแอล ในขอบเขตที่ผู้เล่นเลือกไม่ยอมรับข้อตกลงขั้นสุดท้าย อาจมีคดีที่เกี่ยวข้องกับการกระทบกระเทือนต่อเอ็นเอฟแอลเพิ่มเติม ความเสี่ยงในระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับการถูกกระทบกระแทกอาจส่งผลกระทบทั้งคุณภาพของการเล่น ตลอดจนการสนับสนุนของแฟนๆ และองค์กร CBA ใหม่มีมาตรการมากมายที่มุ่งป้องกันการบาดเจ็บสาหัส จัดหาผู้เล่นที่เกษียณอายุ และมีส่วนร่วมในการวิจัย และอื่นๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลีก โปรดดูที่การเปิดตัวของ Fitch ในหัวข้อ ‘ Fitch Rates NFL Venture’s G-4 Notes ‘A+’; ยืนยันโดดเด่น; Outlook Stable’ ลงวันที่ 22 ต.ค. 2556

แฟรนไชส์และการตลาด: Miami Dolphins เล่นฟุตบอล NFL ในเซาท์ฟลอริดาตั้งแต่ปี 1970 โดยก่อตั้งขึ้นในปี 1966 ในฐานะแฟรนไชส์ของ American Football League (AFL) ซันไลฟ์สเตเดียมเป็นบ้านของทีมมาตั้งแต่ปี 2530 เป็นที่รู้จักครั้งแรกในชื่อโจ รอบบี้สเตเดียม สถานที่นี้ยังเป็นเจ้าภาพของทีมฟุตบอลของมหาวิทยาลัยไมอามีเฮอริเคนอีกด้วย เมเจอร์ลีกเบสบอลส์ (MLB, Trust Securitization จัดอันดับ ‘A’) Florida Marlins ซึ่งปัจจุบันคือ Miami Marlins ได้เล่นเกมสุดท้ายของพวกเขาใน Sun Life Stadium ในปี 2011 โดยได้ย้ายไปอยู่ที่สนามกีฬาแห่งใหม่ใกล้ตัวเมืองไมอามีบนพื้นที่ของ Orange เดิม ชาม.

Miami-Dade County สนับสนุนเศรษฐกิจในวงกว้างและหลากหลายซึ่งค่อนข้างขึ้นอยู่กับการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับละตินอเมริกา ผลกระทบของการลดลงของตลาดที่อยู่อาศัยส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจของเคาน์ตี แม้ว่ามูลค่าประเมินที่ต้องเสียภาษี (TAV) ของทรัพย์สินจะไม่ลดลงมากเท่ากับในส่วนอื่นๆ ของรัฐ อัตราการว่างงานสูงกว่าค่าเฉลี่ย แต่ลดลงอย่างมากในเดือนสิงหาคม 2556 เป็น 7.3% จาก 8.9% ในเดือนสิงหาคม 2555 และ 10.5% จากเดือนสิงหาคม 2554 ท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของกำลังแรงงานโดยเฉลี่ยต่อปีโดยรวม

ตลอดระยะเวลาเกือบ 26 ปีของการเปิดสนามนี้ ฝ่ายบริหารได้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการทำตลาดที่นั่งระดับพรีเมียมและผลิตภัณฑ์โฆษณา ล่าสุดในปี 2010 ท่ามกลางจุดสิ้นสุดของภาวะถดถอย มีการลงนามในข้อตกลงสิทธิ์การตั้งชื่อฉบับใหม่กับ Sun Life Financial Services Company, Inc. (ผู้ออกตราสารหนี้ระยะยาว [IDR] ของ ‘A’) ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขึ้นโดยรวม ในรายรับจากผู้สนับสนุนสนามกีฬาในปีนั้น 61% เป็น 14.3 ล้านดอลลาร์จาก 8.9 ล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปในลีกกีฬาสำคัญๆ รายได้ตามสัญญา (COI) ต้องเผชิญกับแรงกดดันด้านราคาและการต่ออายุปริมาณอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ แรงกดดันต่อระดับการใช้จ่ายตามดุลยพินิจของบุคคลและองค์กร และในบางกรณี ทีมภาคสนามที่ไม่ค่อยสดใส ประสิทธิภาพ. สนามกีฬาซันไลฟ์ก็ไม่มีข้อยกเว้น เนื่องจากมีประสบการณ์การต่ออายุช่วงสายที่สั้นลงเรื่อยๆ แม้ว่าประสิทธิภาพของทีมจะส่งผลต่อแนวโน้มนี้ แต่อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้วิวัฒนาการไปสู่สัญญาระยะสั้นนั้นเกี่ยวกับแผนการปรับปรุงสนามกีฬาในปัจจุบัน ในกระบวนการย้ายที่นั่งระดับพรีเมียมที่มีมูลค่าต่ำกว่าให้ใกล้กับสนามมากขึ้น ฝ่ายบริหารไม่ได้เสนอสัญญาระยะยาวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่นั่งซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามแผนการปรับปรุง อย่างไรก็ตาม ความผันผวนปีต่อปีอย่างต่อเนื่องอาจส่งแรงกดดันต่อความสามารถในการชำระหนี้ในปัจจุบันได้ลดลง

ผลการดำเนินงานปีต่อปี (YoY) ประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ดีขึ้น รายได้ค่าพรีเมียมที่นั่งคลับในขณะที่ยังไม่กลับสู่ระดับสูงสุดก่อนภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ 14.2 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 44% เมื่อเทียบปีต่อปีจนถึงเดือนตุลาคม 2556 สัญญาที่นั่งคลับสำหรับฤดูกาล 2556 มีทั้งหมด 6,127 ที่นั่ง เพิ่มขึ้น 8.2% จากฤดูกาลที่แล้วและที่ ราคาเฉลี่ยที่สูงขึ้นประมาณ 3% อีกครั้ง ที่นั่งใหม่ส่วนใหญ่เป็นสัญญา 1 ปี ซึ่งคิดเป็น 78% ของจำนวนที่นั่งทั้งหมด เทียบกับ 49% ในปีที่แล้ว ในทำนองเดียวกัน พรีเมี่ยมสวีทระดับพรีเมียมได้เพิ่มขึ้น 26% YoY ผู้บริหารระบุว่า จนถึงเดือนตุลาคม มีการขายชุดเกม 191 ชุด คิดเป็น 191 ชุดเมื่อเทียบเต็มฤดูกาล ตัวเลขนี้เปรียบเทียบกับชุดเกมแต่ละชุด 119 ชุดในฤดูกาล 2012 (60. เพิ่มขึ้น 5% YoY) โดยเหลือเกมเหย้าอีกสามเกม ปัจจุบัน SFSC ยังคงรักษาสัญญาห้องชุดแบบหลายปีไว้อีก 1 สัญญาเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แม้ว่าจะมีราคาเฉลี่ยต่อที่นั่งซึ่งต่ำกว่าประมาณ 4% ข้อตกลงผู้สนับสนุนและการโฆษณายังแสดงการปรับปรุง YoY โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 3% และจำนวนสัญญาที่ลงนามหรือรอดำเนินการสูงถึง 92 จาก 77

จำนวนผู้เข้าชมเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 8% เป็น 62,065 จาก 57,379 ในฤดูกาล 2012 โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ 82.5% ในฤดูกาลนี้ เทียบกับระดับต่ำสุดในลีก 76.3% ในฤดูกาลที่แล้ว รายได้ Gameday กำลังติดตามการเพิ่มขึ้นเหล่านี้ โดยรายได้จากสัมปทานและที่จอดรถเพิ่มขึ้น 40% และ 31% YoY ตามลำดับ แหล่งที่มาของรายได้ที่เพิ่มขึ้นอีกแหล่งหนึ่งคือรายได้จากกิจกรรมอื่นๆ เนื่องจากตอนนี้ Marlins ไม่ได้เล่นเกมเหย้า 81 เกมใน Sun Life แล้ว จึงมีการออกเดทฟรีเพื่อจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมฟุตบอล และอื่นๆ อีกมากมาย แม้ว่าจะมีความผันผวนมากกว่าแหล่งรายได้ตามสัญญา แต่แหล่งที่มาเหล่านี้มีศักยภาพในการสร้างรายได้ในปริมาณที่ใกล้เคียงกันสำหรับสนามกีฬาโดยมีการสึกหรอน้อยลงและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยรวมน้อยกว่ากรณีที่ Marlins เป็นผู้เช่า

หากผู้บริหารสามารถเพิ่มรายได้สุทธิของสนามกีฬาให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานในอดีต ข้อมูลเครดิตของ SFSC จะมีความยืดหยุ่นทางการเงินเพียงพอเพื่อรองรับการชำระหนี้ที่เพิ่มขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ที่สอดคล้องกับระดับอันดับเครดิต ‘BBB’ แม้ว่าจะมีผลกระทบรุนแรงในดอกเบี้ยระยะสั้น ราคา. ตามรายละเอียดด้านล่าง ฟิทช์ได้เน้นย้ำถึงกระแสเงินสดเพื่อวัดความเสี่ยงด้านลบต่อผู้ถือหุ้นกู้

การวิเคราะห์ทางการเงินและแผนการลงทุน: Sun Life Stadium ใช้รายได้จากพันธบัตรในปี 2549 และ 2550 เพื่อเป็นทุนส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงบางอย่าง การก่อสร้างและการปรับปรุงที่เสร็จสมบูรณ์ยังคงดำเนินต่อไปด้วยความทันสมัยและสร้างสรรค์ของสนามกีฬาด้วยการเพิ่มป้ายบอกคะแนนความละเอียดสูงใหม่สองรายการ บอร์ดริบบิ้นดิจิตอล 360 องศา; พื้นที่สัมปทานใหม่รวมถึงบาร์และร้านอาหาร การปรับปรุงห้องชุด; พื้นที่ค้าปลีกเพิ่มเติม พื้นที่โต้ตอบของพัดลมและพื้นที่ต้อนรับองค์กรใหม่ นับตั้งแต่เปิดตัว Sun Life Stadium ได้เสร็จสิ้นการปรับปรุงและปรับปรุงเมืองหลวงจำนวนมากเพื่อรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกของสนามกีฬา

ความเป็นเจ้าของยังคงประเมินตัวเลือกเงินทุนสำหรับการปรับปรุงสนามกีฬาอีกแห่ง แต่จากข้อมูลของฝ่ายบริหาร ไม่มีการวางแผนที่จะออกตราสารหนี้ที่จะมีความเท่าเทียมกับพันธบัตร SFSC ที่มีอยู่ แผนการปรับปรุงมุ่งเน้นไปที่โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงเพื่อรักษาประสบการณ์ของแฟน ๆ ในวันเล่นเกม และดังที่ได้กล่าวมาแล้วจะเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงและย้ายที่นั่งระดับพรีเมียมและอาจทำให้ราคาสูงขึ้น

ในขณะที่ฝ่ายบริหารได้สร้างผลกำไรจากการดำเนินงานที่มั่นคงและแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นทางการเงินในอดีต ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและความผันผวนของผลงานภาคสนามอาจจำกัดประสิทธิภาพในอนาคต ดังที่กล่าวไว้ ความเสี่ยงระยะกลางเพิ่มเติมคือประวัติหนี้สินที่เพิ่มขึ้นของ Sun Life Stadium Fitch ประมาณการว่าข้อกำหนดในการชำระหนี้ประจำปีที่เกี่ยวข้องกับพันธบัตรที่คงค้างอาจเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 25 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2017 จาก 15 ล้านดอลลาร์ในปี 2014 การเติบโตของรายได้ในเชิงบวกอย่างต่อเนื่องและการจัดการค่าใช้จ่ายที่ดีจะมีความสำคัญในการรักษาความยืดหยุ่นทางการเงินที่จำเป็นสำหรับปี 2015 และ 2017 การรีไฟแนนซ์ของบันทึกย่อและสำหรับตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับการจัดอันดับปัจจุบัน

ในสถานการณ์กรณีพื้นฐานของ Fitch ระดับการเข้าพักและระดับราคาที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันนั้นสอดคล้องกับระดับในอดีต เนื่องจาก Sun Life Stadium ได้แสดงอำนาจการกำหนดราคาและคุณลักษณะของอุปสงค์ที่เพียงพอ ภายใต้สถานการณ์นี้ Fitch ประมาณการอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้จะเฉลี่ย 1.6 เท่าในช่วง 9 ปีข้างหน้า เนื่องจากการชำระเงินต้นจะเพิ่มขึ้น โดยครอบคลุมตลอดอายุหนี้เฉลี่ย 2.7 เท่า ในกรณีการให้คะแนนของ Fitch ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์อื่นๆ ของสนามที่ได้รับการจัดอันดับโดย Fitch ความละเอียดอ่อนถูกนำไปใช้กับการต่ออายุรายได้ตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่สนามกีฬา ทำให้ EBITDA ลดลงตลอดอายุหนี้ 1.9% ส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ตามรายรับจำนำอยู่ที่ 1 เฉลี่ย 4x ในอีกเก้าปีข้างหน้าและ 1.6 เท่าตลอดอายุของหนี้ Fitch ตั้งข้อสังเกตว่ากองทุนรักษาเสถียรภาพของ SFSC เสนอการป้องกันข้อเสียเพิ่มเติมในสถานการณ์ข้างต้น โดยมีกลไกการระดมทุนที่จะช่วยเพิ่มความครอบคลุมได้ดีกว่า 2.0 เท่าโดยเฉลี่ยตลอดอายุหนี้

สอดคล้องกับ ‘เกณฑ์สำหรับความเครียดจากอัตราดอกเบี้ยในธุรกรรมทางการเงินที่มีโครงสร้างและพันธบัตรที่ครอบคลุม’ ของ Fitch ยังได้ใช้สถานการณ์จำลองด้านลบเพื่อทดสอบความอ่อนไหวของกระแสเงินสดของกรณีการให้คะแนนที่มีรายละเอียดข้างต้น ว่ามีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ภายใต้สมมติฐาน SFSC จะจ่ายดอกเบี้ยเฉลี่ย 8.5% ตลอดอายุของหนี้ปัจจุบัน ซึ่งตัดจำหน่ายเต็มจำนวนภายในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2575 ภายใต้สถานการณ์สมมตินี้ แม้ว่ารายได้สุทธิของการชำระหนี้จะแสดงให้เห็นแรงกดดันในระยะกลางเรื่องค่าตัดจำหน่าย เพิ่มขึ้น กลไกที่มีอยู่เพื่อเพิ่มเงินทุนของกองทุนรักษาเสถียรภาพในระดับที่ลดลงของความสามารถในการชำระหนี้ที่จ่ายให้ผู้ถือตราสารหนี้เฉลี่ย 1.8x ภาระผูกพันในการชำระหนี้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ‘ www.fitchratings.comเกณฑ์ที่ใช้บังคับและการวิจัยที่เกี่ยวข้องเกณฑ์การจัดอันดับโครงสร้างพื้นฐานและการเงินโครงการ’ (11 กรกฎาคม 2555);

กณฑ์การให้คะแนนสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา ลีก และทีมของสหรัฐฯ’ (9 ส.ค. 2555)หลักเกณฑ์สำหรับอัตราดอกเบี้ยในการทำธุรกรรมทางการเงินที่มีโครงสร้างและพันธบัตรที่มีการคุ้มครอง’ (25 ม.ค. 2556เกณฑ์ที่ใช้บังคับและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง:

เกณฑ์การจัดอันดับโครงสร้างพื้นฐานและการเงินโครงการhttp://www.fitchratings.com/creditdesk/reports/report_frame.cfm?rpt_id=682867

เกณฑ์การให้คะแนนสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา ลีก และทีมของสหรัฐฯ

http://www.fitchratings.com/creditdesk/reports/report_frame.cfm?rpt_id=685897

หลักเกณฑ์การเน้นย้ำด้านอัตราดอกเบี้ยในธุรกรรมการเงินที่มีโครงสร้าง

http://www.fitchratings.com/creditdesk/reports/report_frame.cfm?rpt_id=695535

การเปิดเผยเพิ่มเติมสถานะการชักชวนhttp://www.fitchratings.com/gws/en/disclosure/solicitation?pr_id=809691

การจัดอันดับเครดิตของ FITCH ทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อจำกัดและข้อจำกัดบางประการ โปรดอ่านข้อ จำกัด และข้อปฏิเสธความรับผิดชอบเหล่านี้ได้โดยไปที่ลิงก์นี้: HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS นอกจากนี้ คำจำกัดความของการจัดอันดับและข้อกำหนดการใช้การให้คะแนนดังกล่าวยังมีอยู่บนเว็บไซต์สาธารณะของหน่วยงาน ‘ WWW.FITCHRATINGS.COM’. การจัดอันดับที่เผยแพร่ หลักเกณฑ์ และวิธีการมีอยู่จากเว็บไซต์นี้ตลอดเวลา จรรยาบรรณของ FITCH การรักษาความลับ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไฟร์วอลล์ในเครือ การปฏิบัติตามข้อกำหนด และนโยบายและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ นั้นมีให้จากส่วน ‘หลักจรรยาบรรณ’ ของเว็บไซต์นี้ FITCH อาจให้บริการอื่นที่ได้รับอนุญาตแก่บุคคลที่ได้รับการจัดอันดับหรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดของบริการนี้สำหรับการให้คะแนนซึ่งนักวิเคราะห์ลูกค้าเป้าหมายอยู่ในหน่วยงานที่ลงทะเบียนในสหภาพยุโรป สามารถพบได้ในหน้าสรุปกิจการสำหรับผู้ออกบัตรรายนี้บนเว็บไซต์ของ Fitch

FitLife Brands เตรียมนำเสนอที่งาน LD Micro Conference วันที่ 5 ธันวาคม 2556LD MICRO 2013
27 พฤศจิกายน 2556 11:33 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออกโอมาฮา, เนบ.–( บิสิเนส ไวร์ )– 21 ก.ค. FitLife Brands, Inc.

(“FitLife”) (OTCBB: FTLF ) ผู้ให้บริการระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นนวัตกรรมและเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะสำหรับผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ ซึ่งออกวางตลาดภายใต้ชื่อแบรนด์ NDS Nutrition Products™ (“NDS”) ( www.ndsnutrition.com ), PMD® ( www.pmdsports.com ),

SirenLabs® ( www.sirenlabs.com ) และ CoreActive® ( www.coreactivenutrition.com) ประกาศในวันนี้ว่าจะนำเสนอในการประชุม LD Micro Conference ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2556 การประชุมจะจัดขึ้นที่โรงแรม Luxe ในลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย การนำเสนอของ FitLife มีกำหนดจะเริ่มเวลา 16:30 น. PST (19:30 น. EST)

เว็บคาสต์ที่อยู่อาศัยและที่เก็บถาวรของงานนำเสนออาจเข้าถึงได้ในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ของเว็บไซต์ของ บริษัทwww.fitlifebrands.com

เกี่ยวกับแบรนด์ FitLife แบรนด์FitLife เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นนวัตกรรมและเป็นกรรมสิทธิ์สำหรับผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ FitLife ทำการตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกว่า 50 ชนิดเพื่อส่งเสริมโภชนาการการกีฬา ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น การลดน้ำหนัก และสุขภาพโดยทั่วไปผ่านสถานที่ตั้งแฟ

รนไชส์ ​​GNC® ในประเทศและต่างประเทศ บริษัท ซึ่งเพิ่งเปลี่ยนชื่อจาก Bond Labs, Inc. เป็น FitLife Brands, Inc. มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่โอมาฮา รัฐเนแบรสกา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ใหม่ของเราที่www.fitlifebrands.comสองเหตุการณ์ระดมทุนเพื่อน้ำเพื่อประชาชระดมทุนเพื่อน้ำเพื่อประชาชนกว่า 40,000 เหรียญ

27 พฤศจิกายน 2556 11:28 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออกริดจ์วูด นิวเจอร์ซี–( บิสิเนส ไวร์ )–14 ก.ค. 2559 แม้ว่าชาวอเมริกันจำนวนมากจะมองว่าน้ำดื่มสะอาดมีขายในสหรัฐอเมริกา แต่สิ่งนี้ไม่เป็นความจริงสำหรับคนยากจนจำนวนมากทั่วโลก ทุกๆ วัน ผู้คนกว่า 6,000 คนเสียชีวิตเพราะพวกเขาไม่มีน้ำ

ดื่มสะอาดและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลที่เพียงพอ ในการตอบสนองต่อประเด็นเร่งด่วนนี้ คณะกรรมการ Water for People ของ American Water Works Association New Jersey (AWWA NJ) ได้ระดมเงินด้วยสองเหตุการณ์ล่าสุด

“เงินที่ระดมได้ช่วยชุมชนในการรับมือกับความท้าทายด้านการพัฒนาของพวกเขา ฉันอยากจะยกย่องทุกคนสำหรับการสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาสาสมัครที่กระตือรือร้นในนิวเจอร์ซีย์ซึ่งทำงานตลอดทั้งปี แบ่งปันแรงบันดาลใจที่เป็น Water for People”

ทวีตนี้ในเดือนกันยายน AWWA NJ ได้จัดการจับคู่ไวน์ที่ Laurita Winery ในรัฐนิวอียิปต์ รัฐนิวเจอร์ซีย์ ค่ำคืนประกอบด้วยชั่วโมงค็อกเทล อาหารค่ำสี่คอร์ส และการประมูลแบบเงียบ ผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 200 คนเสนอราคาสินค้าที่หลากหลาย รวมทั้งของที่ระลึกเกี่ยวกับกีฬา รายการที่มีลายเซ็น ไวน์ บัตรกำนัลร้าน

อาหาร และกอล์ฟสี่คน รายได้จากการประมูลทั้งหมดบริจาคให้กับ Water for People ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาไม่แสวงหาผลกำไรระดับสากลที่มุ่งมั่นในการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งจะเพิ่มการเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัยในชุมชนที่กำลังพัฒนา

“งาน ‘เปลี่ยนน้ำเป็นไวน์’ เป็นคืนที่สำคัญมาก” AWWA NJ Chair Dennis Ciemniecki กล่าว “เงินที่ระดมได้ช่วยชุมชนในการรับมือกับความท้าทายด้านการพัฒนาของพวกเขา ฉันอยากจะยกย่องทุกคนสำหรับการสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาสาสมัครที่กระตือรือร้นในนิวเจอร์ซีย์ซึ่งทำงานตลอดทั้งปี แบ่งปันแรงบันดาลใจที่เป็น Water for People”

นอกจากการประมูลและงานเลี้ยงอาหารค่ำแล้ว ผู้เข้าร่วมยังได้มีโอกาสฟัง Joe Goodwill อาสาสมัคร Water for People กล่าว Goodwill ซึ่งเป็นอาสาสมัครขององค์กรมาตั้งแต่ปี 2008 ได้เสร็จสิ้นการเดินทางของ World Water Corps สามครั้ง ซึ่งเขาได้ติดตามและประเมินการตรวจสอบน้ำและจุดสุขาภิบาลที่มีอยู่ เขายังเป็นผู้นำโครงการพิเศษเพื่อประเมินความยั่งยืนของตัวกรองกำจัดสารหนู Goodwill ปัจจุบันเป็นผู้สมัครระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์

เหตุการณ์ที่สองมีขึ้นเล็กน้อยทางกายภาพ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2013 สมาชิกในทีมเจ็ดคนพากันออกไปที่ถนนและวิ่งเป็นระยะทาง 26.2 ไมล์ และทั้งห้าเขตของนครนิวยอร์กซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ING NYC Marathon สมาชิกในทีมสามคนเป็นอาสาสมัคร คนอื่นๆ เป็นนักวิ่งตัวยงที่ต้องการวิ่งมาราธอนเพื่อการ

กุศล สมาชิกในทีมมาจากทั่วทุกมุมโลกและทั่วประเทศ ฟิลิปปินส์ แคนาดา แมสซาชูเซตส์ นิวยอร์ก นิวเจอร์ซีย์ และโคโลราโด เป็นส่วนหนึ่งของทีม สมาชิกในทีมใช้ Crowdrise เพื่อระดมทุนและบรรลุเป้าหมายการระดมทุนขั้นต่ำ และในกระบวนการนี้ได้ช่วยเผยแพร่ข้อความของพวกเขาเองว่าเหตุใดพวกเขาจึงเลือกวิ่งเพื่อ Water for People

สมาชิกในทีมได้รับการฝึกฝนและระดมทุนมานานกว่าสิบหกสัปดาห์ขณะเตรียมตัวสำหรับการวิ่งมาราธอน มันเป็นวันที่หนาวเย็นและมีลมแรง แต่สมาชิกในทีมทุกคนวิ่งได้ดีและสวมเสื้อวิ่งพร้อมข้อความต่อไปนี้: “ ลองนึกภาพถ้าคุณไม่มีน้ำในตอนนี้…..ทั่วโลก 783 ล้านคนไม่มี โดยรวมแล้ว จะบริจาคเงินกว่า 11,000 ดอลลาร์ให้กับ Water for People อันเป็นผลมาจากความพยายามในการระดมทุนของสมาชิกในทีม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWWA NJ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา: www.njawwa.org หรือโทร Mona Cavalcoli ผู้จัดการแผนกที่ (866) 436-1120

G-III Apparel Group ประกาศวันที่สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 255727 พฤศจิกายน 2556 08:30 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออกนิวยอร์ก–( บิสิเนส ไวร์ )–16 ก.ค. 2556 G-III Apparel Group, Ltd. (NASDAQ:GIII) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทจะเปิดเผยผลประกอบ

การประจำไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2557 ก่อนที่ตลาดจะเปิดในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556 ฝ่ายบริหารจะ จัดการประชุมทางโทรศัพท์เพื่อหารือเกี่ยวกับผลลัพธ์ในเวลา 8.30 น. ET ในวันเดียวกัน ตามด้วยช่วงคำถามและคำตอบสำหรับชุมชนการลงทุน

สามารถรับชมการถ่ายทอดสดทางเว็บของการโทรได้ที่ir.g-iii.com ในส่วน “กิจกรรมและการนำเสนอ” หากต้องการรับสาย โปรดโทรฟรี 1-888-771-4371 หรือ 1-847-585-4405 (ระหว่างประเทศ) รหัสผ่านคือ 36202854

หากต้องการฟังการเล่นซ้ำทางโทรศัพท์ของการประชุมทางโทรศัพท์ โทรฟรี 1-888-843-7419 หรือ 1-630-652-3042 (ระหว่างประเทศ) และป้อนรหัสผ่าน 36202854 การเล่นซ้ำจะเริ่มตั้งแต่เวลา 11.00 น. ET ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556 และสิ้นสุดจนถึง 23:59 น. ET 10 ธันวาคม 2556 รับชมย้อนหลังได้ทางเว็บคาสต์ที่เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเกี่ยวกับ G-III Apparel Group, Ltd.

G-III เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชั้นนำของแจ๊กเก็ต, ชุดเดรส, ชุดกีฬา, ชุดว่ายน้ำ, ชุดสตรีและชุดทำงานสตรี ตลอดจนรองเท้า กระเป๋าเดินทาง และกระเป๋าถือสตรี เครื่องหนังขนาดเล็ก และอุปกรณ์สำหรับรับลมหนาว ภายใต้ตราสินค้าที่ได้รับอนุญาตจากแบรนด์ของตนเอง และแบรนด์ฉลากส่วนตัว G-III

จำหน่ายชุดว่ายน้ำ ชุดรีสอร์ท และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องภายใต้แบรนด์ Vilebrequin ของตัวเอง G-III ยังจำหน่ายแจ๊กเก็ต ชุดเดรส ชุดทำงาน และกระเป๋าถือภายใต้แบรนด์ Andrew Marc และ Marc New York ของตัวเอง และได้อนุญาตให้แบรนด์เหล่านี้คัดเลือกบุคคลที่สามในบางหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์

G-III มีใบอนุญาตแฟชั่นภายใต้ Calvin Klein, Kenneth Cole, Cole Haan, Guess?, Tommy Hilfiger, Jones New York, Jessica

Simpson, Sean John, Vince Camuto, Ivanka Trump, แบรนด์ Nine West, Ellen Tracy, Kensie, Mac & Jac, Levi’s และ Dockers

ผ่านธุรกิจกีฬาของทีม G-III มีใบอนุญาตกับ National Football League, National Basketball Association, Major League

Baseball, National Hockey League, Touch by Alyssa Milano และวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมากกว่า 100 แห่งในสหรัฐอเมริกา แบรนด์อื่นๆ ของ G-III ได้แก่ G-III Sports โดย Carl Banks, Eliza J, Black Rivet, Jessica Howard และ Winlit G-III ยังดำเนินการร้านค้า

ปลีกภายใต้ชื่อ Wilsons Leather, Bass, GH Bass & Co., Vilebrequin, Calvin Klein Performance และ Andrew Marc เมเจอร์ลีกเบสบอล, ลีกฮอกกี้แห่งชาติ, Touch by Alyssa Milano และวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมากกว่า 100 แห่งในสหรัฐฯ แบรนด์อื่นๆ ของ G-III ได้แก่

G-III Sports โดย Carl Banks, Eliza J, Black Rivet, Jessica Howard และ Winlit G-III ยังดำเนินการร้านค้าปลีกภายใต้ชื่อ Wilsons Leather, Bass, GH Bass & Co., Vilebrequin, Calvin Klein Performance และ Andrew Marc เมเจอร์ลีกเบสบอล, ลีกฮอกกี้

แห่งชาติ, Touch by Alyssa Milano และวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมากกว่า 100 แห่งในสหรัฐฯ แบรนด์อื่นๆ ของ G-III ได้แก่ G-III Sports

โดย Carl Banks, Eliza J, Black Rivet, Jessica Howard และ Winlit G-III ยังดำเนินการร้านค้าปลีกภายใต้ชื่อ Wilsons Leather, Bass, GH Bass & Co., Vilebrequin, Calvin Klein Performance และ Andrew Marc

คำชี้แจงเกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจของ G-III หรือผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจในอนาคต รายได้ที่คาดการณ์ ค่าใช้จ่าย หรือรายการทางการเงินอื่นๆ การแนะนำผลิตภัณฑ์และแผนงานและวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง และข้อความเกี่ยวกับสมมติฐานที่ทำขึ้นหรือการคาดการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ เงื่อนไข ผลการดำเนิน

งาน หรือเรื่องอื่นๆ ในอนาคต เป็น “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้ามีความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การพึ่งพาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาต การพึ่งพาผู้ผลิตจากต่างประเทศ ความ

เสี่ยงในการทำธุรกิจในต่างประเทศ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสินเชื่อในปัจจุบัน ธรรมชาติของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม รวมถึงความต้องการและรสนิยมของลูกค้าที่เปลี่ยนไป ความเข้มข้นของลูกค้า ฤดูกาล ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจค้าปลีก การยอมรับของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลกระทบของผลิตภัณฑ์

และราคาที่แข่งขันได้ การพึ่งพาการจัดการที่มีอยู่ การหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการและสภาวะเศรษฐกิจทั่วไป ตลอดจนความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารของ G-III ที่ยื่นต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. G-III ถือว่าไม่มีภาระผูกพันในการอัปเดตข้อมูลในรุ่นนี้

CDON Group AB: Members.com เปิดตัวในเนเธอร์แลนด์02 ธันวาคม 2556 02:12 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออกสตอกโฮล์ม–( บิสิเนส ไวร์ )–ข่าวสารเกี่ยวกับกฎระเบียบ:

“สมาชิกทำผลงานได้ดีในกลุ่มนอร์ดิกตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อสองปีที่แล้ว สมาชิกเป็นส่วนเสริมที่สำคัญสำหรับธุรกิจของ Nelly.com และเมื่อมีการเปิดตัว Nelly.com ในตลาดใหม่ การขยายทางภูมิศาสตร์ของสมาชิกนอกกลุ่มประเทศนอร์ดิกเป็นขั้นตอนต่อไปตามธรรมชาติในการพัฒนาสมาชิก”

ทวีตนี้CDON Group AB (publ)(STO:CDON) กลุ่มอีคอมเมิร์ซชั้นนำในกลุ่มนอร์ดิกส์ ประกาศว่า บริษัทในเครือ NLY Scandinavia AB ได้เปิดตัวMembers.com สำหรับการช้อปปิ้ง ในเนเธอร์แลนด์

สมาชิกเป็นคลับช้อปปิ้งที่ลูกค้าทุกวันสามารถเพลิดเพลินกับข้อเสนออีคอมเมิร์ซลดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียง นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2554 การจัดประเภทสมาชิกได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากจุดเริ่มต้นที่เน้นเสื้อผ้าแฟชั่น ปัจจุบันไซต์นี้ยังมีผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในบ้าน การเดินทาง ประสบการณ์ และผลิตภัณฑ์กีฬาอีกด้วย ปัจจุบันสมาชิกใช้งานได้ในสวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ และตอนนี้ในเนเธอร์แลนด์

Paul Fischbein ประธานและซีอีโอของ CDON Group กล่าวว่า “สมาชิกมีผลงานที่ดีในกลุ่มนอร์ดิกตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อสองปีที่แล้ว สมาชิกเป็นส่วนเติมเต็มที่สำคัญให้กับธุรกิจของ Nelly.com และเมื่อเปิดตัว Nelly.com ในตลาดใหม่ ภูมิศาสตร์ของสมาชิก การขยายตัวนอกกลุ่มประเทศนอร์ดิกเป็นขั้นตอนต่อไปตามธรรมชาติในการพัฒนาสมาชิก”

ข้อมูลในประกาศนี้คือข้อมูลที่ CDON Group AB จำเป็นต้องเปิดเผยภายใต้พระราชบัญญัติการซื้อขายเครื่องมือทางการเงินของสวีเดน และ/หรือพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลนี้เผยแพร่เมื่อเวลา 08.00 น. CET วันที่ 2 ธันวาคม 2556เกี่ยวกับ CDON Group

CDON Group เป็นกลุ่มอีคอมเมิร์ซชั้นนำในภูมิภาคนอร์ดิก นับตั้งแต่เริ่มต้นในปี 2542 กลุ่มบริษัทได้ขยายและขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ และปัจจุบันเป็นผู้เล่นอีคอมเมิร์ซชั้นนำในสถานบันเทิง ( CDON.com และLekmer.com ) แฟชั่น ( Nelly.com และMembers.com ) กีฬาและสุขภาพ

Gymgrossisten.com , Bodystore.com และMilebreaker.com ) และ บ้านและสวน ( Tretti.com และRum21.se). ในปี 2555 กลุ่มสร้างรายได้ 4.5 พันล้าน SEK หุ้นของกลุ่ม CDON จดทะเบียนใน NASDAQ OMX Stockholm Mid-cap list ภายใต้ชื่อย่อ “CDON”

ข้อมูลนี้นำเสนอโดย Cision http://news.cision.comCyber ​​Monday เริ่มต้นเร็วขึ้น—Amazon ประกาศสองข้อเสนอแบบจำกัดเวลาอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนบน Kindle Fire Tablets
ส่วนลด 50 ดอลลาร์สำหรับแท็บเล็ตยอดนิยมของเราสองเครื่อง

Kindle Fire HDX 7”—ปกติ $229—ตอนนี้เหลือเพียง $179

ราคาที่ก้าวล้ำตอนนี้ที่ต่ำกว่า— Kindle Fire HD 16 GB ใหม่ทั้งหมดตอนนี้เพียง $119

01 ธันวาคม 2556 20:06 น. เวลามาตรฐานตะวันออกซีแอตเทิล–( BUSINESS WIRE )–(NASDAQ:AMZN)—วันนี้ Amazon ได้ประกาศข้อเสนอพิเศษสองประการสำหรับแท็บเล็ต Kindle Fire เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงช่วง Cyber ​​Monday ลูกค้าจะได้รับส่วนลด 50 ดอลลาร์สำหรับแท็บเล็ต Fire ยอดนิยม

สองเครื่องของเรา: เพียง $119 สำหรับ Kindle Fire HD 16 GB ใหม่ทั้งหมด ปกติ $169 (ลดเกือบ 30%) และเพียง 179 ดอลลาร์สำหรับ Kindle Fire HDX 7” ปกติ 229 ดอลลาร์ (ลดมากกว่า 20%) ข้อตกลงเหล่านี้มีอยู่ใน Amazon.com จนกว่าสินค้าจะหมด ลูกค้าสามารถสั่งซื้อไฟ HD 16 GB ที่www.amazon.com/firehd16GB และการใช้ไฟ HDX 7” ที่www.amazon.com/hdx-7

“แท็บเล็ต Fire ใหม่เป็นแท็บเล็ตที่ดีที่สุดที่เราเคยสร้างมา—รีวิวจากสื่อและการตอบรับจากลูกค้าเป็นไปในเชิงบวกอย่างท่วมท้น”

ทวีตนี้
Neil Lindsay รองประธาน Amazon Kindle กล่าวว่า “แท็บเล็ต Fire ใหม่เป็นแท็บเล็ตที่ดีที่สุดที่เราเคยสร้างมา บทวิจารณ์จากสื่อและการตอบรับจากลูกค้าเป็นไปในเชิงบวกอย่างท่วมท้น” “เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะสามารถมอบส่วนลด 50 ดอลลาร์ให้กับ Kindle Fire HDX 7” และ Kindle Fire HD 16GB รุ่นใหม่สำหรับ Cyber ​​​​Monday”

Kindle Fire HDX 7” ใหม่มาพร้อมจอแสดงผล HDX สุดพิเศษอันน่าทึ่ง โปรเซสเซอร์ Quad-core 2.2 GHz หน่วยความจำสองเท่า และแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นานถึง 11 ชั่วโมง รวมถึงคุณสมบัติใหม่พิเศษ เช่น X-Ray สำหรับเพลง หน้าจอที่สอง , การดาวน์โหลด Prime Instant Video และปุ่ม Mayday แบบใหม่ที่ปฏิวัติวงการ

Kindle Fire HD ใหม่ทั้งหมดประกอบด้วยจอแสดงผล HD, โปรเซสเซอร์ประสิทธิภาพสูง, ลำโพงคู่, คุณสมบัติพิเศษ และคุณประโยชน์ทั้งหมดของระบบนิเวศของ Amazon ในราคาสุดคุ้ม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและรายการเต็มรูปแบบของข้อเสนอ Amazon Cyber Monday, เยี่ยมชมwww.amazon.com/cybermondayเกี่ยวกับ Amazon.com

Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) ซึ่งเป็นบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500 ซึ่งตั้งอยู่ในซีแอตเทิล เปิดทำการบนเวิลด์ไวด์เว็บในเดือนกรกฎาคม 2538 และปัจจุบันเสนอตัวเลือกที่ใหญ่ที่สุดในโลก Amazon.com, Inc. มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลางมากที่สุดในโลก ซึ่งลูกค้าสามารถค้นหา

และค้นพบสิ่งที่พวกเขาอาจต้องการซื้อทางออนไลน์ และพยายามเสนอราคาที่ต่ำที่สุดให้แก่ลูกค้า Amazon.com และผู้ขายรายอื่นๆ นำเสนอสินค้าใหม่ ปรับปรุงใหม่ และใช้แล้วนับล้านรายการในหมวดหมู่ต่างๆ เช่น หนังสือ ภาพยนตร์ เพลง และเกม; ดาวน์โหลดแบบดิจิทัล; อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์;

บ้านและสวน; ของเล่น เด็กและทารก; ร้านขายของชำ; เครื่องแต่งกาย รองเท้า และเครื่องประดับ; สุขภาพและความงาม; กีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง; และเครื่องมือ ยานยนต์และอุตสาหกรรม Amazon Web Services ช่วยให้ลูกค้านักพัฒนาของ Amazon สามารถเข้าถึงบริการโครงสร้างพื้นฐานในระบบคลา

วด์โดยอิงจากแพลตฟอร์มเทคโนโลยีแบ็คเอนด์ของ Amazon เอง ซึ่งนักพัฒนาสามารถใช้เพื่อเปิดใช้งานธุรกิจแทบทุกประเภท Kindle Paperwhite คือ e-reader ที่ขายดีที่สุดในโลกและล้ำหน้าที่สุด นำเสนอเทคโนโลยีการแสดงผลใหม่ที่มีความเปรียบต่างสูง ไฟในตัวรุ่นถัดไป โปรเซสเซอร์ที่เร็วขึ้น

เทคโนโลยีการสัมผัสล่าสุด และคุณสมบัติใหม่สุดพิเศษที่ออกแบบตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับผู้อ่าน Kindle ซึ่งเป็น Kindle ที่เบาที่สุดและเล็กที่สุด มีฟอนต์ที่ได้รับการปรับปรุงและเปลี่ยนหน้าได้เร็วขึ้น Kindle Fire HDX ใหม่มาพร้อมจอแสดงผล HDX ขนาด 7” หรือ 8.9” อันน่าทึ่ง โปรเซสเซอร์ Quad-core

2.2 GHz หน่วยความจำเพิ่มขึ้น 2 เท่า และอายุการใช้งานแบตเตอรี่ 11 ชั่วโมง รวมถึงคุณสมบัติใหม่สุดพิเศษของ Fire OS 3.0 รวมถึง X-Ray สำหรับเพลง, Second Screen, การดาวน์โหลด Prime Instant Video และปุ่ม Mayday ที่ปฏิวัติวงการ Kindle Fire HD โฉมใหม่มาพร้อมจอแสดงผล HD โปรเซสเซอร์ประสิทธิภาพสูง และลำโพงคู่ในราคาสุดคุ้ม

Amazon และบริษัทในเครือดำเนินการเว็บไซต์ ได้แก่ www.amazon.com , www.amazon.co.uk , www.amazon.de , www.amazon.co.jp ,

www.amazon.fr , www.amazon.ca , www. amazon.cn , www.amazon.it , www.amazon.es , www.amazon.com.br ,

www.amazon.in , www.amazon.com.mxและ www.amazon.com.au ตามที่ใช้ในที่นี้ “Amazon.com” “เรา” “ของเรา” และคำที่คล้ายกันรวมถึง Amazon.com, Inc. และบริษัทในเครือ เว้นแต่บริบทจะระบุเป็นอย่างอื่นแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า

การประกาศนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 และมาตรา 21E ของกฎหมายตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากการคาดการณ์ของฝ่ายบริหาร ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนซึ่งรวมถึง

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน การจัดการการเติบโต ผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการและเทคโนโลยี ความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในผลการดำเนินงาน การขยายตัวระหว่างประเทศ ผลของกระบวนการทางกฎหมายและการเรียกร้อง การปฏิบัติตามและข้อมูล การเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ ฤดูกาล ข้อตกลงทางการค้า การเข้าซื้อกิจการและธุรกรรมเชิงกลยุทธ์ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การหยุดชะงักของระบบ สินค้าคงคลัง กฎระเบียบของรัฐบาลและการเก็บภาษี การชำระเงินและการฉ้อโกง

โอซิริสให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการพิจารณาคดีที่เสนอโดย CMS
29 พฤศจิกายน 2556 11:30 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออก
โคลัมเบีย, แมริแลนด์–( บิสิเนส ไวร์ )–25 ค.ศ. 2019 Osiris Therapeutics, Inc. (NASDAQ: OSIR) บริษัทสเต็มเซลล์ชั้นนำที่มุ่งเน้นการพัฒนาและทำการตลาดผลิตภัณฑ์ด้านศัลยกรรมกระดูก เวชศาสตร์การกีฬา และการดูแลบาดแผล ประกาศในวันนี้ว่าเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน , 2013, ศูนย์บริการ Medicare และ Medicaid (CMS) ได้ออกคำตัดสินที่เสนอสำหรับการคืนเงินทดแทนผิวหนังในการตั้งค่าผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล CMS ตัดสินใจจัดแพคเกจการชำระเงินคืนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการดูแลบาดแผลขั้นสูงด้วยขั้นตอนการผ่าตัดที่เกี่ยวข้องกันในระบบสองระดับ

“เราอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะได้ส่วนแบ่งการตลาดในตลาดที่มีบาดแผลเรื้อรัง”

ทวีตนี้
การพิจารณาคดีที่เสนอหมายความว่าวิธีการชำระเงินปัจจุบันสำหรับ Grafix ® จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่อธิบายไว้ในการพิจารณาคดีที่เสนอในทันที Grafix จะคงสถานะการส่งผ่านข้อมูลในปัจจุบันและอาจดำเนินต่อไปจนถึงปลายปี 2015 Grafix จะได้รับการยกเว้นจากกฎปัจจุบันและพร้อมให้บริการสำหรับผู้ป่วยในการตั้งค่าแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลและศูนย์การผ่าตัดผู้ป่วยนอกภายใต้ระบบการชำระเงินการจำแนกประเภทการชำระเงินสำหรับผู้ป่วยนอกในปัจจุบัน เมื่อสถานะการส่งผ่านช่วงเปลี่ยนผ่านหมดอายุ Osiris คาดว่า Grafix จะได้รับเงินคืนโดยเป็นส่วนหนึ่งของอัตราแพ็คเกจในระดับที่สูงกว่าของระบบสองระดับ

Frank Czworka ผู้จัดการทั่วไปของ Wound Care for Osiris กล่าวว่า “เราอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะได้ส่วนแบ่งการตลาดในตลาดแผลเรื้อรัง “ประสิทธิภาพที่ท่วมท้นแสดงให้เห็นในการศึกษาแบบหลายศูนย์ที่มีการควบคุม สุ่มตัวอย่าง รวมกับข้อเสนอ Grafix ที่หลากหลายของเรา มอบโซลูชั่นทางคลินิกและคุ้มค่าสำหรับผู้ป่วย แพทย์ และผู้ชำระเงินของเรา”

เกี่ยวกับ Grafix

Grafix เป็นเซลล์เมทริกซ์ของมนุษย์ที่มีเซลล์ต้นกำเนิดที่มีชีวิตสำหรับบาดแผลเฉียบพลันและเรื้อรัง เป็นเมมเบรนที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกัน ซึ่งให้แหล่งที่มาของ MSCs ที่มีชีวิตคุณภาพสูงและปัจจัยการเจริญเติบโตไปยังบริเวณที่เป็นแผลโดยตรง Grafix ผลิตโดย BioSmart TM Intelligent Tissue Processing ของเยื่อหุ้มรกของมนุษย์ กระบวนการผลิตยังคงความสมบูรณ์ของเมทริกซ์นอกเซลล์ ความอยู่รอดของ MSC ของทารกแรกเกิด และปัจจัยการเจริญเติบโตทางชีวภาพ

เกี่ยวกับโอซิริส เทอราพีติคส์

Osiris Therapeutics, Inc. เป็นบริษัทสเต็มเซลล์ชั้นนำ โดยได้พัฒนายาสเต็มเซลล์ที่ได้รับการรับรองรายแรกของโลก นั่นคือ remestemcel-L สำหรับการปลูกถ่ายอวัยวะเมื่อเทียบกับโรคโฮสต์ ผลิตภัณฑ์ของ Osiris ได้แก่ Grafix และ Ovation ® สำหรับบาดแผลเฉียบพลันและเรื้อรัง Cartiform ®กระดูกอ่อนที่ใช้การได้สำหรับการซ่อมแซมกระดูกอ่อน และผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Osiris คือ OvationOS TMซึ่งเป็นเมทริกซ์กระดูกที่ทำงานได้ Osiris เป็นบริษัทครบวงจรที่มีความสามารถในการวิจัย พัฒนา การผลิต และการจัดจำหน่าย Osiris ได้พัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาที่ครอบคลุมเพื่อปกป้องเทคโนโลยีของบริษัทและผลประโยชน์ทางการค้า

โอซิริส Grafix, Ovation และ Cartiform เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของโอซิริส Therapeutics, Inc ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถพบได้บนเว็บไซต์ของ บริษัท ฯ , www.Osiris.com (โอซีอาร์-จี)แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าประกอบด้วยข้อความเกี่ยวกับความคาดหวัง ความเชื่อ แผน วัตถุประสงค์ ความตั้งใจ สมมติฐาน และข้อความอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ คำหรือวลีเช่น “คาดการณ์” “เชื่อ” “ดำเนินต่อไป” “ต่อเนื่อง”

“ประมาณการ” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “อาจ” “วางแผน” “มีศักยภาพ” “คาดการณ์” ” โครงการ” หรือคำหรือวลีที่คล้ายคลึงกัน หรือเชิงลบของคำหรือวลีเหล่านั้น อาจระบุข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า แต่การไม่มีคำเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องหมายความว่าข้อความดังกล่าวไม่ได้มีลักษณะเป็นการคาดการณ์

ล่วงหน้า ตัวอย่างของข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้: ความพยายามในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา การทดลองทางคลินิกของเราและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่คาดการณ์ไว้ และความสามารถของเราในการดำเนินการตามข้อกำหนดเหล่านี้ให้สำเร็จ ความสำเร็จ

ของผู้สมัครผลิตภัณฑ์ของเราในการพัฒนา สถานะของกระบวนการกำกับดูแลสำหรับผลิตภัณฑ์และตัวเลือกผลิตภัณฑ์ของเรา การดำเนินการตามกลยุทธ์องค์กรของเรา ผลประกอบการทางการเงินของเรา กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราและค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ไว้ รวมถึงระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้และ

กลยุทธ์ทางคลินิกสำหรับผลิตภัณฑ์ Biosurgery ที่วางตลาด (รวมถึง Grafix, Ovation, OvationOS และ Cartiform) และผลิตภัณฑ์ Biosurgery ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ความต้องการเงินสดของเรา สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และกรรมสิทธิ์อื่นๆ ความปลอดภัยและความสามารถของ

ผลิตภัณฑ์ของเราและผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการตอบสนองความต้องการทางการแพทย์ ความสามารถของเราในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่วางตลาดหรือตัวเลือกผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่เพียงพอ และหากได้รับการอนุมัติหรือผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการ ค่าใช้จ่ายของเราในการปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบของรัฐบาล แผนการขายและการตลาดของเรา แผนของเราเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวก ประเภทของกรอบการกำกับดูแลที่เราคาดว่าจะนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปได้ของเรา และผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของเรา ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการขาย

สินทรัพย์ ceMSC ของเราและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องที่พิจารณาโดยข้อตกลงในการซื้อกับ Mesoblast รวมถึงความเสี่ยงในการทำธุรกรรมทางธุรกิจโดยทั่วไป ความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์กับลูกค้า ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้ามีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทั้งที่ทราบและไม่ทราบ และอยู่บน

พื้นฐานของสมมติฐานที่อาจไม่ถูกต้องซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์หรือโดยนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ผลลัพธ์ที่แท้จริงของเราอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าด้วยเหตุผลหลายประการ รวมถึงปัจจัยที่อธิบายไว้ในส่วน “ปัจจัยเสี่ยง” ในรายงานประจำปีของเราในแบบฟอร์ม 10-K และรายงานประจำงวดอื่นๆ ที่ยื่นในแบบฟอร์ม 10-Q กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา ดังนั้น คุณไม่ควรพึ่งพาข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เกินควร

นิวยอร์ก–( บิสิเนส ไวร์ )– ค.ศ. 2017 การเผยแพร่ต่อไปนี้มุ่งเน้นไปที่ Black Friday, Small Business Saturday และ Cyber ​​​​Monday:

นิวยอร์ก – ซื้อ Macys.com เพื่อรับข้อเสนอ Cyber ​​​​Monday ที่ดีที่สุดทางออนไลน์ ที่มา: Macy’s

LOS ANGELES – แบรนด์ความบันเทิงหลายแพลตฟอร์ม The Beatrix Girls ระเบิดฉากดนตรี เปิดตัว EP ห้าแทร็กในช่องเพลงหลักทั้งหมดที่มา: The Beatrix Girls

นิวยอร์ก – เว็บรับแทงบอล การวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงเกือบครึ่งจะใช้จ่ายน้อยลงในช่วงเทศกาลวันหยุดนี้และแผนไตรมาสหนึ่งเพื่อ “รับของขวัญ”ที่มา: Lippe Taylor

นิวยอร์ก— Barnes & Noble ประกาศข้อเสนอพิเศษในวัน Black Friday สำหรับของขวัญวันหยุดสุดฮ็อตรวมถึง NOOK Simple Touch® ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในราคาต่ำสุดเพียง 39 ดอลลาร์ ที่มา: Barnes & Noble

ROCHESTER, NY– รายละเอียดอินโฟกราฟิก Paychex ความรับผิดชอบร่วมกันของนายจ้าง: เหตุใดความล้มเหลวในการดำเนินการตอนนี้จึงอาจหมายถึงธุรกิจที่มีความเสี่ยงที่มา: Paychex

น็อกซ์วิลล์, Tenn.– Regal Entertainment Group ประกาศข้อเสนอบัตรของขวัญ Cyber ​​Monday ที่มา: Regal Entertainment Group

ลอสแองเจลิส– เพื่อเป็นเกียรติแก่ธุรกิจขนาดเล็กในวันเสาร์ ระบบเสมือนจริงเตือน SMB อย่างไม่สิ้นสุด: ‘ช็อปขนาดเล็ก’ – และซื้อคอมพิวเตอร์คลาวด์ออนไลน์ที่มา: เสมือนไร้ขีดจำกัด

ARLINGTON, Va.– เทคโนโลยีและเสื้อผ้าคาดว่าจะมียอดซื้อในวัน Black Friday สำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์วันขอบคุณพระเจ้าจากการสำรวจ CEA Pre-Black Fridayที่มา: CEaLOS ANGELES– ช็อปครั้งแรกที่ศูนย์การค้า Westfield! ที่มา: The Westfield Group

LINCOLNSHIRE, Ill.– Quill.com ให้ข้อแก้ตัวแก่ธุรกิจในการซื้อของใน Cyber ​​​​Monday ที่มา: Quill.comซานโฮเซ่ แคลิฟอร์เนีย– NanoTech Entertainment (NTEK) เสนอข้อตกลง Black Friday สำหรับ nanoSigns ที่มา: NanoTechชิคาโก– Groupon มอบเงิน 100 ล้านดอลลาร์แก่ลูกค้าใน Groupon Bucks สำหรับ Black Friday ที่มา: Groupon

เมืองแห่งอุตสาหกรรม แคลิฟอร์เนีย– ข่าวด่วน: เว็บจีคลับ เว็บรับแทงบอล หัวข้อยอดนิยมเปลี่ยนวัน Black Friday เป็น “Burgundy Friday” ที่มา: หัวข้อน่าสนใจARLINGTON, Va.– ความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อการใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นมุ่งหน้าสู่วันหยุดสุดสัปดาห์ Black Friday ตามดัชนี CEAที่มา: CEAมินนีแอโพลิส– Target ประกาศข้อเสนอ Cyber ​​​​Monday และการออมดิจิทัลแบบใหม่ในช่วงเทศกาลวันหยุดนี้ Source: TargetSTAMFORD, Conn.– H

เว็บคาสิโน Gclub แทงบอลยูฟ่าเบท หนึ่งสัปดาห์ฟรีด้วยเงินจริง

เว็บคาสิโน Gclub สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่น่าไว้วางใจเช่น Matthew Stafford, Benjamin Watson และ Melvin Gordon หรือไม่? Dave Richard แบ่งผู้เล่นที่คุณห่วงใยในสัปดาห์ที่ 15 Fantasy Football Cheat Sheet

หมายเหตุ:ลงชื่อสมัครใช้ FanDuel และรับสิทธิ์เข้าร่วมFantasy Football League หนึ่งสัปดาห์ฟรีด้วยเงินจริง จบที่ใดก็ได้ในครึ่งบนเพื่อรับรางวัลเงินสด เข้าเลย.

ในแต่ละสัปดาห์ Fantasy Football Cheat Sheet จะรวมการวิเคราะห์ ข้อมูล และการทำนายผลเกมด้วยมาตราส่วนความมั่นใจ เพื่อช่วยให้เจ้าของได้คำตอบที่ชัดเจนว่าใครควรเริ่มในลีกของตน

ดี! แต่ตัวเลขเหล่านั้นทั่วๆ ไปล่ะ? นั่นคือระดับความมั่นใจของเรา มันเลื่อนจาก 10.0 สำหรับการเริ่มต้นที่น่าทึ่งเป็น 5.0 สำหรับคะแนนเฉลี่ยเป็น 1.0 สำหรับคะแนนที่น่ารังเกียจ

ระดับความมั่นใจขึ้นอยู่กับระบบการให้คะแนนเฉพาะหรือไม่? มันขึ้นอยู่กับลีกมาตรฐาน แต่ (ส่วนใหญ่) ใช้ได้กับลีก PPR คุณควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากการจัดอันดับเฉพาะ PPR ของเรา

ใครอยู่ในรายการด้านล่าง? ทุกคนที่มีความสำคัญ แต่ใครก็ตามที่เริ่มต้นในลีก CBSSports.com 90 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปถือเป็นสิ่งที่ต้องเริ่มอย่างชัดเจน เราจะไม่เสียเวลาของคุณในการพยายามโน้มน้าวให้คุณเริ่มต้น Tom Brady

เกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีใครอยู่ในรายการด้านล่าง? ถ้าใครหายก็ไม่ใช่อุบัติเหตุ ใครพลาดถือว่าเด็ดต้องนั่ง ถ้าไม่ใช่นักเตะต้องตัด หรือพวกเขากำลังลา

วิธีใดดีที่สุดในการค้นหาผู้เล่นที่เจาะจงในหน้านี้ ใช้ฟังก์ชันการค้นหาส่วนบุคคลของคุณ — CTRL-F บนพีซี และ Command-F บน MAC หากไม่มีตัวเลือกใดเลย หรือหากคุณใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณสามารถค้นหาตามเกมได้ เกมจะแสดงตามเวลาเริ่มต้น

แต่ถ้าฉันยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นหรือ เว็บคาสิโน Gclub นั่งใครหลังจากอ่านข้อความนี้ ถามฉัน! จดบันทึกบนTwitter (@daverichard) (ฉันจะจับตาดูแฮชแท็ก #CBSFCS) คุณยังสามารถดูอันดับของเราได้เสมอซึ่งสะท้อนถึงความรู้สึกของเราที่มีต่อผู้เล่นในลีก พวกเขากำลังอัพเดททุกวัน

ไม่ว่าคุณจะอยู่ห่างจากตำแหน่งสองสัปดาห์หรือสามสัปดาห์ก็ตาม ฉันได้จมลงไปหลายชั่วโมงในการช่วยให้คุณชนะในสัปดาห์นี้ ให้มันได้ผลตอบแทน

Jets at Cowboys, Sat., 20:25 pm ET
กองหลัง
Ryan Fitzpatrick (7.2):หนึ่งในกองหลังที่ร้อนแรงและสม่ำเสมอที่สุดในเกมนี้ Fitzpatrick จะทำการป้องกันผ่าน Cowboys ซึ่งอนุญาตให้มีเพียงสองในแปดคนสุดท้ายที่ต้องเผชิญกับการทำทัชดาวน์หลายครั้ง – และมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่มี คะแนนแฟนตาซีมากกว่า 20 คะแนน (ร็อดเจอร์สเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว) มันเป็นคู่ที่ยากสำหรับเจ็ตส์ แต่ Fitzpatrick ยังคงมีการป้องกันการส่งลูกที่ยอดเยี่ยมและตัวรับที่ยอดเยี่ยม ความผิดของคาวบอยส์อาจวางแนวรับในตำแหน่งที่ไม่ดีในระหว่างเกม เป็นการเปิดประตูให้ฟิตซ์แพทริคเล่นได้ดียิ่งขึ้น เขาเป็นควอเตอร์แบ็ค 12 อันดับแรก
Matt Cassel (3.1):แต้ม Fantasy ในการออกตัว 3 ครั้งหลังสุดของ Cassel: 5, 8, 2 มีจุดจบที่แคบและสม่ำเสมอกว่า

วิ่งหลัง
Chris Ivory (8.3):หลังจากที่Packersวิ่งขึ้นไปสามทัชดาวน์และเกือบ 270 หลาผ่านหลังการวิ่งของพวกเขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ไม่มีเหตุผลใดที่จะคาดหวังว่าความผิดของเจ็ตส์จะอายห่างจากเกมภาคพื้นดิน เกมทั้งแปดเกมของ Ivory ในปี 2015 ที่มี 16 เกมบวกได้ส่งแฟนตาซีอย่างน้อย 10 คะแนน คาดว่าจะดำเนินต่อไป

บิลัล พาวเวลล์ (6.1):การรับทัชดาวน์ในเกมติดต่อกันช่วยให้พาวเวลล์มีกำไร แต่ถึงแม้จะไม่มีคะแนน เขาก็ทำได้ดีอย่างน้อยเจ็ดแต้มแฟนตาซีในสามในสี่ครั้งล่าสุดของเขา (12 บวกใน PPR) ในปีที่คาวบอยส์อนุญาตให้วิ่งได้ 9.0 หลาต่อการจับ และทีมเจ็ตส์ไม่ลังเลใจที่จะให้พาวเวลล์ทำงานพิเศษเล็กน้อยในกรณีที่มีการระเบิดเพื่อรักษาไอวอรี่ให้สดใหม่สำหรับการวิ่งรอบรองชนะเลิศ เขาเป็นผู้เล่นหมายเลข 3 ที่วิ่งกลับมาในรูปแบบมาตรฐานและอยู่บนจุดสูงสุดของอันดับ 2 ที่วิ่งกลับมาใน PPR

ดาร์เรน แมคแฟดเดน (7.0): แมตช์ไม่ได้ยากไปกว่านี้มากสำหรับ McFadden ซึ่งรับหน้าที่ป้องกันการวิ่งของเจ็ตส์ซึ่งไม่อนุญาตให้ทำทัชดาวน์แบบเร่งรีบเพื่อวิ่งกลับใน 10 เกมติดต่อกัน และใน 10 เกมนั้น มีเพียงสามคนที่วิ่งได้ระยะรวมอย่างน้อย 100 หลา McFadden เป็นการเล่นที่มีความเสี่ยง แต่คุณจะถูกบังคับให้ต้องวิ่งกลับหมายเลข 2 เว้นแต่คุณจะโหลดที่ตำแหน่ง

ตัวรับกว้าง
Brandon Marshall (8.6) และEric Decker (8.3): ทั้งคู่เริ่มต้นได้ชัดเจน แต่ระวัง คาวบอยส์ยอมมอบทัชดาวน์ให้กับผู้รับเพียงเจ็ดทัชดาวน์ตลอดทั้งฤดูกาล และไม่มีเพื่อนร่วมทีมคนไหนทำคะแนนให้ดัลลาสในเกมเดียวกันในฤดูกาลนี้ อันที่จริงไม่มีทีมใดส่งผู้รับสองคนที่มีคะแนนแฟนตาซี 10 คะแนนขึ้นไปกับคาวบอยผ่านการจับคู่ 13 ครั้ง พูดตามตรง พวกเขาไม่ได้เล่นหลายทีมที่มีตัวรับที่ดีจริงๆ ถึงสองคน อย่ากลัวที่จะเริ่มMarshallและ Decker

เดซ ไบรอันท์ (4.3):สิ่งสุดท้ายที่เดซได้รับในฤดูกาลนี้คือตัวรับสตั๊ด ซึ่งพยายามดิ้นรนเพื่อจับเป้าหมายจำกัดที่เขาได้รับจากแมตต์ แคสเซล ตอนนี้เขาจะต้องลองอีกครั้งกับDarrelle Revis ที่คาดว่าจะอยู่ในความคุ้มครอง ในการพบกันครั้งเดียวของพวกเขาในปี 2011 ไบรอันท์มี 71 หลาและทำทัชดาวน์กับเขา คาดหวังผลลัพธ์ที่แย่กว่ามากในครั้งนี้ ไบรอันท์เป็นการเริ่มต้นที่เสี่ยง แม้จะเป็นผู้รับหมายเลข 3

แน่นปลาย
เจสันวิ (2.8):ไม่มีเหตุผลที่ดีที่จะเริ่มต้นเขา – เขาได้รับคนโง่สำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาและได้รับอนุญาตให้เจ็ตส์สองทัชดาวน์ปลายแน่นทุกฤดูกาล ตั้งเป้าให้สูงขึ้น

ทีมป้องกัน/ทีมพิเศษ
Jets (8.5):แต่ละ DST แปดครั้งสุดท้ายที่เล่น Cowboys และไม่เผชิญหน้ากับTony Romo เป็นเวลาสี่ไตรมาสได้โพสต์คะแนนแฟนตาซี 11 บวก ทีมเจ็ตส์ควรมีเกมที่ยอดเยี่ยมในการปะทะกับดัลลัสซึ่งไม่ได้ไปไกลกว่า 300 หลาในสองเกมจากสามเกมหลังสุด
คาวบอยส์ (3.0):ทีมเจ็ตส์มีค่าเฉลี่ย 30.3 คะแนนและ 437.7 หลาต่อเกมในช่วงสามนัดล่าสุด คุณไม่สามารถไปกับคาวบอยส์ในคืนวันเสาร์

Bills at Redskins, อา., 13:00 น. ET
Quarterbacks
Tyrod Taylor (7.4):สัปดาห์ที่แล้วน่าผิดหวัง แต่ Taylor จะพบว่าตัวเองอยู่ในการแข่งขันที่ดีอีกครั้ง กองหลังคนเดียวที่เผชิญหน้ากับพวกอินเดียนแดงในแปดเกมสุดท้ายที่ไม่ได้เชื่อมต่อเพื่อทำทัชดาวน์หลายครั้งคือแมตต์คาสเซล ทุก ๆ คนมี 2 ทัชดาวน์ และ 5 รายการมีคะแนนแฟนตาซีอย่างน้อย 21 แต้ม เทย์เลอร์เหลือไม่ถึง 10 หลาจากการมีคะแนนแฟนตาซี 20 คะแนนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เขายังคงคุ้มค่าที่จะเริ่มต้นเป็นตัวเลือกระดับล่าง

ลูกพี่ลูกน้องเคิร์ก (7.1):ลูกพี่ลูกน้องเป็นคนหลับใหล การป้องกันของ Bills หายไปในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้คะแนน Fantasy บวก 25 บวกกับผู้ส่งสองในสามคนสุดท้าย หมายเลขที่ดีที่สุดของลูกพี่ลูกน้องมาที่บ้านในการจับคู่ที่ดี ดูเหมือนว่า DeSean Jackson จะแข็งแรง ดังนั้น Cousins ​​​​ควรพร้อมสำหรับเกมอื่นที่ดี

วิ่งหนี
LeSean McCoy (9.2):เห็นได้ชัดว่าต้องเริ่ม
Karlos Williams (4.7): แมตช์นี้ดีมาก แต่นี่เป็นเกมแรกของเขาที่กลับมาจากอาการบาดเจ็บ ปล่อยให้เขาเคาะสนิมออกและประเมินเขาอีกครั้งสำหรับใช้ในสัปดาห์ที่ 16 ที่เป็นไปได้กับเคาบอย
แมตต์ โจนส์ (6.7) และอัลเฟรด มอร์ริส (3.7):โจนส์เล่นสแน็ปได้มากเป็นสองเท่าของอัลเฟรด มอร์ริสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและมีคะแนนแฟนตาซีมากพอแม้ว่ามอร์ริสจะพบโซนท้าย บิลส์อนุญาตให้ทำทัชดาวน์ได้ 9 จาก 10 เกมหลังสุด และอนุญาตให้ทำได้มากกว่า 4.0 หลาต่อการถือ 10.0 หลาต่อปี โจนส์ที่สัมผัส 19 ครั้งในสองเกมสุดท้ายของเขาอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดที่จะประสบความสำเร็จสำหรับเจ้าของแฟนตาซีในการจับคู่ที่ดี

ตัวรับกว้าง
Sammy Watkins (9.4):ต้องเริ่มอย่างชัดเจน
Robert Woods (4.9):นี่คือท่านอนที่น่าสนใจ วูดส์อาจกำลังใกล้จะถึงโอกาสที่ดีในแมตช์ที่ดีมาก — มันขึ้นอยู่กับสุขภาพของชาร์ลส์ เคลย์ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่วูดส์มีฤดูกาลที่สูง นอกจากนี้เขายังมีเป้าหมายอย่างน้อยเจ็ดในสี่จากห้าเกมสุดท้ายของเขา หากคุณกำลังตามล่าหาเครื่องรับอันดับ 3 วูดส์ก็ควรค่าแก่การดู
ดีฌอน แจ็คสัน (6.6): แจ็คสันบอกว่าเขาจะเล่น บางทีการจับคู่กับ Bills อาจเป็นแรงบันดาลใจให้เขา – พวกเขายอมแพ้ในการทำทัชดาวน์ให้เป็นไวด์เอ้าท์ในสามเกมติดต่อกัน โดยสองในนั้นมาจากระยะบวก 40 หลา แจ็กสันมีแต้มแฟนตาซี 12 แต้มในเกมเหย้าสองนัดติดต่อกันและมีสตรีคสามเกมด้วยคะแนนบวก 12 แต้มต่อเกมจนกระทั่งเสียแต้มเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ปลายแน่น
Jordan Reed (8.4):ตั๋วเงินได้อนุญาตให้มีคะแนนแฟนตาซีอย่างน้อยแปดคะแนนสำหรับสามจุดสุดท้ายที่พวกเขาเผชิญ รีดทำคะแนนได้แปดแต้มหรือมากกว่าในเจ็ดจาก 11 เกมในฤดูกาลนี้ ณ จุดนี้เขาจะผิดหวังถ้าเขาได้แปดแต้ม

บิลส์ทีมป้องกัน/พิเศษ(5.4):ตั๋วเงินควรหาที่ว่างเพียงพอสำหรับเก็บกระสอบสองสามกระสอบ และการเล่นกับลูกพี่ลูกน้องอาจนำไปสู่การหมุนเวียนหนึ่งหรือสอง แต่ความผิดของพวกอินเดียนแดงมักเล่นได้ดีที่บ้าน และ Bills DST ไม่ได้โพสต์คะแนนแฟนตาซีมากกว่าเจ็ดคะแนนตั้งแต่สัปดาห์ที่ 10 ใช้คะแนนเหล่านี้เฉพาะเมื่อคุณรู้สึกเจ็บปวดจริงๆ เพื่อขอความช่วยเหลือ
Redskins (5.2): DST ของ Washington มีประโยชน์ในช่วงที่ผ่านมา โดยได้คะแนน Fantasy เพิ่มขึ้น 10 คะแนนในสี่เกมจาก 5 เกมล่าสุด แต่ด้วยบัฟฟาโลเฉลี่ย 23.3 คะแนนและ 372.7 หลาทั้งหมดในช่วงหกเกมล่าสุด อินเดียนแดงเป็นการเริ่มต้นที่เสี่ยง

Falcons at Jaguars, อา., 13:00 น. ET
กองหลัง
แมตต์ ไรอัน (5.7):ไรอันไม่มีประโยชน์มาหลายสัปดาห์แล้ว และแม้ว่าการประกบคู่นี้จะเป็นที่น่าพอใจแต่ความจริงก็คือเขาเล่นเกมตรงเป็นครั้งที่สามกลางแจ้งบนหญ้าธรรมชาติ เป็นมุมมองที่ดีกว่าสัปดาห์ที่แล้ว แต่เขายังไม่คาดว่าจะเพิ่มจำนวนผู้ชายอย่าง Kirk Cousins ​​​​, Tyrod Taylor หรือ Ryan Fitzpatrick

Blake Bortles (8.3): The Falcons ได้รับการกล่าวขานว่าการป้องกันการส่งบอลที่แข็งแกร่งทำให้Cam Newtonร้อนแรงได้สามทัชดาวน์สัปดาห์ที่แล้วและจะต้องเผชิญกับสัญจรอีกคนหนึ่งในสัปดาห์นี้ มันจะน่าทึ่งมากสำหรับแนวแฟนตาซี 25 จุดบวกของ Bortles เพื่อต่อสู้กับการป้องกันของ Falcons ที่ไม่สามารถกดดันกองหลังฝ่ายตรงข้ามได้มากนัก

กองหลังDevonta Freeman (7.9):สัปดาห์ที่แล้วเล่น Freeman ได้ไม่ยาก เนื่องจากเขามีคู่ที่ยากควบคู่ไปกับการเล่นจากข้างหลังในช่วงต้นเกม สัปดาห์นี้ไม่น่าจะเป็นเรื่องเดียวกัน แต่ก็ไม่มีอะไรมากเช่นกัน มีเพียงคนเดียวที่ทำคะแนนแฟนตาซีกับจากัวร์ได้ 10 คะแนนขึ้นไปในห้าครั้งล่าสุด ที่กล่าวว่าฟรีแมนเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดที่ Jags จะได้เห็นในฤดูกาลนี้ การคาดหวังว่าจะเด้งกลับอย่างน้อย 100 หลานั้นไม่ใช่เรื่องบ้า เขาเป็นตัวเลือกแฟนตาซี 15 อันดับแรกประจำสัปดาห์
Denard Robinson (8.2):ถ้าTJ Yeldonถูกกีดกันจากนั้นโรบินสันควรรับงานมากมายกับการป้องกันการวิ่งของฟอลคอนที่อนุญาตให้ทำทัชดาวน์ได้ห้าทัชดาวน์และ 5.2 หลาต่อการอุ้มในสามเกมสุดท้าย ฟังดูไร้สาระ แต่โรบินสันน่าจะจบสกอร์ได้ดีในฐานะท็อป 12 ที่กลับมาวิ่งในสัปดาห์ที่ 15

ตัวรับกว้าง
Julio Jones (9.1):ต้องเริ่มอย่างชัดเจน โจนส์จะเด้งกลับจากการป้องกันการจ่ายจากัวร์ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
Allen Robinson (8.4):ต้องเริ่มอย่างชัดเจน
Allen Hurns (7.6): การป้องกันการจ่ายบอลของแอตแลนต้านั้นแข็งแกร่งมากสำหรับฤดูกาลนี้ แต่ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา เขาได้ทำทัชดาวน์สามครั้งและ 19.4 หลาที่ไม่เคยมีมาก่อนต่อผู้รับฝ่ายตรงข้าม Hurns อาจลงเอยด้วยการได้เห็น Robert Alford และ Phillip Adams คอร์เนอร์แบ็กมากมาย ซึ่งถือว่ายิ่งใหญ่สำหรับเขา เขาเป็นผู้รับหมายเลข 2 ที่มีคุณภาพ

จบอย่าง
แน่นแฟ้น Jacob Tamme (3.2):เมื่อได้รับโอกาสที่ดีในการเล่นได้ดีในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา Tamme ได้โพสต์คะแนนแฟนตาซีทั้งหมด 10 แต้มในสามเกม การจับคู่นั้นดีมากเพราะจากัวร์ถูกจุดไฟเผาโดยจุดจบที่คับแคบ แต่ Tamme อาจเสี่ยงเกินไปที่จะไว้ใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่าจุดจบที่คับแคบอื่น ๆ ที่เพิ่งแตกสลายไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ (Zach Miller, Will Tye, Ryan Griffin, Clive Walford)
Julius Thomas (8.2):เห็นได้ชัดว่าต้องเริ่มต้นเมื่อถึงจุดสิ้นสุด เจ้าตัวทำประตูได้ 4 เกมรวด! ฟอลคอนได้อนุญาตให้แปดทัชดาวน์ในฤดูกาลนี้รวมถึงเอ็ดดิกสันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ทีมป้องกัน/ทีมพิเศษ
Falcons (2.6):เป็นที่ทราบกันดีว่าแจ็กสันวิลล์อนุญาตให้ทำทัชดาวน์ในแนวรับได้ (ทำได้ในแต่ละเกมในสองเกมล่าสุด) แต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอที่เหตุผลที่จะเริ่มต้น Falcons DST จากัวร์มีคะแนนเกิน 21 แต้มในหกเกมจากเจ็ดเกมล่าสุด
จากัวร์ (6.2): ​​การเริ่มต้นจากัวร์หมายถึงการเดิมพันกับ Matt Ryan & Co นั่นเป็นการเคลื่อนไหวที่ดีเมื่อเร็ว ๆ นี้เนื่องจากสามในสี่ DST ล่าสุดในการเล่น Falcons ได้โพสต์คะแนนแฟนตาซี 14 บวก มีความเสี่ยง แต่ Jaguars เป็นตัวเลือกการสตรีมที่ดีสำหรับสัปดาห์ที่ 15 ดีกว่า Bills, Redskins, Lions หรือ Buccaneers

Chiefs at Ravens, อา., 13:00 น. ET
กองหลัง
อเล็กซ์ สมิธ (6.1):เป็นการจับคู่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับสมิธ เนื่องจากการป้องกันการจ่ายบอลของเรเวนลดลงโดยพื้นฐานแล้ว อย่างไรก็ตาม อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้องตามกฎหมายในปรัชญาการรุกจาก Chiefs หรือการขาดเกมวิ่ง (หรือการขาดดุลบนกระดานคะแนน) เพื่อให้ Smith โพสต์สถิติที่ยิ่งใหญ่ สัปดาห์ที่แล้วเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบ — หัวหน้าไม่ต้องโยนเพื่ออยู่ในเกมที่มีคะแนนต่ำและสถิติของ Smith ได้รับความเดือดร้อน มันอาจจะขึ้นอยู่กับว่าหัวหน้าสามารถวิ่งบอลได้ดีแค่ไหน ซึ่งอาจจบลงด้วยการชื่นชอบ Smith
Matt Schaub (3.3): กองหลังหนึ่งคนตั้งแต่สัปดาห์ที่ 5 สามารถทำคะแนนแฟนตาซีได้มากกว่า 17 แต้มต่อหัวหน้า Schaub จะไม่ใช่ที่สอง

กองหลังCharcandrick West (6.0) และSpencer Ware (4.8): บันทึกจากสัปดาห์ที่แล้วรวมถึงการเริ่ม Ware และได้สัมผัสมากขึ้นในครึ่งแรก แต่ West เข้ามาแทนที่ในครึ่งหลัง นอกจากนี้ หัวหน้าทีมยังมีสแนปโซนสีแดงเป็นศูนย์ในเกม ไม่มี. แวร์มีรอยฟกช้ำที่ซี่โครงหลังเกมแต่น่าจะโอเค การป้องกันการวิ่งของ Ravens นั้นสามารถรักษาความแข็งแกร่งไว้ได้แม้ว่าจะมีการเลิกเล่นในทุกที่ในบัลติมอร์ ดังนั้นจึงไม่มีตัวเลือกที่น่าเชื่อถือสำหรับสัปดาห์ที่ 15 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาแยกตัวแทน

จาโวริอุส อัลเลน (6.8):คาดหวังเกมเด้งกลับที่ดีสำหรับ Allen แต่อาจไม่ใช่การออกนอกบ้านของสัตว์ประหลาด หัวหน้าอนุญาตให้ 3.3 หลาต่อการพกพา 6.5 หลาต่อการจับและสองหลังวิ่งเกิน 10 คะแนนแฟนตาซีในช่วงห้าเกมสุดท้ายของพวกเขา ลางสังหรณ์คือเซอร์ไพรส์ของอัลเลนและดีพอที่จะทำงานเป็นนักวิ่งสำรองหมายเลข 2 ได้ แต่ผู้สละสิทธิ์เซอร์ไพรส์อย่างเดนาร์ด โรบินสันและทิมไฮทาวเวอร์น่าจะพยักหน้าให้เขา

ตัวรับไวด์
Jeremy Maclin (6.3): The Ravens อนุญาตให้ทำทัชดาวน์ได้ 24 ครั้งแก่ผู้รับรวมถึงห้าครั้งในสัปดาห์ที่แล้ว บางทีหัวหน้าอาจมองไปที่นั้นและคิดที่จะถ่ายภาพกับ Maclin หรือบางทีหัวหน้าอาจยึดติดกับแผนเกมแบบอนุรักษ์นิยมและไม่ได้ทุ่มมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาทำมาเกือบทุกเกมที่พวกเขาไม่เคยพลาดมาก่อน Maclin เป็นการเล่นที่เสี่ยง แต่ศักยภาพสำหรับเกมที่ดีนั้นชัดเจน เป็นเพียงเรื่องของโอกาสตามกระแสเกม
คามาร์ ไอเคน (5.4):Aiken ดูเหมือนจะพัฒนาเป็นผู้รับที่ดีกว่าต่อหน้าต่อตาเรา เกมระยะ 90 หลาระยะจับ 5 ระยะอาจไม่ทำให้หลายคนต้องสงสัย แต่ทำอย่างนั้นกับ Seahawks กับ Jimmy Clausen เนื่องจากกองหลังค่อนข้างน่าประทับใจ Aiken มีทั้ง 90 หลาหรือ 50 หลาและทำทัชดาวน์ในสามเกมจากสี่เกมล่าสุดของเขาโดยมีเป้าหมายมากมาย

ปลายแน่น
Travis Kelce (4.4):จำได้ไหมว่ามันยอดเยี่ยมแค่ไหนที่ได้เห็น Kelce ทำทัชดาวน์สองครั้งในสัปดาห์ที่ 1? ใช่ … นั่นคือวัน เขายิงได้สองประตูตั้งแต่นั้นมา และทำได้ดีกว่า 70 หลาแค่สามครั้ง เขาเล่นได้จำกัดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและอาจจัดการกับอาการบาดเจ็บที่ขาหนีบที่สำคัญกว่าที่เขาปล่อยให้ทำ มันไม่ได้ช่วยให้ Ravens ยอมให้สองทัชดาวน์จบฤดูกาลอย่างแน่นแฟ้น และหัวหน้าก็อาจจะพอใจที่จะเล่นอย่างระมัดระวังและจำกัดจำนวนครั้งที่ขว้าง ดูว่าคุณสามารถส่งต่อ Kelce ให้กับคนที่มี upside มากกว่านี้ได้หรือไม่

หัวหน้าทีมป้องกัน/พิเศษ(8.0):สี่ในห้า DST ล่าสุดที่เล่น Ravens ได้โพสต์คะแนนแฟนตาซีสองหลัก โดยสี่ในนั้นถือ Baltimore ไว้ที่ 20 คะแนนหรือน้อยกว่า หัวหน้าควรมีเกมที่ดีกับความผิด Ravens หมดลง
Ravens (5.8): สอง DST ตรงมีคะแนนแฟนตาซี 12 แต้มกับ Chiefs หนึ่งในเกมที่ได้คะแนนสูง หนึ่งใน slopfest ที่มีคะแนนต่ำ Ravens DST นั้นค่อนข้างดีสำหรับเจ้าของ Fantasy ในช่วงปลายปี โดยโพสต์คะแนนแฟนตาซี 11 หรือมากกว่าในสามติดต่อกันก่อนที่จะพบรัสเซลวิลสันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กับ Chiefs พวกเขาสามารถสร้างความประหลาดใจด้วยเกมที่ดี ใช้โอกาสกับพวกเขาหากคุณกำลังสตรีม DST

Titans at Patriots, อา., 13:00 น. ET
กองหลัง
Marcus Mariota (5.9):เช่นเดียวกับกองหลังส่วนใหญ่ที่แพ้ทีมที่เผชิญหน้ากับผู้รักชาติ Mariota คิดมากที่จะเล่นให้ทัน ประวัติของเขาในสถานการณ์เช่นนี้ไม่ได้เลวร้ายนัก ในหกเกมที่มีความพยายามผ่านอย่างน้อย 35 ครั้ง เขามีคะแนนเฉลี่ย 23.7 แฟนตาซี โดยเหลือ 17 แต้มและสี่เกมด้วยคะแนนบวก 20 ครั้ง อย่างไรก็ตาม แนวรับของแพทริออตส์สร้างความประทับใจในช่วงหลัง ทำให้หนึ่งในเจ็ดควอเตอร์แบ็คหลังที่เผชิญหน้านั้นทำได้มากกว่า 16 แต้ม Mariota เป็นตัวเลือกที่เสี่ยง แต่ด้วยผลงานที่ผ่านมา เขายังคงได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้สตาร์ทที่ใช้งานได้หากคุณหมดหวัง
Tom Brady (9.6):เห็นได้ชัดว่าต้องเริ่ม

กองหลัง
อันโตนิโอ แอนดรูว์ (4.5):ทีมไททันส์กลับมาใช้แอนดรูว์เป็นผู้ช่วยหลักหลังจากเด็กซ์เตอร์ แมคคลัสเตอร์ได้รับบาดเจ็บที่ข้อมือ หากเขาเข้าใจยากกว่านี้อีกสักนิด นี่คงเป็นการจับคู่ที่น่าสนใจ แพทริออตส์แพ้เกมรับชุดใหญ่ โดมินิก อีสลีย์ จากอาการบาดเจ็บ และการป้องกันการวิ่งของพวกเขาเริ่มลดลงเล็กน้อย (ระยะ 4.8 หลาต่อการถือครองแต่ละครั้งอนุญาตให้สำรองได้ตลอดสามเกมหลังสุด) แอนดรูว์ไม่ได้น่าดึงดูดจนเกินไป แต่ถ้าเขาสามารถรวมสัมผัสได้ 15 ครั้ง เขาควรจะอยู่ในการสนทนาในฐานะอันดับ 3 ที่วิ่งกลับไปหาเจ้าของที่สิ้นหวัง

แบรนดอน โบลเดน (6.6) และเจมส์ ไวท์ (6.5):เอาล่ะเด็กๆ พวกเรามาแล้ว เกม Patriots run นั้นเหลือแค่สองคนนี้ เนื่องจากเกมดังกล่าวเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้รักชาติ Bolden จึงได้รับการพยักหน้าว่าเป็นการเล่นที่ดีกว่าเพราะเขาเติมเต็มบทบาทการฆ่าเวลาอย่าง LeGarrette Blount ได้ดีที่สุด นั่นไม่ได้หมายความว่า White จะทำผลงานได้ไม่ดี — ทั้งคู่รู้สึกเหมือนกับว่าที่อันดับ 2 ที่วิ่งกลับมา — แต่ Pats คงจะบ้าที่จะเสี่ยงที่จะทำร้ายเขาและให้งานหนักแก่เขา โดยเฉพาะในช่วงเวลาขยะ .

ไวด์รีซีฟเวอร์
Dorial Green-Beckham (4.2) & Harry Douglas (2.0):ถ้า Mariota กำลังจะโยนมันทิ้งไป จะมีใครบางคนจับมันได้นอกจาก Walker น่าเสียดายที่ไม่มีผู้รับรายใดเสนออุทธรณ์ต่อผู้รักชาติมากนักส่วนหนึ่งเป็นเพราะทั้งสองคนมีคะแนนแปดแต้มหรือมากกว่ารวมกันสามครั้งในฤดูกาลนี้

Danny Amendola (7.1): ตราบใดที่ Edelman ยังไม่พร้อม Amendola ควรใช้ประโยชน์จากการป้องกันการส่งลูกของ Titans ที่ต้องต่อสู้กับผู้รับที่มีรูปร่างและขนาดในฤดูกาลนี้ ไททันส์ยอมแพ้ 14.6 หลาต่อการจับในฤดูกาล ผู้รับสล็อตทำทัชดาวน์ได้สามครั้งเมื่อเทียบกับสามเกมล่าสุด
แบรนดอน ลาเฟล(4.8):เป็นการจับคู่ที่ยอดเยี่ยม – ไททันส์อนุญาตให้เก้าทัชดาวน์ไปยังผู้รับที่กว้างในสามเกมล่าสุดของพวกเขา หลายคนอาจอายที่จะเริ่มต้น LaFell แต่เขาก็คุ้มค่าที่จะเสี่ยงในฐานะตัวเลือกอันดับ 3

เดลานี
วอล์กเกอร์ (6.7):คนส่วนใหญ่คาดหวังไว้สูงสำหรับวอล์คเกอร์และจะทำให้เขามีฝนตกหรือแดดออก แต่บิล เบลิชิกยกย่องวอล์คเกอร์อย่างจริงจังในสัปดาห์นี้ โดยทั่วไปแล้วแปลว่าเขาเป็นเป้าหมายสำหรับการป้องกันของเขาในการบุกเข้าไปในเขตสีแดงและในดาวน์ที่สาม การแข่งขันไม่ดีบนกระดาษ – ผู้รักชาติอนุญาตให้ทำทัชดาวน์ได้เพียงสี่ครั้งในปีนี้ และไม่มีจุดจบที่แน่นหนาใด ๆ ที่มีคะแนนแฟนตาซีมากกว่าเจ็ดแต้มต่อ Pats ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 3 การสูญเสียความปลอดภัย Devin McCourty สามารถเล่นเพื่อความโปรดปรานของ Walker นิดหน่อย แต่เขาไม่ควรถูกคาดหวังให้มีเกมใหญ่
Rob Gronkowski (10.0):เห็นได้ชัดว่าต้องเริ่ม

ทีมป้องกัน/ทีมพิเศษ
Titans (2.8):เฉพาะ DST ที่ทำทัชดาวน์ได้เท่านั้นที่สามารถโพสต์คะแนนบวก 10 แต้มกับผู้รักชาติในฤดูกาลนี้ ดูเหมือนว่า Titans ไม่น่าจะทำแบบนั้นได้ ดังนั้นคุณควรคาดหวังตัวเลขให้น้อยที่สุด
ผู้รักชาติ (7.8):สี่ในห้า DST ล่าสุดที่เล่น Titans นั้นดีสำหรับคะแนนแฟนตาซี 12 หรือมากกว่า Patriots ลงเป็นคู่เริ่มต้นที่สำคัญ แต่ก็ยังควรมีสิ่งที่จะทำให้ Titans ต่ำกว่า 21 แต้ม เป็นที่น่าสังเกตว่า Titans ถูกควบคุมไว้ต่ำกว่า 300 หลาในสองในสามครั้งสุดท้ายของพวกเขา ซึ่งอาจหมายถึงแต้มที่ยิ่งใหญ่สำหรับ Pats DST

Panthers at Giants, อา., 13:00 น. ET
Quarterbacks
Cam Newton (9.2):เห็นได้ชัดว่าต้องเริ่ม
อีไล แมนนิ่ง (6.7):คุณรู้ข้อตกลงนี้ มีกองหลังเพียงสามคนเท่านั้นที่ต่อยแพนเทอร์สำหรับคะแนนแฟนตาซี 20 คะแนนหรือมากกว่าในฤดูกาลนี้ และอีกเพียงสองคนเท่านั้นที่เข้าใกล้ แต่แคโรไลนารองอยู่ในรูปร่างที่เต็มไปด้วยปัญหาที่อยู่เบื้องหลังมุมแกนจอชนอร์แมน นั่นคือทั้งหมดที่คุณสามารถแขวนหมวกของคุณที่นี่ แมนนิ่งเผชิญหน้ากับโค้ชการป้องกันที่รอนริเวร่าสี่ครั้งในอาชีพของเขาและได้คะแนนแฟนตาซี 20 แต้มเพียงครั้งเดียวและล้มเหลวอย่างน่าสังเวชอีกสามครั้ง เขาเป็นไดนาโมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่การแข่งขันในสัปดาห์นี้ชี้ให้เห็นถึงการจับคู่ที่ยากสำหรับเขา เขาอยู่ในเรดาร์กองหลังอันดับ 1 ระดับล่างแต่ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดี

วิ่งกลับ

Mike Tolbert (5.9) & Fozzy Whittaker (4.95): กับJonathan Stewartพวกเหล่านี้จะวิ่งเข้าปะทะแนวรับของไจแอนต์สที่ตกลงสู่พื้นโลกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ไมอามี่ โดยเสียไป 6.1 หลาต่อการพุ่งหนึ่งครั้งและการทำทัชดาวน์สองครั้งอย่างรวดเร็ว ก่อนหน้านั้นพวกเขาค่อนข้างดีและมักจะเล่นฟุตบอลที่มีคุณภาพที่บ้าน แต่การวิ่งบอลมีความสำคัญต่อการบุกของแพนเทอร์ พวกเขาเฉลี่ย 24.8 ดำเนินการต่อเกมเพื่อวิ่งกลับ อย่าแปลกใจถ้าโทลเบิร์ตเป็นผู้นำจริง ๆ เขาเป็นสมาชิกที่เก่งกาจที่สุดและดำรงตำแหน่งมากที่สุดในกลุ่ม รวมทั้งเขามีความสามารถพิเศษในโซนท้าย ในเกมอาชีพ 17 เกมที่มีอย่างน้อย 10 แครี่ เขาทำทัชดาวน์ได้อย่างไม่น่าเชื่อ 14 ครั้ง! นั่นก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เขาเป็น Fantasy rusher ที่น่าสนใจที่สุดใน Panthers ในสุดสัปดาห์นี้ วิตเทเกอร์สามารถกลับบ้านได้โดยมีระยะวิ่งราว 60 หลา

ราชาด เจนนิงส์ (3.4):หลังจากวันจันทร์ เจนนิงส์อาจเป็นยักษ์เพียงคนเดียวที่วิ่งกลับมาที่คุณคิดจะเริ่มด้วยซ้ำ นั่นคือจนกว่าคุณจะรู้ว่าการป้องกันการวิ่งของ Panthers นั้นยอดเยี่ยมเพียงใด พวกเขาจัดทีมตรงข้ามได้ไม่เกิน 60 หลาและ 100 หลาในหกเกมติดต่อกัน อย่าเสี่ยงกับบิ๊กบลูวิ่งกลับ

ตัวรับที่กว้าง
Ted Ginn (6.4):เมื่อพิจารณาถึงสถานะของการป้องกันการจ่ายบอลจากไจแอนต์สและการเล่นที่เหลือเชื่อล่าสุดของ Ginn (สี่ทัชดาวน์ในสองเกมล่าสุดของเขา) เขาเป็นผู้รับที่บูมหรือตกต่ำพร้อมการโน้มน้าวใจไปสู่ความยอดเยี่ยม ลองคิดดูสิ เกมวิ่งของ Panthers เป็นเกมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในสจ๊วต และนิวตันก็ไม่สนใจที่จะโยนให้จินน์ แม้จะดรอปเป็นครั้งคราวก็ตาม ใช้โอกาสกับเขาในฐานะผู้สนับสนุนกระดานคะแนนโดยมีข้อเสียน้อยกว่าที่คุณคิด
Odell Beckham (9.3):เห็นได้ชัดว่าต้องเริ่ม อย่าคิดว่าจอช นอร์แมนปิดเขา – ให้นึกถึงเขาเปิดใจกับนอร์แมน
รูเบน แรนเดิล (4.4):ไม่มีใครควรที่จะเชื่อใจแรนเดิล แต่มิตรภาพก็ไม่ได้เลวร้ายสำหรับเขาเลย แพนเธอร์สอยู่หลังคอร์เนอร์แบ็คสายที่สามนอกนอร์แมน และนี่คือทีมที่แรนเดิลจะขึ้นชก เขามีหกเป้าหมายในสามนัดและน่าจะเห็นมากกว่านี้กับไจแอนต์ที่ไม่คาดว่าจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เขาอยู่ในส่วนผสมในฐานะผู้รับแฟนตาซีหมายเลข 3 ที่สิ้นหวัง

แน่นปลาย
เกร็กโอลเซ่น (8.0):เขากระแทกขึ้น แต่ไจแอนต์เป็นที่รู้จักสำหรับความไม่ดีที่ครอบคลุมแน่นปลาย เป็นที่น่าสังเกตว่า Olsen ยังไม่ได้ทำคะแนนให้กับ Giants ซึ่งเป็นทีมบ้านเกิดของเขาเมื่อตอนเป็นเด็ก การจับคู่อาชีพสี่เกมไม่มีเกมที่มีคะแนนแฟนตาซี 10 บวก แล้วไง? เริ่มเขา.

Will Tye (5.0):เราเริ่มเห็นว่า Tye มีวิวัฒนาการในการบุกของ Giants และกลายเป็นทางออกที่ง่ายกว่าสำหรับ Manning เสือดำได้รับความนิยมมากกว่าพลาดในการปิดท้ายฤดูกาล แต่การใช้งานและความสม่ำเสมอของ Tye ทำให้เขาเป็นตัวเลือกเริ่มต้นที่ต่ำ

ทีมป้องกัน/ทีมพิเศษ
Panthers (7.6):คุณจะเริ่มต้นได้ แต่มีเพียงหนึ่งในเจ็ดความผิดสุดท้ายที่เล่น Giants ได้ผ่าน Fantasy hump 10 จุด โชคดีที่ Panthers เร่งแซงควรฉลองกับ New York O-line ที่หมดลง และนั่นสามารถสร้างความแตกต่างในเกมได้
ไจแอนต์ส (3.4):เสือดำไม่ได้โดดเด่นบนท้องถนนเหมือนอยู่ที่บ้าน และฝ่ายป้องกันของไจแอนต์สก็สามารถเล่นได้เมื่อรู้ว่าฤดูกาลของพวกเขากำลังช่วยชีวิตพร้อมกับการสูญเสีย ถึงกระนั้น พวกเขาก็ไม่คุ้มที่จะไว้วางใจ Cam และคนอื่นๆ ในรัฐแคโรไลนา แม้ว่าสจ๊วร์ตจะถูกกีดกันก็ตาม

Texans at Colts, อา., 13:00 น. ET
กองหลัง
T.J. เยทส์ (5.5):สองสิ่งที่เยทส์โปรดปรานคือ เขามีคู่เชอร์รี่และเขามีนุก ฮอปกินส์ ในการเริ่มต้นครั้งก่อนของเยทส์ เขาบันทึก 19 แต้มแฟนตาซีกับการป้องกันของเจ็ตส์ที่หมดลงด้วยฮอปกินส์ การป้องกันของเจ็ตส์น้อยกว่า 100 เปอร์เซ็นต์นั้นดีกว่าความยุ่งเหยิงที่เขาจะได้เห็นที่อินดี้ในวันอาทิตย์ ที่จริงแล้วมีบางอย่างที่น่าดึงดูดสำหรับการนอนหลับที่ดีสำหรับ Yates ซึ่งจะมองหาเกมอาชีพที่สามของเขาด้วยการทำทัชดาวน์สองครั้ง

Matt Hasselbeck (4.5):เขาเป็นผู้เริ่มต้นที่ดีกว่าสำหรับ Colts มากกว่าCharlie Whitehurst– เป็นอย่างไรบ้างสำหรับคำชมตอนต้น? สองในหกควอเตอร์แบ็คหลังที่เล่น Texans ได้โพสต์ตัวเลขที่ดี (มากกว่า 20 คะแนนแฟนตาซี) ทั้งคู่ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งหมดนั้นดีและดี แต่ Hasselbeck นั้นธรรมดา (15 แต้มแฟนตาซีจากการเล่นเจ็ดในสี่) หลังจากเริ่มต้นได้ดี ไม่มีข้อดีหรือความตื่นเต้นที่แท้จริงในการใช้เขา

วิ่งหนี
Chris Polk (5.6): Polk ดูเหมือนจะเป็นผู้นำของ Texans ซึ่งดีสำหรับการสัมผัส 13 ครั้งต่อสัปดาห์ เขาจะเป็นผู้นำในการต่อกรกับแนวรับของโคลท์ที่ล้มลง โดยยอมให้ 5.1 หลาต่อการแครี่ของฝ่ายตรงข้ามในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา หากประมวลผลเป็นผู้นำ เขาจะได้ตัวเลขที่เหมาะสม คิดว่าเขาเป็นผู้สมัครรองอันดับ 3
Frank Gore (5.1):กอร์อยู่ในจุดที่ยากลำบาก แนวรุกของ Colts นั้นน่าเกลียดและการจับคู่กับ Texans นั้นค่อนข้างแข็ง ฮูสตันอนุญาตให้ทำคะแนนกลับมาเป็นครั้งแรกในการแข่งขันหกครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หนึ่งวิ่งกลับได้คะแนนแฟนตาซี 10 หรือมากกว่าประมวลผลกับประมวลผลในหกเกมเหล่านั้น พวกเขาพัฒนาขึ้นมากจากตอนที่กอร์ตีพวกเขาในระยะ 98 หลาและทำทัชดาวน์ในสัปดาห์ที่ 5 ฉันเชื่อว่าเขาแทบจะเป็น No. 3 Fantasy วิ่งกลับ

ตัวรับกว้าง
DeAndre Hopkins (9.6):ต้องเริ่มอย่างชัดเจน
TY Hilton (5.8):อย่ารู้สึกว่าจำเป็นต้องเริ่มต้นฮิลตันเพราะว่าเขาเป็นใคร ใช่ ในที่สุดเขาก็มีเกมใหญ่โดยไม่ได้ทำทัชดาวน์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่มันเป็นแมตช์ที่ดี อันนี้ไม่ดีเท่า Texans ที่เล่นการป้องกันที่ดีขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ไวด์เอาท์เพียงสองครั้งเท่านั้นที่ทำคะแนนแฟนตาซีได้ 10 แต้มหรือมากกว่ากับประมวลในหกเกมล่าสุดของพวกเขาและฮิลตันมีเพียง 88 หลาในการคว้าห้าครั้งในสัปดาห์ที่ 5 เมื่อพวกเขาทำได้แย่กว่านั้นมากเมื่อเทียบกับการผ่าน

Donte Moncrief (3.5):จำได้ไหมว่าเมื่อ Moncrief ถูกทำทัชดาวน์โดยอัตโนมัติ? ช่วงเวลาที่ดี. วันนี้เขาทำได้ดีสำหรับแฟนตาซีห้าแต้มหรือน้อยกว่า (เก้าหรือน้อยกว่าใน PPR) นั่นคือสิ่งที่เขานำกลับบ้านในห้าเกมจากหกเกมล่าสุดของเขา เขายังไม่ได้คะแนนตั้งแต่สัปดาห์ที่ 7 และจะต้องเล่นด้วยอาการบาดเจ็บที่เท้า (ถ้าเขาเล่นเลย)

แน่นปลาย
ไรอันกริฟฟิ (3.8):เราได้เห็นกริฟฟิเริ่มต้นในการทำงานเป็นประจำในการกระทำผิดกฎหมายการประมวลผล สัปดาห์นี้เขามีคู่ต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมมาก – โคลท์ทำคะแนนให้จบอย่างแน่นหนาในหกเกมจากแปดเกมสุดท้ายของพวกเขา พิจารณากริฟฟินเป็นคนนอนหลับยาก
Coby Fleener (2.0):โอ้ แมตช์นี้แนะนำสิ่งดีๆ สำหรับ Fleener เนื่องจากทีม Texans อนุญาตให้ทำทัชดาวน์ได้จนจบเกมติดต่อกัน แต่เฟลเนอร์ไม่น่าเชื่อถือและไม่สอดคล้องกัน อย่าใช้เขาจนกว่าคุณจะจำเป็นจริงๆ Will Tye เป็นตัวเลือกที่ดีกว่า

ประมวลทีมป้องกัน/พิเศษ(7.0): พลาดไม่ได้! พวกเขากำลังเปลี่ยนจากรับ Tom Brady เพื่อเผชิญหน้ากับ Hasselbeck และความผิดที่ทำคะแนนได้ 26 แต้มจากสองเกมล่าสุดรวมกัน นี่ควรเป็นเกมที่ดีจริงๆ สำหรับเกมรับที่อยากกลับมาอยู่ในสนามอีกครั้งหลังจากโดนปลิวไปเมื่อสัปดาห์ก่อน
Colts (3.8): Indy เริ่มต้นสัปดาห์ในฐานะหน่วยนอนโดยอิงจาก TJ Yates เริ่มต้นจากความผิดของ Texans ซึ่งทำคะแนนได้หกแต้มในสัปดาห์ที่ 14 แต่พวกเขาอนุญาตให้ 96 แต้มในสองเกมสุดท้ายของพวกเขา! เราทุกคนสามารถทำได้ดีกว่า

Bears at Vikings, อา., 13:00 น. ET
Quarterbacks
Jay Cutler (6.5):เป็นการจับคู่ที่ดีสำหรับ Cutler เนื่องจากการป้องกันการจ่ายบอลของ Vikings ถูกทำลายโดยกองหลังอย่างน้อย 21 แต้ม Fantasy ในสี่เกมจากห้าเกมล่าสุด อาการบาดเจ็บมีบทบาทสำคัญในการตกต่ำของชาวไวกิ้ง – แฮร์ริสัน สมิธยังไม่ออก – แต่การพุ่งผ่านของพวกเขาอาจดีขึ้นอย่างมากหาก Everson Griffen และ Linval Joseph กลับเข้าสู่สนาม อย่างไรก็ตาม คัตเลอร์เป็นกองหลังอันดับ 1 ของแฟนตาซี การจับคู่นั้นดี แต่ประวัติการผ่านของเขากับไวกิ้งของไมค์ ซิมเมอร์นั้นไม่สะอาดจริงๆ

เท็ดดี้ บริดจ์วอเตอร์ (4.1):บริดจ์วอเตอร์เล่นได้ยอดเยี่ยมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและยังไม่ได้รับคะแนนแฟนตาซีมากกว่า 20 แต้ม ที่ไว้วางใจเขาเป็นความเสี่ยงที่ไม่ควรค่าแก่การเสี่ยง

วิ่งกลับ
Matt Forte (7.5):สิ่งที่ดูเหมือนต้องเริ่มต้นอย่างชัดเจนคือการคลี่คลาย Forte จะใช้แนวรับของ Vikings ซึ่งคาดว่าจะได้ Linval Joseph ผู้ยิ่งใหญ่กลับมาที่เส้น D ซึ่งจะทำให้การวิ่งระหว่างโหม่งยากขึ้น การสูญเสียมากถึง 11 ตัวต่อเกมต่อ Jeremy Langford ก็จะต่อยเช่นกัน เขายังคงเป็นหมายเลข 1 ที่วิ่งกลับมา แต่โดยปริยาย
Adrian Peterson (9.6):เห็นได้ชัดว่าต้องเริ่ม

ตัวรับกว้าง
Alshon Jeffery (8.7):ต้องเริ่มอย่างชัดเจน
Stefon Diggs (2.9) และMike Wallace (2.8): Wallace ทำทัชดาวน์ได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและ Diggs ได้ทัชดาวน์ … ก็นานมาแล้ว ไม่มีใครเชื่อถือผู้เล่นตัวจริงแฟนตาซีกับแนวรับของ Bears ที่ทำได้ค่อนข้างดีกับผู้รับในช่วงหกเกมที่แล้ว (อนุญาตให้ทำทัชดาวน์ได้เพียง 3 ครั้งโดยไม่มีเกมระยะ 100 หลา)

แน่นปลาย
ซัคมิลเลอร์ (6.75):ยังคงเป็นมิตรภาพที่ดีกับแฮร์ริสันสมิ ธ ยังคงกีดกันพวกไวกิ้ง เนื่องจากเป็นกรณีนี้ มิลเลอร์ยังคงดีพอที่จะเริ่มต้นเป็นตัวเลือกอันดับ 1 ระดับล่างได้
Kyle Rudolph (4.8):หากคุณซื้อ Rudolph เป็นเป้าหมายที่เชื่อถือได้มากที่สุดของ Bridgewater คุณควรมองว่าเขาเป็นตัวเลือกเริ่มต้นแนวเขต The Bears โดน Jordan Reed ฉีกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและสูญเสียความปลอดภัยอย่าง Antrel Rolle ในปีนี้ มีการยิงประตูรูดอล์ฟ

ทีมป้องกัน/ทีมพิเศษ
Bears (4.4):สามในสี่ DST สุดท้ายของการเล่นไวกิ้งได้คะแนนแฟนตาซี 13 บวก แต่ Bears มีช่วงเวลาที่ยากลำบากกับพวกเขาในสัปดาห์ที่ 8 ทำให้ได้ 23 แต้มและทั้งหมด 327 หลา
ไวกิ้ง (5.6):หมดหวังที่จะชนะและเผชิญหน้ากับคู่ที่เหมาะสมเป็นครั้งแรกในรอบสามสัปดาห์ คาดว่าพวกไวกิ้งจะผ่านพ้นไปได้ด้วยการออกนอกบ้านที่ดี หากพวกเขามีสุขภาพดีขึ้น พวกเขาจะต้องเริ่มต้น แต่เท่าที่เห็น ก็ไม่แย่นักหากคุณกำลังสตรีม

Browns at Seahawks, อา., 16:05 น. ET
กองหลัง
Johnny Manziel (3.9):เขาดูดีจริง ๆ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คาดหวังให้เขาทำคดีของเขาให้อยู่ในบัญชีรายชื่อของบราวน์ในสามเกมสุดท้ายของทีม แม้ว่าเขาไม่ควรอยู่ในรายชื่อ Fantasy และแน่นอนว่าเขาไม่ควรเริ่มพิจารณากับ Seahawks ที่ซีแอตเทิล
รัสเซล วิลสัน (9.7):เห็นได้ชัดว่าต้องเริ่ม

กองหลัง
Duke Johnson (3.6) และIsaiah Crowell (3.5): ความคาดหวังอยู่ที่ระดับรากหญ้าที่นี่ – การป้องกันการวิ่งของ Seahawks นั้นโดดเด่นและโดยทั่วไปจะจำกัดเกมการวิ่งของฝ่ายตรงข้ามในอาคารของพวกเขาเอง ซีแอตเทิลอนุญาตให้วิ่งได้น้อยกว่า 40 หลาในสี่เกมหลังสุดแต่ละเกม! หากมีการกระทบเกิดขึ้น มันจะเป็นการส่งบอลออกจากสนามหลัง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มักชอบจอห์นสัน

ไบรซ์ บราวน์ (6.3) และเฟร็ด แจ็คสัน (5.3):หลังจากดูจวน แฮร์ริสปล่อยตัว ลางสังหรณ์ว่าบราวน์จะได้แครี่มากที่สุด โดยเสียงานบางส่วนไปให้กับเดอร์ริค โคลแมน. Seahawks อย่าง Jackson ในบทบาทการตาย ซึ่งเขาเคยรุ่งเรืองมาก่อน ข่าวดีก็คือแมตช์นี้รวย – คลีฟแลนด์อนุญาตให้วิ่ง 4.8 หลาต่อการวิ่งและ 10.4 หลาต่อการจับเพื่อวิ่งกลับในฤดูกาล แบ็คทั้งสองคู่ควรเริ่มต้นในฐานะตัวเลือกอันดับ 3 โดยมีช่องว่างระหว่างพวกเขาใน PPR มากกว่าในลีกมาตรฐาน ดูเหมือนว่าบราวน์จะเป็นผู้ที่มีโอกาสชนะมากที่สุดในการชนะแบบหนีห่างของ Seahawks

ไวด์รีซีฟเวอร์
Travis Benjamin (4.5): แทงบอลยูฟ่าเบท เราเห็น Aiken ขึ้น 90 หลาใน Seahawks เมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะรับบอลจากกองหลังที่ด้อยกว่า เมื่อพวกบราวน์คิดว่าจะไล่ตาม เบนจามินควรลงเอยที่ใดที่หนึ่งในระหว่างนั้นด้วยความระมัดระวังและอยู่ใกล้กับเขตรับสัญญาณอันดับ 3
Doug Baldwin (9.5):เห็นได้ชัดว่าต้องเริ่ม เขาได้รับมัน
Tyler Lockett (7.5):ในสองเกมตั้งแต่อาการบาดเจ็บของ Jimmy Graham Lockett มีเป้าหมายเจ็ดเกมต่อเกม อย่างน้อยหกครั้งต่อเกม อย่างน้อย 90 หลาต่อเกมและสองทัชดาวน์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ไม่มีกองหลังในคลีฟแลนด์ที่สามารถแขวนคอกับล็อคเก็ตต์ได้ เขาควรค่าแก่การเริ่มต้นเป็นวงกว้างหมายเลข 2

แน่นปลาย
แกรี่บาร์นิดจ์ (7.8):ข่าวดีก็คือว่า Barnidge มีการเชื่อมต่อกับ Manziel สำหรับทัชดาวน์ในแต่ละสองเกมสุดท้ายของพวกเขากัน ข่าวดีก็คือว่าทีม Browns ควรต่อกรกับ Seahawks โดยปราศจากความปลอดภัย Kam Chancellor เมื่อเขาออกไปเมื่อต้นปีนี้จบแน่นกับซีแอตเทิล คงไม่แปลกใจถ้าเกิดวันอาทิตย์นี้อีก Barnidge เป็นเกมแนวแฟนตาซี 10 อันดับแรก

ทีมป้องกัน/หน่วยพิเศษ
Browns (2.4):อ๋อ แน่นอน เริ่มทีมเหล่านี้กับวิลสันระหว่างสตรีคที่ร้อนแรง! ทำไมไม่ขายลูกๆ ของคุณเพื่อซื้อเทป VCR ในขณะที่คุณอยู่ด้วยล่ะ!
Seahawks (9.2):ใครก็ตามที่มี Seahawks DST กำลังจะเริ่มต้นพวกเขากับทีม Browns ที่มีคะแนนสูงสุด 21 แต้มเพียงสองครั้งในเจ็ดเกมล่าสุด เจ็ดในแปด DST ที่เล่น Browns โพสต์อย่างน้อย 11 คะแนน Fantasy

Packers at Raiders, อา., 16:05 น. ET
กองหลัง
Aaron Rodgers (8.4):เห็นได้ชัดว่าต้องเริ่ม
Derek Carr (6.8):เกมที่แย่ที่สุดของ Packers ในการเจอกับควอเตอร์แบ็คเกิดขึ้นเมื่อ Sam Shields คอร์เนอร์แบ็คจ่าฝูงตกรอบ เขาจะไม่เล่นอีกแล้วในสัปดาห์นี้ เมื่อถูกกีดกัน คาร์จะทุ่มอย่างน้อยหนึ่งคอร์เนอร์แบ็คหน้าใหม่ นั่นเป็นข้อดีสำหรับเขา เช่นเดียวกับการเล่นในบ้าน ที่ซึ่งเกมที่ดีกว่าของเขามาถึงแล้ว หลังจากทำแต้มได้ 17 แต้มในแต่ละสัปดาห์จากแนวรับที่แข็งแกร่ง คาดหวังมากกว่านี้จากคาร์ในสัปดาห์นี้ เขาเป็นกองหลังหมายเลข 1 แฟนตาซีแนวเขต

วิ่งหนี
Eddie Lacy (8.0):ชายร่างใหญ่มีอย่างน้อย 20 สัมผัสและอย่างน้อย 10 แต้มแฟนตาซีในสามในสี่ครั้งสุดท้ายของเขา (คุณรู้ว่าเขาไม่ได้รับทั้งหมด – เคอร์ฟิวเหม็น) ในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมาการป้องกันการวิ่งของ Raiders ได้สำรองไว้ 2.9 หลาต่อการพกพาและหนึ่งทัชดาวน์ แต่พวกเขาได้วิ่งกลับปานกลางในช่วงนั้น Lacy น่าจะเป็นบททดสอบที่ยากสำหรับ Raiders – คาดว่าอีก 10 แต้มจะไม่ใช่สิ่งที่คุณควรทำ

เจมส์ สตาร์ค (4.3):เขาดูดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว บางครั้งดีกว่าเลซี่ แต่ก็ไม่มีคำสัญญาที่จะแตะต้องเขาจากเกมหนึ่งไปอีกเกมหนึ่ง เช่นเดียวกับสัปดาห์ที่แล้ว เขาจะต้องหยุดเล่นเพื่อทำทัชดาวน์และต้องระมัดระวังให้ดี โปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้สตาร์ค เขามีเจ็ดแต้มหรือน้อยกว่าสำหรับสามเกมก่อนความพยายามของสัปดาห์ที่แล้ว
Latavius ​​Murray (7.1):เกมที่ดีที่สุดของ Murray มักเกี่ยวข้องกับการทำทัชดาวน์ Packers อนุญาตให้ทัชดาวน์วิ่งกลับในสามในสี่ครั้งสุดท้ายของพวกเขา แค่ลางสังหรณ์ แต่เมอร์เรย์ควรทำงานต่อไปในปริมาณที่เหมาะสมและวิ่งตาม O-line ที่เกือบจะแข็งแรง (ร็อดนีย์ ฮัดสันกลับมาแล้ว) โดยค่าเริ่มต้นเขาเป็น No. 2 Fantasy ที่วิ่งกลับมา

ไพศาล
แรนดอคอบบ์ (6.8):ปริมาณช่วย Cobb รับ 81 หลามากที่สุดสำหรับเขาตั้งแต่สัปดาห์ที่ 9 แต่ที่ยังเป็นครั้งสุดท้ายที่เขามีมากกว่าแปดจุดแฟนตาซีในลีกมาตรฐาน (16 ใน PPR) นี่อาจเป็นอีกสัปดาห์ที่ดีสำหรับเขา เนื่องจากเขาจะเข้าแถวและพบกับ Travis Carrie และ DJ Hayden ทั้งสองเป็นการต่อสู้ที่ดี Cobb สามารถชนะในสนามได้ เขาแทบจะไม่ดีพอที่จะถูกเรียกว่าตัวรับ No. 2 Fantasy จากการจับคู่

เจมส์ โจนส์ (4.0) และดาวันเต อดัมส์ (3.2):ไม่มีผู้ชายคนไหนสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความมั่นใจ แต่ทั้งคู่มีคู่ที่เข้ากันได้ค่อนข้างดีเมื่อพิจารณาจากสภาพของกองหลังของ Raiders ในที่สุดโจนส์อาจบุกกลับเข้าไปในโซนท้ายกับทีมเก่าของเขา อดัมส์อาจไม่ได้ลงเล่นหลังจากซ้อมเท้าแล้ว

อมารี คูเปอร์ (6.9) และไมเคิล แครบทรี (6.7):เท้าของคูเปอร์นั้นใช้ได้ และแมตช์นี้เหมาะสมอย่างยิ่งกับ Shields ที่ลงเล่นให้กับทีม Packers หนึ่งในคนเหล่านี้จะเล่นกับทหารผ่านศึก Casey Hayward ซึ่งทำทัชดาวน์ได้ไม่กี่ครั้งในปีนี้ อีกคนจะไปแบบตัวต่อตัวกับมือใหม่ Damarious Randall Cooper ลงเล่นระยะ 100 หลาเมื่อสองสัปดาห์ก่อน และน่าจะยังมีเพียงพอในแทงค์เพื่อให้ได้ตัวเลขที่เหมาะสมในสัปดาห์นี้ เขามีเป้าหมายอย่างน้อยแปดในหกจากเจ็ดเกมสุดท้ายของเขา ปูมีเป้าหมายในจำนวนนี้ในสามในสี่ครั้งล่าสุดของเขาและได้คะแนนในสองในสามครั้งล่าสุดของเขา – เขาไม่ได้ดีไปกว่า 10 คะแนนแฟนตาซีในห้าเกมล่าสุดของเขา

แน่นปลาย
ริชาร์ดร็อดเจอร์ส (6.6):สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาเป็นส่วนใหญ่ของการกระทำผิดกฎหมายฟุตบอลและคะแนนในพระแม่มารีย์ สัปดาห์ที่แล้วเขาได้หนึ่งจับ แต่ทำแต้มได้ สัปดาห์นี้เขาใช้การป้องกันการผ่าน Raiders ที่ต่อสู้กับปลายแคบ เขาถือว่าเป็นหนึ่งในผู้นอนอันดับต้น ๆ ของสัปดาห์
Clive Walford (3.6):ถ้าคุณคิดว่า Raiders ผ่านแนวรับจากแนวรับที่ไม่ดี ให้ลองดูที่ Packers พวกเขาทำทัชดาวน์ได้เพียง 6 จาก 7 เกมหลังสุด Walford มี 12 เป้าหมายในสองเกมล่าสุดของเขา – เขาทำน้อยกับพวกเขา แต่การจับคู่สามารถทำให้เขาได้รับแรงผลักดันพิเศษในการเป็นคนนอนหลับที่ลับๆล่อๆ

ทีมป้องกัน/ทีมพิเศษ
Packers (6.6):พวกเขากำลังเริ่มที่จะมา บาก 12 กระสอบในสี่เกมสุดท้ายของพวกเขา สี่ในห้า DST ที่เล่น Raiders ได้คะแนนแฟนตาซีอย่างน้อย 13 คะแนน ทีมแพ็คเกอร์มีโอกาสเข้าใกล้หมายเลขนั้น ทำให้พวกเขาดีพอที่จะออกสตาร์ทได้
Raiders (5.0):หากคุณออกจากสัปดาห์ที่แล้ว Raiders DST ก็ดีพอที่จะเริ่มต้น คาลิล แม็คเป็นสัตว์! แต่นั่นขัดกับแนวรับที่นุ่มนวลมาก – แนวรับของ Packers ถูกกระแทก แต่ก็ยังมีความท้าทายมากกว่า Broncos รวมทั้ง Packers ก็มี Rodgers The Raiders เป็นตัวเลือก DST ที่สิ้นหวัง

Dolphins at Chargers, อา., 16:25 น. ET
กองหลัง
Ryan Tannehill (5.3):เขาไว้ใจไม่ได้ เรียบง่ายและเรียบง่าย เขาไม่เพียงแต่ล้มเหลวในการรับคะแนนแฟนตาซี 20 แต้มในสามจากสี่เกมล่าสุดของเขา แต่ทีมชาร์จยังไม่อนุญาตให้แฟนตาซี 20 แต้มแก่ผู้ส่งบอลในสามเกมจากสี่เกมล่าสุด

แม่น้ำฟิลิป (6.9):การขาดอาวุธที่ไว้ใจได้ รวมไปถึงแนวรุกที่ดี ทำให้จำนวนริเวอร์สต่ำ แต่มีความรู้สึกเพิ่มขึ้นว่า Chargers จะทำให้เกมสุดท้ายของพวกเขาที่บ้าน (และอาจจะเป็นเกมสุดท้ายในซานดิเอโก) ที่พิเศษมาก อีไล แมนนิ่งจุดไฟให้โลมาทำทัชดาวน์ได้สี่ครั้งในวันจันทร์ และไมอามี่อนุญาตให้ทำทัชดาวน์ได้ 10 ครั้งในสี่เกมหลังสุดให้กับควอเตอร์แบ็ค ริเวอร์สเป็นแนวรับหมายเลข 1 ของกองหลังแม้จะมีข้อบกพร่องทั้งหมดของเขา

ทำงานหลัง
ลามาร์มิลเลอร์ (7.3)ได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าที่จะตำหนิสำหรับการขาดมิลเลอร์ของสัมผัสในวันจันทร์กับปลาโลมา หากเขามีสุขภาพแข็งแรง โลมาควรให้สัมผัสที่ดีกับเขาอย่างน้อย (15? ได้โปรด) กับการป้องกันการวิ่งของ Chargers โดยอนุญาตให้ 4.6 หลาต่อการพกพาและ 15.7 หลาต่อการจับเพื่อสำรองในช่วงห้าเกมล่าสุด
เมลวิน กอร์ดอน (6.2) และแดนนี่ วูดเฮด (4.2):ด้วยเหตุผลใดก็ตาม วูดเฮดจึงแพ้คดีที่ชาร์เจอร์ส แต่กอร์ดอนยังคงมีบทบาทเป็นแบ็คหลัก แม้ว่าเขาจะสลบไปหมดแล้วก็ตาม สัปดาห์นี้เปิดโอกาสให้เขาเล่นได้ดีกับแนวรับที่น่าสงสารของ Dolphins ซึ่งไม่เพียงเล่นในวันจันทร์เท่านั้น แต่จะเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อเกมที่ไร้ความหมายโดยไม่ต้องเริ่มเล่นสองคน มันไม่ได้ช่วยให้พวกเขาได้รับคะแนนแฟนตาซีอย่างน้อย 10 คะแนนในการวิ่งกลับในแต่ละเกมแปดเกมล่าสุด กอร์ดอนเป็นนักนอนที่มีความเสี่ยงสูงและให้ผลตอบแทนสูง ซึ่งอาจคุ้มค่าที่จะวิ่งเหยาะๆ ในการแข่งขันลีกประจำวัน

ตัวรับกว้าง
Jarvis Landry (6.5): Landry แทงบอลยูฟ่าเบท ยังคงทำหน้าที่เป็นผู้รับหมายเลข 1 โดยพฤตินัยสำหรับ Dolphins แม้ว่าเนื่องจากเขาเล่นส่วนใหญ่ในช่องนี้ดูเหมือนว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่เขาจะจับคู่กับ Jason Verrett กองหลังผู้แข็งแกร่ง ชาร์จเจอร์ได้อนุญาตให้ทำทัชดาวน์ได้หนึ่งครั้งถึงไวด์เอ้าท์ในสามเกมติดต่อกัน
DeVante Parker (3.6):เมื่อสัปดาห์ที่แล้วการขาดเป้าหมายและสถิติเป็นสิ่งที่แย่ลงจริงๆ ด้วยเวลาเล่นของเขาในอากาศและมีโอกาสออกเดทกับ Jason Verrett นี่ไม่ใช่สัปดาห์ที่จะเล่น Parker ในการเล่น Fantasy

มัลคอม ฟลอยด์ (4.1):ฉันสงสัยว่าผู้ชาร์จจะมองไม่เห็นความจริงที่ว่า Dolphins อนุญาตให้ทำทัชดาวน์ 19 ครั้งให้กับผู้รับรวมถึง 15 เกมในแปดเกมล่าสุดและสามเกมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คำถามคือว่า Floyd จะได้รับโอกาสในการทำประตูหรือไม่ และหากคุณเต็มใจที่จะเชื่อใจเขา? อาจจะสำหรับ Daily Fantasy แต่ไม่ใช่สำหรับลีกตามฤดูกาล

แน่นปลาย
อันโตนิโอเกตส์ (6.8):สัปดาห์ที่ผ่านมาศึกเผชิญหน้ากับทีมที่เป็นของแข็งกับปลายแน่นและเกตส์มี 76 หลา สัปดาห์นี้ศึกเผชิญหน้ากับทีมที่เป็นที่น่ากลัวสวยกับปลายแน่น การจับคู่นี้น่าจะช่วยให้ Gates ได้คะแนน Fantasy อย่างน้อยแปดแต้ม

ทีมป้องกัน/ทีมพิเศษ
Dolphins (4.8):การจับคู่แสดงให้เห็นสิ่งที่ดีสำหรับ Dolphins เนื่องจาก DST สามในสี่ครั้งล่าสุดที่จะพบกับ Bolts ได้เดินจากไปพร้อมกับคะแนนแฟนตาซี 17 แต้มที่น่าอัศจรรย์ขึ้นไป แต่ปลาโลมามีกลิ่นเหม็นและโอกาสที่การป้องกันของพวกเขาจะหมดลงหลังจากเล่นในวันจันทร์ พวกมันเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับลีกรายวันมากกว่าฤดูกาล
เครื่องชาร์จ (3.6):คุณอยากจะคิดว่าทีมชาร์จเจอร์สสามารถดึงการแสดงการป้องกันที่ดีจากการกระทำผิดของโลมาที่อนุญาตให้คะแนนแฟนตาซี 10 บวกถึงหกในเจ็ด DST ล่าสุดที่เผชิญหน้า แต่พวกเขาต่อสู้ดิ้นรนมาเกือบทั้งปี และคิดว่าจะสรุปสถิติอีกครั้ง แม้กระทั่งกับไมอามี่

Bengals at 49ers, อา., 16:25 น. ET
Quarterbacks
AJ สี McCarron (5.1): แมตช์นี้ไม่ค่อยดีนักเนื่องจากหกในเจ็ดควอเตอร์แบ็คหลังสุดที่เล่น Niners ตกลงไปต่ำกว่า 20 แต้มแฟนตาซี ความผิดสำหรับตัวเลขของเบงกอลที่จะอนุรักษ์นิยมมากขึ้นเล็กน้อยกับ McCarron ในการ เริ่มต้นNFLครั้งแรกของเขา ซึ่งทั้งหมดจะทำให้ McCarron ทดแทนสิ้นคิดกองหลังสำหรับบรรดาผู้ที่สูญเสียแอนดี้ดาลตัน

Blaine Gabbert (4.3):การป้องกันการจ่ายบอลของ Bengals นั้นค่อนข้างดี (อนุญาตให้ส่งทัชดาวน์เป็นศูนย์ในสามนัด) และ Gabbert ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นผู้ส่งบอลกลับหัวกลับหางต่ำ คุณทำได้ดีกว่านี้

วิ่งกลับ
Jeremy Hill (7.2) & Giovani Bernard (6.4): Bank on the Bengals พิงทั้งสองหลังด้วยเหตุผลสองประการ หนึ่ง แมตช์นี้บอกว่ามันควรจะเป็นอย่างที่ Niners ยอมให้ 5.0 หลาต่อการถือหนึ่งครั้ง และหกคะแนนที่พุ่งไปข้างหลังในสี่เกมสุดท้ายของพวกเขา สอง Bengals จะเริ่ม McCarron แทน Dalton และพวกเขาไม่ต้องการโอเวอร์โหลดหรือกดดันเขามากเกินไป คาดหวังให้ Hill ได้สัมผัสส่วนใหญ่และงานที่ทำประตูที่ Bengals ทำได้ เขาเป็นนักวิ่งหมายเลข 2 ที่แข็งแกร่งในขณะที่เบอร์นาร์ดอยู่ใกล้กับหมายเลข 3

Shaun Draughn (5.8):เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการป้องกันของเบงกอลอย่างคร่าวๆเนื่องจากพวกเขาอนุญาตให้DeAngelo Williamsสองทัชดาวน์แต่ท้ายที่สุดพวกเขาก็เป็นการป้องกันที่ดี Draughn น่าจะดีดกลับเล็กน้อยจากความพยายามที่น่าผิดหวังของสัปดาห์ที่แล้ว แต่อย่าคาดหวังอะไรมากไปกว่า 80 หลาทั้งหมด เขาก็โอเคเป็นตัวเลือกที่สาม

ไพศาล
AJ สี สีเขียว (8.5):ต้องเริ่มอย่างชัดเจน คุณควรจะเชื่อ McCarron จะตั้งเป้าเขาไว้เป็นตัน
Marvin Jones (4.6):โจนส์ยิงได้ดี ไม่ค่อยดี เพราะเป้าหมายทั้งหมดที่ไทเลอร์ ไอเฟิร์ตจะต้องไปที่อื่น นอกจากนี้ แม็คคาร์รอนยังขว้างบอลได้ลึกมาก และทีมเบงกอลก็ไม่กลัวที่จะโทรหาโจนส์ Niners ทำได้ดีมากเมื่อเจอผู้รับช่วงหลังๆ ไม่มีใครทำประตูได้หรือมีระยะ 100 หลาในสามสัปดาห์ติดต่อกัน โจนส์เป็นตัวรับที่ดีหากคุณมีตัวเลือกน้อย
Anquan Boldin (3.0) และTorrey Smith (2.6): The Bengals นั้นสดใหม่จากเกมที่พวกเขาถือสตีลเลอร์สได้ระยะ 11.2 หลาต่อการจับ โดยสร้างเกมติดต่อกันโดยเก็บไวด์เอาท์ต่ำกว่า 10.0 หลาต่อการจับ ผู้รับไม่สามารถเชื่อถือได้

ทีมป้องกัน/ทีมพิเศษ
เบงกอลส์ (8.4): Niners ทำคะแนนได้ 17 แต้มหรือน้อยกว่าในหกเกมจากเจ็ดเกมล่าสุด และอยู่ต่ำกว่า 300 หลาในสองนัดล่าสุด ต้องมี Bengals DST
49ers (4.6):อย่าทำตัวน่ารักและลองใช้ 49ers DST เพียงเพราะ McCarron กำลังเริ่มต้นสำหรับ Bengals นั่นอาจช่วยรักษาดาเมจให้ต่ำกว่า 24 แต้ม แต่ก็ไม่ควรทำให้เบงกอลส์กลายเป็นกลุ่มเสี่ยง

Broncos at Steelers, Sun., 16:25 pm ET
Quarterbacks
Brock Osweiler (4.9): แมตช์นี้ดูดี และ Broncos อาจจะต้องส่งผ่านมากมายในเกมนี้กับทีมรองที่ยอมให้มีการพังทลายและโหม่งพลาด วิธีเดียวที่ Osweiler จะได้รับ 20 คะแนนขึ้นไปคือถ้า Steelers เล่นฟุตบอลเลอะเทอะ โอกาสที่คุณจะไว้วางใจกองหลังของ Broncos นั้นน้อยมาก คุณสามารถทำได้ดีกว่านี้.
Ben Roethlisberger (8.2):ในสัปดาห์ที่ 12 Roethlisberger และ Steelers ไปที่ซีแอตเทิลและเล่นเกมที่มีประสิทธิผล แต่ไม่ประสบความสำเร็จนัก ในแมตช์นั้น บิ๊กเบนเก็บบอลได้ 456 หลา แม้จะเชื่อมต่อกับอันโตนิโอ บราวน์และมาร์ตาวิสไบรอันท์ก็ตามเพียง 120 ม. คาดหวังให้ Steelers หาวิธีที่สร้างสรรค์สำหรับ Roethlisberger ในการกระจายลูกบอลกับการป้องกันที่ยอดเยี่ยมของเดนเวอร์ การเล่นที่บ้านช่วยได้ เขาไม่มีอัพไซด์ 30 จุดบวกตามปกติ แต่เขาควรได้แต้มที่ดีที่ 20 ถึง 25 แต้ม

หลังวิ่ง
Ronnie โจร (4.9) และCJ เดอร์สัน (4.0): ในปีสตีลเลอร์จะช่วยให้ 3.9 หลาต่อการพกพา 8.3 หลาต่อจับหลังวิ่งห้าคะแนนรวมได้รับอนุญาต ในเจ็ดเกมที่บ้าน Steelers อนุญาตให้ 4.0 หลาต่อการถือครองและ 7.5 หลาต่อการจับ แต่ทำทัชดาวน์ได้เพียงครั้งเดียวและได้รับทัชดาวน์หนึ่งครั้ง หากการกลับมาของแอนเดอร์สันและคนเหล่านี้กำลังแยกทางกันในการแข่งขันที่ค่อนข้างยาก ไม่มีใครสามารถไว้ใจได้เกินกว่าอันดับ 3 ในการวิ่งกลับ
เดอแองเจโล วิลเลียมส์ (9.5):เห็นได้ชัดว่าต้องเริ่ม แม้กระทั่งกับการป้องกันการวิ่งของบรองโกส์ที่ยากลำบาก

ตัวรับที่กว้าง
Demaryius Thomas (7.7):เป้าหมายที่สม่ำเสมอของ Thomas และศักยภาพสำหรับการเล่นครั้งใหญ่ทำให้เขาต้องเริ่มเกมใน Fantasy แม้ว่าจะใกล้เคียงกับสถานะอันดับ 2 มากกว่าอันดับ 1 ห้าจากหกอันดับแรก ผู้รับเป้าหมายในการเล่น Steelers ได้โพสต์คะแนนแฟนตาซี 10 บวก
เอ็มมานูเอล แซนเดอร์ส (5.3):สามในสี่เกมหลังสุดของเขานั้นน่าผิดหวังมาก — แฟนตาซีหนึ่งแต้มหรือน้อยกว่านั้น ล้อเล่นใช่มั้ย! ไม่ต้องสงสัยเลยว่าแซนเดอร์สจะเป็นตัวเต็งหรือตัวรับในช่วงนี้ของเกม และทุกคนควรจะกังวลที่จะออกสตาร์ทเขา แต่การพบกันครั้งนี้ก็ไม่เลว และแซนเดอร์สก็ดูเหมือนจะมีแรงจูงใจที่จะแสดงทีมเก่าของเขา ให้ความคาดหวังกับผู้รับหมายเลข 3 แก่เขา

อันโตนิโอ บราวน์ (8.8):ลางสังหรณ์คือ Broncos ตั้งเป้าที่จะนำ Brown ออกไปโดยครอบคลุมChris HarrisหรือBradley Robyด้วยความช่วยเหลือด้านความปลอดภัยเหนือยอดเขา ทีมที่เอาชนะสตีลเลอร์สได้จำกัดบราวน์ในกระบวนการนี้ แต่ทุกทีมพยายามที่จะกักขังบราวน์และเขาทำลายพวกเขาบ่อยกว่าไม่ มันคือศักยภาพของเขาสำหรับเกมใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บ้าน ที่ทำให้เขาอยู่ในแนวรับที่ชัดเจน

มาร์ทาวิส ไบรอันท์ (7.3):เช่นเดียวกับบราวน์ ไบรอันท์มีข้อดีมากมายในฐานะภัยคุกคามอย่างลึกซึ้งที่บรองโกส์จะต้องรับมือ เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะเห็นว่า Broncos ครอบคลุมถึงไบรอันท์อย่างไร แต่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือบางส่วนในสถานการณ์การจ่ายบอลที่ชัดเจน ด้วยคะแนนแฟนตาซีอย่างน้อย 13 คะแนนในสามในสี่ครั้งล่าสุดของเขา (สัปดาห์ที่แล้วน่าผิดหวัง) ไบรอันท์เป็นผู้รับหมายเลข 2 ที่ยังคงคุ้มค่าที่จะเริ่มต้นเพราะกลับหัวกลับหางมหาศาลของเขา

มาร์คัส วีตัน (5.0):ต้องใช้ความกล้าบ้างในการเริ่มต้น Wheaton พิจารณา เขาคือ Markus Wheaton แต่สามเกมล่าสุดของเขาทำให้เขากลายเป็นตัวเลือกที่สามที่มีความสามารถสำหรับสตีลเลอร์ส เกมใหญ่กับ Seahawks อาจเป็นพิมพ์เขียวสำหรับสิ่งที่คาดหวังจากเขาในสัปดาห์นี้กับ Broncos ซึ่งจะต้องวางแผนที่จะบรรจุ Brown และ Bryant อย่างแน่นอนก่อนที่จะหันไปหา Wheaton ตั้งแต่ลาก่อนเขามี 26 เป้าหมาย 16 คว้า 316 หลาสองทัชดาวน์และสองในสามเกมที่มีคะแนนแฟนตาซีอย่างน้อย 11 แต้ม มีการอุทธรณ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับเขาในลีกตามฤดูกาลและรายวัน

แน่นปลาย
เวอร์นอนเดวิส (4.0) และโอเว่นแดเนียลส์ (2.6): มิตรภาพเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทั้งแน่นปลายและตัวเลขทั้งสองของพวกเขาเพื่อดูยาที่ดีของการทำงานกับสตีลเลอร์ นั่นหมายความว่าทั้งคู่จะแย่งงานกัน ทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อตัวเลือกแฟนตาซี อย่างน้อยเดวิสเห็นเป้าหมายเก้าเป้าหมายเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งอาจออกมาจากเปลือกของเขา
ฮีธ มิลเลอร์ (4.2):นี่เป็นเพื่อนร่วมทีมอีกคนของ Roethlisberger ที่อาจได้รับงานดีๆ ฝ่ายตรงข้ามของ Broncos พึ่งพาเป้าหมายที่แน่นหนาของพวกเขาสำหรับ 49 เป้าหมายในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมาดังนั้นจึงมีบางอย่างที่พวกเขาเห็น หาก Steelers เห็นมันเช่นกัน Miller สามารถจับได้เป็นจำนวนมากและมีความระมัดระวังพอสมควร เขาไม่ใช่ท็อป 12 ที่แน่น แต่ใกล้เคียง

ทีมป้องกัน/ทีมพิเศษ
Broncos (6.4):ถ้าคุณต้องใช้ Broncos เพราะคุณไม่ต้องการพก DST สองอัน ไปเลย แต่พวกเขายากที่จะเรียกหน่วย Top 10 เนื่องจากมีโอกาสที่ Steelers จะหาวิธีที่จะเพิ่มคะแนนและความระมัดระวัง
Steelers (7.2):นี่คือสิ่งที่ต้องเคี้ยว – Broncos อนุญาตให้ห้ากระสอบถึงสามในห้าคู่ต่อสู้สุดท้ายของพวกเขาและสามกระสอบขึ้นไปถึงสี่ในห้าครั้งสุดท้าย พวกเขายอมแพ้ 19 จาก 32 กระสอบตลอด 5 เกมหลังสุด โดยส่วนใหญ่ต้องพักอยู่กับแมนนิ่ง คาดหวังให้ Steelers นำสายฟ้าแลบหนัก ๆ และบังคับให้ Osweiler เข้าสู่กระสอบและหลากสี เป็นตัวเลือก DST ที่ดีกว่า Broncos

พระคาร์ดินัลที่ Eagles, อา., 20:30 น. ET
กองหลัง
Carson Palmer (9.5):เห็นได้ชัดว่าต้องเริ่ม
แซม แบรดฟอร์ด (3.5):เดอะ คาร์ดินัลส์ จัดควอเตอร์แบ็คติดต่อกัน 3 แต้ม จนถึง 17 แต้มแฟนตาซีหรือน้อยกว่า แบรดฟอร์ดไม่ได้โพสต์คะแนนแฟนตาซีมากกว่า 17 คะแนนในเกมตั้งแต่สัปดาห์ที่ 5 คุณไม่ควรใช้เขา

กองหลัง
เดวิด จอห์นสัน (9.1):ดูเหมือนอีกสัปดาห์หนึ่งที่จอห์นสันจะจัดการกับงานหนัก นั่นเป็นสิ่งที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจาก Eagles ที่อนุญาตให้มีคะแนนแฟนตาซี 10 แต้มขึ้นไปเจ็ดครั้งในช่วงห้าเกมล่าสุด จอห์นสันเกือบทำคะแนนได้สองครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกับแรมส์ และน่าจะต่อยหนึ่งประตูในสัปดาห์นี้กับฟิลาเดลเฟีย
Darren Sproles (5.4), Ryan Mathews (5.0) และDeMarco Murray (4.1):ไม่มีใครควรวิ่งตามหลังที่นี่ ซึ่งเป็นเรื่องน่าละอายเมื่อพิจารณาจากแนวทางที่เน้นการวิ่งหนีของพวก Eagles Sproles และ Mathews ควรเห็นการทำงานส่วนใหญ่กับ Murray ในการลงสนามและสถานการณ์ระยะสั้น ระหว่างพวกเขาทั้งหมดหมุนตัวแทนและการป้องกันการวิ่งที่ยากลำบากของพระคาร์ดินัลไม่มีตัวเลือกใดที่เชื่อถือได้

Michael Floydตัวรับที่กว้าง(8.1):ไม่มีการปฏิเสธเกมของเขาในตอนนี้ – ฟลอยด์กลายเป็นผู้รับสตั๊ด (และตัวเลือกคาร์ดินัลที่ดีที่สุดสำหรับแฟนตาซี) ในเจ็ดเกมล่าสุดของเขาเขามีคะแนนแฟนตาซี 10 บวกหกครั้งด้วยระยะ 100 บวกในสี่ในห้าครั้งสุดท้ายของเขา อินทรีไม่มีคำตอบสำหรับเขาในเชิงรับ พวกเขายอมให้แต้มแฟนตาซีที่มากเป็นอันดับสองให้กับผู้รับในลีก

John Brown (8.0):บางทีข้อเสียเปรียบเพียงอย่างเดียวของการแข่งขันนี้คือ Eagles ไม่อนุญาตให้เล่น Deep Pass มากนักในฤดูกาลนี้ แต่พวกเขาอนุญาตให้เล่นผ่านขนาดเล็กจำนวนมากรวมถึง 21 ทัชดาวน์ให้กับผู้รับตลอดทั้งปี สีน้ำตาลเป็นสิ่งจำเป็นในฐานะผู้รับหมายเลข 2

แลร์รี ฟิตซ์เจอรัลด์ (7.0): ตัวเลขของ Fitz ชะลอตัวลง แต่ดูเหมือนว่าเขาจะมีจุดอ่อนสำหรับ Eagles เสมอ ในเจ็ดเกมอาชีพกับพวกเขา เขาทำประตูได้อย่างน้อยหนึ่งครั้งในแต่ละครั้ง และได้เฉลี่ย 6.7 ครั้งและ 114.6 หลาต่อเกม ฤดูกาลที่แล้วเขาฉีกพวกเขาออกไป 160 หลาและทำทัชดาวน์ และปีก่อนที่เขาจะทำได้ 72 หลาและทำทัชดาวน์ได้ (เกมที่แย่ที่สุดของเขากับแฟรนไชส์นี้) ตัวเลขของเขาลดลงในฤดูกาลนี้ แต่ประวัติผลงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 2 ฤดูกาลหลังที่แผนการโค้ชไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักสำหรับ Eagles เป็นเรื่องยากที่จะเพิกเฉย เป็นการยากที่จะเพิกเฉยเป้าหมายของเขา (อย่างน้อย 11 ใน 5 จากหกนัดล่าสุดของเขา) เขาควรค่าแก่การไว้วางใจในฐานะผู้รับหมายเลข 2

จอร์แดน แมทธิวส์ (3.7): Matthews อาจจะไม่ค่อยเห็น Patrick Peterson มากนัก แต่เขาอาจเห็น Tyrann Mathieu ในปริมาณที่ดี นั่นไม่ใช่การจับคู่ที่ดีสำหรับเขา การขาดคะแนนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ยืนยันอีกครั้งถึงความผันผวนของเขา ทำให้เขากลายเป็นผู้รับ 30 อันดับแรกย่อย

ทีมป้องกัน/ทีมพิเศษ
Cardinals (7.4): Philly กลับมามีชีวิตอีกครั้งในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่การป้องกันของ Cardinals นั้นค่อนข้างแข็งแกร่งและน่าจะสามารถรับมือกับการโจมตีที่อ่อนโยนของ Eagles ได้ พวกเขาเป็นหน่วย 10 อันดับแรก

อีเกิ้ลส์ (4.2): แอริโซนาทำคะแนนได้ 23 คะแนนและระยะบวก 350 หลาในหกเกมจากเจ็ดเกมล่าสุด ไม่มีทางที่การป้องกันของฟิลาเดลเฟียจะได้ผลที่นี่ คุณจะต้องมีทีมพิเศษดาว์นเพื่อกอบกู้หน้า และนั่นก็ไม่คุ้มค่าที่จะนับ

Lions at Saints, จันทร์, 20:30 น. ET
กองหลัง
แมทธิว สแตฟฟอร์ด (7.0):ฉันต้องการรักการจับคู่นี้สำหรับ Stafford กองหลังจำนวนมากได้ทำลายการป้องกันของนักบุญ แต่รายละเอียดสองประการป้องกันไม่ให้ Stafford เป็นสิ่งที่ต้องเริ่มต้นอย่างแน่นอน หนึ่ง แนวรับของนักบุญอนุญาตให้ 7.18 หลาต่อความพยายามผ่านบอลตั้งแต่บาย (และตั้งแต่ร็อบ ไรอันเป็นโค้ชทีม D) เทียบกับ 8.85 หลาต่อความพยายามผ่านบอลก่อนลาก่อน สอง

มีบางอย่างเกิดขึ้นกับสตาฟฟอร์ด เขาเล่นได้ดีพอที่จะช่วยเจ้าของเกม Fantasy ในช่วงห้าเกมที่ผ่านมา แต่เขาไม่ได้โพสต์ตัวเลขที่ฉูดฉาดแต่อย่างใด เกมกับ Philly ในวันขอบคุณพระเจ้าเป็นเกมเลย์เอาต์ อันนี้เทียบกับการป้องกันของ Saints ที่เร่งความเร็วและปรับปรุงที่จะทำให้เกิดความร้อนสูงในการส่งบอล จะไม่เป็นเช่นนั้น เขาดีพอที่จะเรียกกองหลังหมายเลข 1 ระดับล่างโดยสันนิษฐานว่าเขาได้รับคะแนนแฟนตาซี 20 ถึง 21 คะแนน